Renter

BGF ESG Emerging Markets Blended Bond Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Vekstmarkeder er generelt mer følsomme for økonomiske og politiske forhold enn utviklede markeder. Andre faktorer omfatter høyere likviditetsrisiko, restriksjoner på investeringer eller kapitaloverføringer og manglende/ forsinket levering av verdipapirer eller betalinger som fondet har til gode. Valutarisiko: Fondet investerer i andre valutaer. Endringer i valutakursene vil derfor påvirke verdien av investeringen. Derivater er meget følsomme for endringer i verdien av de aktiva de er basert på og kan øke størrelsen på tap og gevinster, noe som fører til større svingninger i fondets verdi. Virkningen på fondet kan være større når det brukes derivater på en omfattende eller kompleks måte.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning

Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.
Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.
Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i EUR, hedgefondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 15.feb.2019 USD 24,36
Antall beholdninger per 31.jan.2019 74
Basisvaluta USD
Fondsstart 09.jul.2018
Startdato 09.jul.2018
Aktivaklasse Renter
Kategori hos Morningstar Global Emerging Markets Bond - EUR Biased
Referanseindeks JP Morgan 50% GBI EM Global DivESG and 50% EMBI Global Div ESG custom index
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 1,02%
ISIN LU1817795864
Bloomberg-børskode BGBLD2E
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL BG0X174
Bloomberg-referanse, børskode -
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering EUR 100 000,00
Minimum påfølgende investering EUR 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 31.jan.2019
Navn Vekt (%)
INDONESIA (REPUBLIC OF) 4.35 01/11/2048 2,85
URUGUAY ORIENTAL REPUBLIC OF (GOV 4.125 11/20/2045 2,39
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 6.125 01/22/2044 2,38
HUNGARY (REPUBLIC OF) 7.5 11/12/2020 2,32
TURKEY (REPUBLIC OF) 4.625 03/31/2025 2,31
Navn Vekt (%)
HUNGARY (REPUBLIC OF) 3 10/27/2027 2,27
HUNGARY (REPUBLIC OF) 6.75 10/22/2028 2,24
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.75 02/28/2048 2,09
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 6.125 01/18/2041 1,99
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 6.875 01/11/2048 1,88
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
Allokeringene kan endres.
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class D2 Hedged EUR Ingen 9,47 -0,04 -0,42 10,00 9,11 - LU1817795864 - -
Class I2 EUR - 9,00 0,03 0,33 9,03 8,41 - LU1864664971 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 9,43 -0,03 -0,32 10,00 9,15 - LU1817795781 - -
Class I2 Hedged EUR - 9,99 0,01 0,10 10,12 9,59 - LU1864665192 - -
Class A2 USD Ingen 9,62 -0,03 -0,31 10,00 9,27 - LU1860488060 - -
Class D2 USD Ingen 9,66 -0,04 -0,41 10,02 9,22 - LU1817795518 - -
Class I2 USD - 10,14 0,01 0,10 10,27 9,66 - LU1864664898 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 9,47 0,01 0,11 10,00 9,10 - LU1817795948 - -
Class X2 USD - 9,72 -0,03 -0,31 10,02 9,25 - LU1817795609 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Michal Wozniak
Michal Wozniak
Michal Katrencik
Michal Katrencik

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.