Aksjer

BGF New Energy Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning

Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.
Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.
Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i EUR, hedgefondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 15.feb.2019 USD 1 065,16
Antall beholdninger per 31.jan.2019 39
Basisvaluta USD
Fondsstart 06.apr.2001
Startdato 23.mai.2018
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar Other Equity
Referanseindeks FUND HAS NO BENCHMARK IN USD
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 2,09%
ISIN LU1822773807
Bloomberg-børskode BGNA2EH
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp -
SEDOL BG0B4C4
Bloomberg-referanse, børskode -
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering EUR 5 000,00
Minimum påfølgende investering EUR 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 31.jan.2019
Navn Vekt (%)
NEXTERA ENERGY INC 5,83
ENEL SPA 5,70
EDP RENOVAVEIS SA 4,78
SCHNEIDER ELECTRIC SE 4,58
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 4,26
Navn Vekt (%)
NATIONAL GRID PLC 3,86
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC 3,41
KINGSPAN GROUP PLC 3,29
ABB LTD 3,21
UMICORE SA 3,02
Beholdningene kan endres

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class A2 Hedged EUR Ingen 9,14 0,05 0,55 10,00 8,16 - LU1822773807 - -
Class X2 USD Ingen 11,42 0,06 0,53 12,23 10,13 - LU0414947514 - -
Class I2 USD Ingen 9,89 0,05 0,51 10,67 8,78 - LU0534476519 - -
Class A4 GBP Årlig 7,00 0,02 0,29 7,28 6,28 - LU0204063720 - -
Class X2 Hedged EUR Ingen 9,50 0,05 0,53 10,43 8,47 - LU1686870871 - -
Class D4 GBP Årlig 7,22 0,01 0,14 7,53 6,47 - LU0435534705 - -
Class D4 EUR Årlig 8,08 0,06 0,75 8,40 7,08 - LU0827885574 - -
Class A4 EUR Årlig 7,94 0,06 0,76 8,25 6,96 - LU0408221868 - -
Class D2 USD Ingen 9,99 0,05 0,50 10,79 8,87 - LU0252969661 - -
Class A2 USD Ingen 9,04 0,05 0,56 9,82 8,04 - LU0124384867 - -
Class D2 EUR Ingen 8,86 0,06 0,68 9,16 7,76 - LU0252964944 - -
Class A2 EUR Ingen 8,02 0,06 0,75 8,33 7,03 - LU0171289902 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Alastair Bishop
Alastair Bishop
Charles Lilford
Charles Lilford

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.