Multi Asset

BSF Macro Opportunities Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning

Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.
Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.
Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i GBP, hedgefondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 19.feb.2019 USD 187,26
Antall beholdninger 115
Basisvaluta USD
Fondsstart 29.nov.2017
Startdato 13.jun.2018
Aktivaklasse Multi Asset
Kategori hos Morningstar Alt - Global Macro
Referanseindeks Placeholder for prolonged perf holidays (No Benchmark applicable)
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 0,94%
ISIN LU1834329317
Bloomberg-børskode BSMD2GH
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 15,00%
SEDOL BDRTV30
Bloomberg-referanse, børskode -
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering GBP 100 000,00
Minimum påfølgende investering GBP 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 31.jan.2019
Navn Vekt (%)
Notional Cash Offset (EDU0 FUTURE) 40,02
Notional Cash Offset (EDU9 FUTURE) 38,42
Notional Cash Offset (TYH9 FUTURE) 27,44
Notional Cash Offset (JBH9 FUTURE) 14,12
ICEE: (ITRAXX.FINSR.27.V1) 1 06/20/2022 ICEE 12,13
Navn Vekt (%)
ICEE: (ITRAXX.FINSR.30.V1) 1 12/20/2023 ICEE 12,11
SWP: USD 3.074000 03-OCT-2023 10,94
SWP: USD 3.068500 04-OCT-2023 10,93
SWP: USD 2.899000 11-JUL-2023 10,77
USD CASH(Alpha Committed) 8,29
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond
Allokeringene kan endres.
Beklager, sektorer er ikke tilgjengelig på dette tidspunktet.
Beklager, løpetid er ikke tilgjengelig på dette tidspunktet.
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond
Beklager, klassifiseringer er ikke tilgjengelig på dette tidspunktet.
Beklager, markedsverdidata er ikke tilgjengelig på dette tidspunktet.

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class D2 Hedged GBP - 99,35 0,02 0,02 100,27 95,41 - LU1834329317 - -
Class I2 EUR - 103,90 0,04 0,04 104,19 99,02 - LU1919855830 - -
Class D2 Hedged EUR - 100,92 0,02 0,02 101,36 99,88 - LU1933810654 - -
Class D2 EUR - 102,89 0,04 0,04 103,18 97,86 - LU1919855327 - -
Class X2 USD Ingen 102,01 0,03 0,03 102,37 97,51 - LU1681056815 - -
Class I2 BRL Hedged (USD) USD - 106,74 0,38 0,36 108,83 97,16 - LU1681056732 - -
Class D2 USD - 101,18 0,02 0,02 101,50 99,88 - LU1933810498 - -
Class A2 USD Ingen 100,30 0,03 0,03 100,71 96,07 - LU1681056658 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Stuart Spodek
Stuart Spodek
Jack Hattem
Jack Hattem
Yoni Saposh
Yoni Saposh

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.