Råvare

ROLL

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Vektet gjennomsnittlig swapgebyr: 11 bps*

*Per 31. januar 2021.. Fondet forventer til enhver tid å besitte flere totalavkastningsswapper fra flere leverandører, som hver kan ha et forskjellig swapgebyr. Det vektede gjennomsnittlige swapgebyret representer det gjennomsnittlige swapgebyret i bps vektet etter det teoretiske beløpet for hver swap på den angitte datoen. Det vektede gjennomsnittlige swapgebyret representer det gjennomsnittlige swapgebyret i bps vektet etter det teoretiske beløpet for hver swap på den angitte datoen, og kan derfor svinge over tid.

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Utdelinger

Dette fondet har ingen utdelinger.
  Fra
31.12.2015
Til
31.12.2016
Fra
31.12.2016
Til
31.12.2017
Fra
31.12.2017
Til
31.12.2018
Fra
31.12.2018
Til
31.12.2019
Fra
31.12.2019
Til
31.12.2020
Totalavkastning (%)

per 31.des.2020

- - - 5,78 1,35
Referanseindeks (%)

per 31.des.2020

- - - 6,09 1,44
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
11,01 - - - -0,43
Referanse (%)

per 31.jan.2021

11,09 - - - -0,19
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 6 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
2,02 2,02 10,86 14,75 11,01 - - - -1,00
Referanse (%)

per 31.jan.2021

2,05 2,05 10,95 14,95 11,09 - - - -0,44
  2016 2017 2018 2019 2020
Totalavkastning (%) - - - 5,78 1,35
Referanseindeks (%) - - - 6,09 1,44

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.

Andelsklasse og referanseresultat vist i USD, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Resultatdata er basert på netto aktivaverdi (NAV) for en ETF, hvilket nødvendigvis ikke er lik markedsprisen for samme ETF. Den enkelte andelseier kan oppleve avkastninger som er forskjellig fra NAV-resultatet.

Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock.

Tidligere resultat er ikke en indikasjon på fremtidig resultat, og bør ikke være den eneste faktor når man velger et produkt. Resultatdata er basert på netto aktivaverdi (NAV) for en ETF, hvilket nødvendigvis ikke er lik markedsprisen for samme ETF. Den enkelte andelseier kan oppleve avkastninger som er forskjellig fra NAV-resultatet.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Netto aktiva per 25.feb.2021 USD 614 540 829
Basisvaluta USD
Startdato 28.sep.2018
Aktivaklasse Råvare
Samlet kostnadsprosent 0,28%
Løpende gebyrer 0,28%
Produktstruktur Syntetisk
Metode Swap
Domisil (hjemsted) Irland
UCITS Ja
Referanseindeks Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index
Utdelingsfrekvens Ingen
Avkastning av verdipapirutlån -
ISA-kvalifiserbarhet Ja
SIPP tilgjengelig Ja
UK- distributør-/rapporteringsstatus No/Yes
Rebalanseringfrekvens Årlig
ISIN IE00BZ1NCS44
Bloomberg Ticker ROLL LN
Utstedende selskap iShares VI plc
Fondsforvalter BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depotmottaker State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Bruk av inntekt Uten inntekt

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Utestående andeler per 25.feb.2021 114 247 401
Antall beholdninger per 24.feb.2021 0
Referanseindeksnivå per 25.feb.2021 USD 484,28
Benchmark Ticker BCOMRST
Utdelt avkastning per - -
Skatteårets avslutning 31 mars

Registrerte geografiske plasseringer

Registrerte geografiske plasseringer

 • Danmark

 • Finland

 • Frankrike

 • Irland

 • Italia

 • Luxembourg

 • Nederland

 • Norge

 • Portugal

 • Spania

 • Storbritannia

 • Sverige

 • Tyskland

 • Østerrike

Beholdning

Beholdning

per 24.feb.2021
Ticker Navn Sektor Nominell Markedsverdi Vekt (%) Pris Børs Tenkt verdi
Utsteders ticker Navn Vekt (%) Pris # Markedsverdi Tenkt verdi Sektor Børs
Beholdninger kan endre seg.


Noteringer

Børs Ticker Valuta Noteringsdato SEDOL Bloomberg Ticker RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Dristighet Felles kode (EOC) ISIN fir INAV
London Stock Exchange ROLL USD 02.okt.2018 BF142Q5 ROLL LN ISROLL.L - - IE00BZ1NCS44 A2JQ2G 42800477 - -
London Stock Exchange ROLG GBP 02.okt.2018 BG5PZW8 ROLG LN ISROLG.L - - IE00BZ1NCS44 A2JQ2G 42800477 - -

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.