Multi Asset

BGF Global Conservative Income Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Vekstmarkeder er generelt mer følsomme for økonomiske og politiske forhold enn utviklede markeder. Andre faktorer omfatter høyere likviditetsrisiko, restriksjoner på investeringer eller kapitaloverføringer og manglende/ forsinket levering av verdipapirer eller betalinger som fondet har til gode. Valutarisiko: Fondet investerer i andre valutaer. Endringer i valutakursene vil derfor påvirke verdien av investeringen. Rentepapirer kan påvirkes av faktorer som endringer i rentenivået, kredittrisiko og potensielle og faktiske nedgraderinger av kredittrating. Rentepapirer med rating under investeringsgrad kan være mer følsomme for slike hendelser. I tillegg kan det dessuten hende at aktivasikrede og pantelånssikrede verdipapirer er høyt belånt og ikke til fulle gjenspeiler verdien av underliggende aktiva. Verdien av aksjer og aksjerelaterte verdipapirer kan påvirkes av daglige bevegelser på aksjemarkedet, politiske og økonomiske nyheter, selskapsresultater og betydelige strukturelle selskapshendelser. Finansielle derivatinstrumenter er svært følsomme for endringer i verdien av aktivaene de er basert på. Virkningen er større når finansielle derivatinstrumenter brukes på en omfattende eller kompleks måte.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning

Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.
Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.
Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i EUR, hedgefondets referanseresultat er angitt i EUR.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Utdelinger

Dette fondet har ingen utdelinger.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 19.feb.2019 EUR 108,02
Antall beholdninger per 31.jan.2019 753
Basisvaluta EUR
Fondsstart 12.sep.2018
Startdato 12.sep.2018
Aktivaklasse Multi Asset
Kategori hos Morningstar EUR Cautious Allocation - Global
Referanseindeks Placeholder for prolonged perf holidays (No Benchmark applicable)
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 0,76%
ISIN LU1845137220
Bloomberg-børskode BGFCID4
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp -
SEDOL BG1TRJ5
Bloomberg-referanse, børskode -
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering EUR 100 000,00
Minimum påfølgende investering EUR 1 000,00
Bruk av inntekt Distribuerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 31.jan.2019
Navn Vekt (%)
ISH EUR HY CRP BND ETF EUR DIST 0,97
CEDF_16-6A BR 144A 0,85
TICP_17-9A B 144A 0,85
HSBC HOLDINGS PLC 3.4 03/08/2021 0,83
BANK OF AMERICA CORP MTN 2.881 04/24/2023 0,75
Navn Vekt (%)
LCM_26A A1 144A 0,64
CIFC_18-2A A1 144A 0,63
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 4.464 07/23/2022 0,61
CVS HEALTH CORP 3.7 03/09/2023 0,60
ALLERGAN FUNDING SCS 3.45 03/15/2022 0,57
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond
Allokeringene kan endres.
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class D4 EUR - 9,95 -0,01 -0,10 10,02 9,65 - LU1845137220 - -
Class A9 EUR EUR - 9,85 -0,02 -0,20 10,02 9,59 - LU1883300615 - -
Class I9 EUR EUR - 9,86 -0,02 -0,20 10,02 9,59 - LU1883300961 - -
Class D2 EUR - 9,95 -0,01 -0,10 10,02 9,65 - LU1845137147 - -
Class I2 EUR - 9,96 -0,01 -0,10 10,02 9,66 - LU1857917774 - -
Class A2 EUR - 9,91 -0,02 -0,20 10,01 9,63 - LU1845136925 - -
Class D9 EUR EUR - 9,86 -0,01 -0,10 10,02 9,59 - LU1883300888 - -
Class X2 EUR - 9,98 -0,01 -0,10 10,02 9,67 - LU1858900407 - -
Class A4 EUR - 9,93 -0,01 -0,10 10,01 9,64 - LU1845137063 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Michael Fredericks
Michael Fredericks
Justin Christofel
Justin Christofel
Alex Shingler
Alex Shingler

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.