Aksjer

iShares Developed World ex Tobacco Index Fund (IE)

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning

Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.
Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.
Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i USD, hedgefondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 20.feb.2019 USD 383,91
Fondsstart 10.jan.2014
Startdato 20.apr.2018
Antall beholdninger per 31.jan.2019 1 619
Basisvaluta USD
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar -
Referanseindeks MSCI World ex Tobacco ex Controversial NET Index
Domisil (hjemsted) Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock Asset Management Ireland Limited
Løpende gebyrer 0,22%
ISIN IE00BFG1TN78
Bloomberg-børskode -
Åpningsgebyr -
Referansens suksesshonorarbeløp -
SEDOL BFG1TN7
Bloomberg-referanse, børskode -
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering USD 1 000 000,00
Minimum påfølgende investering USD 10 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 31.jan.2019
Navn Vekt (%)
APPLE INC 2,13
MICROSOFT CORP 2,01
AMAZON COM INC 1,89
FACEBOOK CLASS A INC 1,06
JOHNSON & JOHNSON 0,94
Navn Vekt (%)
ALPHABET INC CLASS C 0,93
JPMORGAN CHASE & CO 0,92
ALPHABET INC CLASS A 0,89
EXXON MOBIL CORP 0,82
BANK OF AMERICA CORP 0,72
Beholdningene kan endres

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class USD Institutio USD - 10,07 0,04 0,36 10,57 8,86 - IE00BFG1TN78 - -
Class D USD Ingen 11,60 0,03 0,26 11,79 10,36 11,59 IE00BYZ8K175 11,61 -
Class D GBP Kvartalsvis 10,62 0,01 0,11 11,29 9,56 10,61 IE00BYZ8K068 10,63 -
Flexible GBP Daglig 15,99 0,02 0,11 17,01 14,39 15,98 IE00BFG1TL54 16,01 -
Institutional GBP Daglig 15,99 0,02 0,11 17,00 14,39 15,98 IE00BFG1TS24 16,00 -
Flexible USD Ingen 13,79 0,05 0,36 14,47 12,13 13,78 IE00BFG1TG02 13,80 -
Inst EUR Ingen 14,50 0,03 0,23 14,87 12,69 14,49 IE00BFG1TM61 14,52 -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.