Aksjer

BlackRock Advantage Emerging Markets Equity Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Vekstmarkeder er generelt mer følsomme for økonomiske og politiske forhold enn utviklede markeder. Andre faktorer omfatter høyere likviditetsrisiko, restriksjoner på investeringer eller kapitaloverføringer og manglende/ forsinket levering av verdipapirer eller betalinger som fondet har til gode. Valutarisiko: Fondet investerer i andre valutaer. Endringer i valutakursene vil derfor påvirke verdien av investeringen. Verdien av aksjer og aksjerelaterte verdipapirer kan påvirkes av aksjemarkedets daglige bevegelser. Andre betydelige faktorer omfatter politiske og økonomiske nyheter, selskapsresultater og betydeligere selskapshendelser.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning

Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.
Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.
Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i USD, hedgefondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 21.feb.2019 USD 10,14
Fondsstart 19.jul.2018
Startdato 19.jul.2018
Antall beholdninger per 31.jan.2019 131
Basisvaluta USD
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar Global Emerging Markets Equity
Referanseindeks MSCI Emerging Markets Index (Net)
Domisil (hjemsted) Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock Asset Management Ireland Limited
Løpende gebyrer 0,60%
ISIN IE00BFZP7L41
Bloomberg-børskode BREMDUA
Åpningsgebyr -
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL BFZP7L4
Bloomberg-referanse, børskode -
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering USD 5 000,00
Minimum påfølgende investering USD 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 31.jan.2019
Navn Vekt (%)
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,89
TENCENT HOLDINGS LTD 4,82
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3,83
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 3,14
CHINA MOBILE LTD 2,36
Navn Vekt (%)
NK LUKOIL PAO 2,34
NASPERS LTD 1,64
ANGLO AMERICAN PLC 1,50
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP 1,46
AMERICA MOVIL SAB DE CV 1,41
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond
Allokeringene kan endres.
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond
Beklager, valutadata er ikke tilgjengelig på dette tidspunktet.
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class D Acc USD - 100,76 -0,37 -0,37 103,13 88,60 100,76 IE00BFZP7L41 100,76 -
Class A Acc USD - 97,91 -0,36 -0,37 100,56 86,26 97,91 IE00BDDRH854 97,91 -
Class D Hedged Acc EUR - 98,74 -0,39 -0,39 103,04 87,69 98,74 IE00BFZP7N64 98,74 -
Class X Acc USD - 101,12 -0,37 -0,37 103,15 88,75 101,12 IE00BFZP7P88 101,12 -
Class D Hedged Acc CHF - 98,66 -0,39 -0,39 103,02 87,70 98,66 IE00BFZP7M57 98,66 -
Class D Hedged Acc GBP - 99,45 -0,38 -0,38 103,05 88,07 99,45 IE00BG1DFG05 99,45 -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

David Piazza
David Piazza
Clint Newman
Clint Newman

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.