Renter

iShares Emerging Markets Local Government Bond Index Fund (IE)

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Endringer i renter, kredittrisiko og/eller utstedermislighold har en betydelig innflytelse på utviklingen til rentepapirer. Rentepapirer under investeringsgrad kan være mer følsomme for endringer i disse risikoene enn rentepapirer med høyere rating. Potensielle eller faktiske reduksjoner av kredittvurderinger kan øke risikonivået. Vekstmarkeder er generelt mer følsomme for økonomiske og politiske forhold enn utviklede markeder. Andre faktorer omfatter høyere likviditetsrisiko, restriksjoner på investeringer eller kapitaloverføringer og manglende/ forsinket levering av verdipapirer eller betalinger som fondet har til gode. Valutarisiko: Fondet investerer i andre valutaer. Endringer i valutakursene vil derfor påvirke verdien av investeringen. Rentepapirer som utstedes eller garanteres av statlige enheter i fremvoksende markeder opplever generelt høyere "Kredittrisiko" enn i utviklede land.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 3 årene. Det kan hjelpe deg med å vurdere hvordan fondet har vært forvaltet tidligere, og sammenligne det med referanseindeksen.

  2017 2018 2019 2020 2021
Totalavkastning (%) 12,7 2,4 -9,0
Referanseindeks (%) 13,5 2,7 -8,7
  Fra
30.06.2017
Til
30.06.2018
Fra
30.06.2018
Til
30.06.2019
Fra
30.06.2019
Til
30.06.2020
Fra
30.06.2020
Til
30.06.2021
Fra
30.06.2021
Til
30.06.2022
Totalavkastning (%)

per 30.jun.2022

- 8,51 -3,36 6,29 -19,35
Referanseindeks (%)

per 30.jun.2022

- 8,99 -2,82 6,57 -19,28
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-18,85 -6,32 - - -3,92
Referanse (%) -18,70 -6,00 - - -3,54
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 6 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-14,29 0,09 -2,64 -14,25 -18,85 -17,79 - - -15,60
Referanse (%) -14,28 0,29 -2,48 -14,28 -18,70 -16,93 - - -14,16

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i USD, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Netto aktiva per 12.aug.2022 USD 47 047 812
Net Assets of Fund per 12.aug.2022 USD 1 145 622 115
Startdato 04.mai.2018
Fondsstart 04.mai.2018
Seriens valuta USD
Basisvaluta USD
Aktivaklasse Renter
Referanseindeks J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Indeksbørskode -
SFDR-klassifisering Annet
Åpningsgebyr 0,00
Løpende gebyrer 0,25%
Kostnadsprosent 0,15%
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
Minste startinvestering USD 500 000,00
Minimum påfølgende investering USD 5 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende
Domisil (hjemsted) Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock Asset Management Ireland Limited
Kategori hos Morningstar Global Emerging Markets Bond - Local Currency
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Bloomberg-børskode BRLGDUA
ISIN IE00BF2N5W82
SEDOL BF2N5W8

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Antall beholdninger per 29.jul.2022 258
Standardavvik 3 år per 31.jul.2022 11,79%
3 års beta per 31.jul.2022 1,00
Avkastning til forfall per 29.jul.2022 7,33%
Modifisert durasjon per 29.jul.2022 4,95
Vektet gjsn. avkastning til forfall per 29.jul.2022 7,33%
Effektiv durasjon per 29.jul.2022 4,95
Vektet gjsn. forfall per 29.jul.2022 7,15
WAL til verste per 29.jul.2022 7,15 Jahre

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker gir investorer spesifikke ikke-tradisjonelle beregninger. Sammen med andre beregninger og informasjon gjør disse det mulig for investorene å evaluere fondene på bestemte miljømessige, sosiale og styringsmessige egenskaper. Bærekraftskarakteristikker gir ingen indikasjon på nåværende eller fremtidige resultater, og representerer heller ikke fondets potensielle risiko- og avkastningsprofil. De er ment for åpenhet og informasjonsformål. Bærekraftskarakteristikker bør ikke vurderes alene eller isolert, men er i stedet en type informasjon som investorer kan ønske å bruke ved vurdering av et fond.


Beregningene gir ingen indikasjon på hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer vil bli integrert i et fond. Med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmål, endrer ikke beregningene et fonds investeringsmål eller begrenser fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodene bak bærekraftskarakteristikkene ved å følge lenkene nedenfor.

MSCI ESG fondsrating (AAA-CCC) per 21.jul.2022 BBB
MSCI ESG prosentvis dekning per 21.jul.2022 99,73
MSCI ESG kvalitetsscore (0-10) per 21.jul.2022 4,63
MSCI ESG kvalitetsscore - prosentvis rangering per 21.jul.2022 63,98
Fondets Lipper Global-klassifisering per 21.jul.2022 Bond Emerging Markets Global LC
Fond i sammenligningsgruppen per 21.jul.2022 261
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (tonn CO2E/mill. USD i salg): per - -
MSCI Weighted Average Carbon Intensity prosentvis dekning per 21.jul.2022 0,00
All informasjon er hentet fra MSCI ESG Fund Ratings fra og med 21.jul.2022, basert på eksisterende beholdninger den 31.mar.2022. Fondets bærekraftskarakteristikker kan derfor avvike fra MSCIs ESG-ratinger fra tid til annen.

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer med ESG-dekning av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

3 stars
Samlet Morningstar-klassifisering for iShares Emerging Markets Local Government Bond Index Fund (IE) Class D Acc, per 31.jul.2022 vurdert mot 869 Global Emerging Markets Bond - Local Currency fond.

Beholdning

Beholdning

per 29.jul.2022
Navn Vekt (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.99 04/09/2025 4,06
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2024 2,83
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 1,79
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2023 1,61
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 05/21/2030 1,60
Navn Vekt (%)
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.75 02/28/2048 1,35
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 1,30
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.13 11/21/2029 1,29
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 1,24
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 1,20
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 29.jul.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.jul.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.jul.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.jul.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.jul.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring NAV per 52 uker høy 52 uker lav ISIN TIS
Class D Acc USD - 8,71 0,00 -0,04 12.aug.2022 10,50 8,10 IE00BF2N5W82 -
Inst Acc GBP - 9,04 0,08 0,84 12.aug.2022 9,58 8,58 IE00BM9G6X72 -
Class D Dist GBP - 8,16 0,07 0,84 12.aug.2022 9,08 7,88 IE00BKFVZC40 -
Class Flexible Acc EUR - 10,20 0,10 0,94 12.aug.2022 10,64 9,61 IE00BD9H4D36 -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Francis Rayner
Francis Rayner

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.