Renter

iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE)

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Utdelinger

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen
  Fra
30.06.2016
Til
30.06.2017
Fra
30.06.2017
Til
30.06.2018
Fra
30.06.2018
Til
30.06.2019
Fra
30.06.2019
Til
30.06.2020
Fra
30.06.2020
Til
30.06.2021
Totalavkastning (%) (-)

per 30.jun.2021

- - 1,41 1,26 -0,58
Totalavkastning (%) Underliggende fond (-)

per 30.jun.2021

- - 2,62 2,06 2,73
Referanseindeks (%) Underliggende fond (-)

per 30.jun.2021

- - 2,79 2,28 2,84
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-0,58 0,69 - - 0,72
2,73 2,47 - - 1,93
Referanse (%) Underliggende fond (-)

per 30.jun.2021

2,84 2,64 - - 2,07
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-0,77 -0,16 -0,14 -0,58 2,09 - - 2,21
-1,70 -1,34 0,47 2,73 7,59 - - 7,01
Referanse (%) Underliggende fond (-)

per 30.jun.2021

-1,59 -1,33 0,51 2,84 8,12 - - 7,54
  2016 2017 2018 2019 2020
Totalavkastning (%) (-) - - - 1,21 1,64
Totalavkastning (%) Underliggende fond (-) - - -1,09 2,96 6,21
Referanseindeks (%) Underliggende fond (-) - - -0,95 3,18 6,26

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i EUR, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Netto aktiva per 30.jul.2021 EUR 67 593 173
Net Assets of Fund per 30.jul.2021 USD 1 280 209 967
Basisvaluta USD
Seriens valuta EUR
Fondsstart 14.des.2017
Startdato 12.jun.2018
12 m følgende avkastning per 31.jul.2021 0,76
Antall beholdninger per 30.jun.2021 1 980
Aktivaklasse Renter
Kategori hos Morningstar Global Bond - EUR Hedged
Referanseindeks BBG Barc Global Aggregate 1-5 Year Index
SFDR-klassifisering Annet
Domisil (hjemsted) Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock Asset Management Ireland Limited
Løpende gebyrer 0,24%
ISIN IE00BFX1VK15
Bloomberg-børskode ISAIEHD
Kostnadsprosent 0,37%
Åpningsgebyr 0,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL BFX1VK1
Bloomberg-referanse, børskode -
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering EUR 500 000,00
Minimum påfølgende investering EUR 5 000,00
Bruk av inntekt Distribuerende

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

3y Volatility - Benchmark per 30.jun.2021 2,79
3 års beta per 30.jun.2021 0,19
5y Volatility - Benchmark per - -
5 års beta per - -

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker hjelper investorer å integrere ikke-finansielle bærekraftsvurderinger i investeringsprosessen. Disse målingene setter investorene i stand til å vurdere fond basert på miljømessige, sosiale og selskapsstyringsrelaterte (ESG) risikoer og muligheter. Denne analysen kan gi innsikt i fondets faktiske forvaltning og langsiktige utsikter.


Beregningene nedenfor er kun presentert av hensyn til åpenhet og for informasjonsmessige formål. En gitt ESG-rating gir ingen indikasjon om hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer vil bli integrert i et fond. Beregningene er basert på MSCI ESG Fund Ratings og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrenser fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI ESG fondsrating (AAA-CCC) per 07.jul.2021 A
MSCI ESG kvalitetsscore (0-10) per 07.jul.2021 6,09
MSCI ESG kvalitetsscore - prosentvis rangering per 07.jul.2021 63,73
MSCI ESG prosentvis dekning per 07.jul.2021 83,60
Fondets Lipper Global-klassifisering per 07.jul.2021 Bond Global USD
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (tonn CO2E/mill. USD i salg): per 07.jul.2021 128,28
Fond i sammenligningsgruppen per 07.jul.2021 375
All informasjon er hentet fra MSCI ESG Fund Ratings fra og med 07.jul.2021, basert på eksisterende beholdninger den 28.feb.2021. Fondets bærekraftskarakteristikker kan derfor avvike fra MSCIs ESG-ratinger fra tid til annen.

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering.

Selskapenes engasjement

Selskapenes engasjement

Måltall på selskapers engasjement kan hjelpe investorer å få et mer omfattende syn på spesifikke virksomheter som et fond kan ha eksponering mot gjennom fondets investeringer.


Beregningene av selskapenes engasjement er ikke indikative for et fonds investeringsmålsetting, og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrense fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI - Kontroversielle våpen per 30.jun.2021 0,08%
MSCI - Selskaper som bryter FNs Global Compact-prinsipper per 30.jun.2021 0,35%
MSCI - Kjernevåpen per 30.jun.2021 0,07%
MSCI - Termisk kull per 30.jun.2021 0,03%
MSCI - Sivile skytevåpen per 30.jun.2021 0,00%
MSCI - Oljesand per 30.jun.2021 0,03%
MSCI - Tobakk per 30.jun.2021 0,13%

Dekning av selskapers engasjement per 30.jun.2021 27,99%
Prosentandel av fondet som ikke er dekket per 30.jun.2021 72,01%
BlackRocks ovenstående oversikt over selskapers engasjement innen termisk kull og oljesand er beregnet og rapportert for selskaper som genererer mer enn 5 % av sine inntekter fra termisk kull eller oljesand, som definert av MSCI ESG Research. For eksponering mot selskaper som genererer inntekter fra termisk kull eller oljesand (ved en inntektsterskel på 0 %), som definert av MSCI ESG Research, gjelder følgende: Termisk kull 0,12% og oljesand 0,52%.

Beregninger av selskapers engasjement kalkuleres ved at BlackRock bruker data fra MSCI ESG Research, som gir en profil av hvert selskaps spesifikke forretningsengasjement. BlackRock bruker denne informasjonen til å gi en oppsummert oversikt på tvers av beholdninger, og oversetter det til et fonds markedsverdieksponering for engasjementsområdene i listen ovenfor.


Beregninger av selskapsengasjement er kun designet for å identifisere selskaper som MSCI har undersøkt og har identifisert som en aktør som er involvert i aktivitetene som er dekket. Derfor er det mulig at ytterligere engasjement i disse dekkede aktivitetene der MSCI ikke har dekning, forekommer. Denne informasjonen skal ikke brukes til å produsere omfattende lister over selskaper uten involvering. Beregninger av selskapers engasjement vises kun hvis minst 1 % av fondets bruttovekt inkluderer verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 30.jun.2021
Navn Vekt (%)
GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION 1,34
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.99 04/09/2025 1,24
TREASURY NOTE 0.75 04/30/2026 0,84
FHLMC 15YR UMBS SUPER 0,80
TREASURY NOTE 0.125 10/31/2022 0,77
Navn Vekt (%)
FHLMC 30YR UMBS 0,76
GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION 0,72
TREASURY NOTE 0.375 04/30/2025 0,68
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #138 0.1 12/20/2023 0,66
UMBS 15YR TBA(REG B) 0,62
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 31.jul.2018

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 30.jun.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 30.jun.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 30.jun.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
Allokeringene kan endres.
per 30.jun.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 30.jun.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class Inst Hedged Dist EUR - 9,73 -0,07 -0,74 10,01 9,73 9,73 IE00BFX1VK15 9,74 -
Inst USD - 10,62 -0,01 -0,08 10,76 10,42 10,61 IE00BL6VHF72 10,63 -
Class D USD Halvårlig 10,10 -0,09 -0,89 10,42 10,08 10,09 IE00BF2MW353 10,11 -
Inst Hedged CHF - 9,71 -0,07 -0,73 10,01 9,71 9,70 IE00BFYB7576 9,72 -
Class Inst Hedged Dist GBP - 10,01 -0,07 -0,72 10,23 10,01 10,00 IE00BFX1VJ00 10,02 -
Class D Hedged EUR Halvårlig 9,60 -0,07 -0,76 9,88 9,60 9,59 IE00BF2MW684 9,61 -
Class D Hedged EUR - 10,01 0,00 0,04 10,01 9,98 10,01 IE00BMZ3NN11 10,02 -
Class D Hedged GBP Halvårlig 9,90 -0,07 -0,75 10,12 9,90 9,90 IE00BF2MW577 9,91 -
Class D Hedged USD Halvårlig 10,32 -0,08 -0,75 10,53 10,32 10,31 IE00BF2MW460 10,33 -
Inst Hedged USD Ingen 10,29 -0,08 -0,72 10,50 10,29 10,29 IE00BF2MW791 10,30 -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Sid Swaminathan
Sid Swaminathan

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.