Aksjer

BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 3 årene. Det kan hjelpe deg med å vurdere hvordan fondet har vært forvaltet tidligere, og sammenligne det med referanseindeksen.

  2017 2018 2019 2020 2021
Totalavkastning (%) 0,1 -3,2 9,2
Referanseindeks for sammenligning 1 (%) 2,6 1,1 0,2
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
4,34 2,64 - - 0,93
Referanseindeks for sammenligning 1 (%) 1,26 0,94 - - 1,49
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 6 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
2,05 1,11 2,94 -0,20 4,34 8,12 - - 4,36
Referanseindeks for sammenligning 1 (%) 1,24 0,28 0,74 1,10 1,26 2,85 - - 7,02
  Fra
30.09.2017
Til
30.09.2018
Fra
30.09.2018
Til
30.09.2019
Fra
30.09.2019
Til
30.09.2020
Fra
30.09.2020
Til
30.09.2021
Fra
30.09.2021
Til
30.09.2022
Totalavkastning (%)

per 30.sep.2022

- -5,15 -1,20 0,99 5,36
Referanseindeks for sammenligning 1 (%)

per 30.sep.2022

- 2,64 1,57 0,21 0,98

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i JPY, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Net Assets of Fund per 02.des.2022 USD 758 805 409
Startdato 28.mar.2018
Fondsstart 17.feb.2012
Seriens valuta JPY
Basisvaluta USD
Aktivaklasse Aksjer
Referanseindeks for sammenligning 1 3 Month SOFR Compounded in Arrears plus 26.1 basis point spread
SFDR-klassifisering Annet
Åpningsgebyr 0,00
Løpende gebyrer 1,20%
Kostnadsprosent 1,00%
Referansens suksesshonorarbeløp 20,00%
Minste startinvestering JPY 10 000 000,00
Minimum påfølgende investering JPY 10 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Kategori hos Morningstar -
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Bloomberg-børskode BSAI2JH
ISIN LU1791183780
SEDOL BZ9N0V5

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Antall beholdninger per 31.okt.2022 3 634
Standardavvik 3 år per 31.okt.2022 4,84%
3 års beta per 31.okt.2022 2,12
Kurs/overskuddsgrad per 31.okt.2022 -154,11
P/B-forhold per 31.okt.2022 1,09

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering vil si inkorporeringen av viktig miljø-, samfunnsansvars- og selskapsstyringsrelatert (ESG) informasjon eller kunnskap kombinert med tradisjonelle tilnærmingsmetoder som sammen påvirker investeringsbeslutningsprosessen, med mål om å forbedre en porteføljes økonomiske resultater på lang sikt. Med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon eller er inkludert i fondets investeringsmålsetting, vil ikke inkluderingen av denne uttalelsen antyde at fondet har en ESG-justert investeringsmålsetting, men heller virke som en beskrivelse av hvordan ESG-informasjon vurderes som en del av den helhetlige investeringsprosessen.


Fondets investeringsforvalter inkluderer ESG-hensyn under undersøkelses- og beslutningsfasene av investeringsprosessen. Dette kan inkludere relevant, intern ESG-forskning, som sammen med flere andre undersøkelsesresultater danner grunnlag for den aktive porteføljevektingen i forhold til en referanseindeks (eller vekting implementert for å oppnå et absolutt avkastningsutfall, hvis aktuelt). Fondets forvalter gjennomfører regelmessige porteføljeevalueringer sammen med risiko- og kvantitativ analyse-gruppen, samt de primære investeringslederne. Disse evalueringene inkluderer diskusjoner om porteføljens eksponering overfor viktige ESG-risikoer, samt eksponering for bærekraftsrelatert selskapsengasjement, klimaberegninger, og andre faktorer.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 31.okt.2022
Navn Vekt (%)
DTE ENERGY COMPANY 3,83
PEPSICO INC 2,56
CMS ENERGY CORPORATION 2,55
HERSHEY COMPANY THE 2,25
CIGNA CORP 2,20
Navn Vekt (%)
ESSENT GROUP LTD 2,12
COLGATE-PALMOLIVE CO 2,08
AMERISOURCEBERGEN CORPORATION 2,06
PACCAR INC 2,01
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 1,92
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 31.okt.2022

% av markedskap.

Type Fond
per 31.okt.2022

% av markedskap.

Type Fond
per 31.okt.2022

% av markedskap.

Type Fond

Prising og børs

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring NAV per 52 uker høy 52 uker lav ISIN TIS
Class I2 Hedged JPY - 10 514,96 -41,59 -0,39 02.des.2022 10 577,97 9 933,42 LU1791183780 -
Class I2 USD Ingen 118,95 -0,46 -0,39 02.des.2022 119,41 111,40 LU1653088168 -
Class A2 USD Ingen 144,29 -0,56 -0,39 02.des.2022 144,90 135,38 LU0725887540 -
Class A2 GBP Ingen 187,39 0,46 0,25 02.des.2022 207,43 158,49 LU0784324112 -
Class I2 Hedged EUR Ingen 108,76 -0,41 -0,38 02.des.2022 109,29 102,54 LU1323999489 -
Class X2 USD Ingen 182,31 -0,90 -0,49 02.des.2022 183,21 167,47 LU0849781678 -
Class I2 Hedged SEK - 102,10 -0,39 -0,38 02.des.2022 102,55 96,00 LU1873114208 -
Class A2 AUD Ingen 214,53 1,11 0,52 02.des.2022 230,41 183,69 LU0840974975 -
Class A2 Hedged SEK Ingen 130,86 -0,50 -0,38 02.des.2022 131,50 123,05 LU0765562458 -
Class A2 EUR - 115,98 0,15 0,13 02.des.2022 124,07 101,01 LU1991022069 -
Class D2 Hedged EUR Ingen 132,64 -0,51 -0,38 02.des.2022 133,34 125,08 LU0725892383 -
Class D2 Hedged GBP Ingen 119,81 -0,44 -0,37 02.des.2022 120,34 112,53 LU1246651910 -
Class A2 Hedged EUR Ingen 127,35 -0,61 -0,48 02.des.2022 128,20 119,92 LU0725892466 -
Class D2 Hedged CHF Ingen 107,20 -0,44 -0,41 02.des.2022 107,79 100,89 LU1238068594 -
Class D2 USD Ingen 124,70 -0,49 -0,39 02.des.2022 125,20 116,93 LU1238068321 -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Raffaele Savi
Raffaele Savi
Travis Cooke
Travis Cooke

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.