Renter

BGF Emerging Markets Bond Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i CZK, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 27.mar.2020 USD 1 719,79
Antall beholdninger per 28.feb.2020 292
Basisvaluta USD
Fondsstart 01.okt.2004
Startdato 28.mar.2018
Aktivaklasse Renter
Kategori hos Morningstar Global Emerging Markets Bond
Referanseindeks J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 1,47%
ISIN LU1791181735
Bloomberg-børskode BGMBA2C
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL BFZRPH2
Bloomberg-referanse, børskode -
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering CZK 5 000,00
Minimum påfølgende investering CZK 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 28.feb.2020
Navn Vekt (%)
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 0 05/31/2040 2,13
PETROLEOS MEXICANOS RegS 6.84 01/23/2030 1,67
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047 1,27
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 1,14
ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS 2.5 09/30/2029 1,14
Navn Vekt (%)
NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) MTN RegS 7.143 02/23/2030 1,08
CHILE (REPUBLIC OF) 2.55 01/27/2032 1,01
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 5.75 09/30/2049 0,96
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 6.5 02/15/2048 0,87
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 5 01/27/2045 0,85
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 28.feb.2020

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 28.feb.2020

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 28.feb.2020

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
Allokeringene kan endres.
per 28.feb.2020

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 28.feb.2020

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 28.feb.2020

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class A2 CZK Ingen 402,35 1,21 0,30 452,50 382,21 - LU1791181735 - -
Class I4 USD - 8,63 0,01 0,12 10,57 7,92 - LU1806518293 - -
Class I4 Hedged EUR - 8,61 0,01 0,12 10,41 7,91 - LU2075911060 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 14,14 0,02 0,14 17,11 12,99 - LU0413376566 - -
Class A4 EUR Årlig 10,83 0,00 0,00 13,20 10,13 - LU1072326561 - -
Class A3 EUR Månedlig 7,80 0,00 0,00 9,53 7,30 - LU0200684008 - -
Class A8 Hedged CNH - 89,89 0,09 0,10 109,20 82,36 - LU1919856051 - -
Class A8 Hedged ZAR Månedlig 80,56 0,11 0,14 98,35 73,95 - LU1109561420 - -
Class I2 Hedged GBP - 8,72 0,01 0,11 10,60 8,02 - LU1806518533 - -
Class D2 USD Ingen 17,48 0,02 0,11 20,98 16,04 - LU0297941386 - -
Class I5 Hedged EUR Kvartalsvis 7,89 0,01 0,13 9,84 7,25 - LU1323999216 - -
Class I4 Hedged GBP - 8,59 0,01 0,12 10,44 7,91 - LU2075910922 - -
Class D3 USD Månedlig 8,61 0,02 0,23 10,39 7,90 - LU0827876821 - -
Class D3 EUR Månedlig 7,82 0,00 0,00 9,56 7,31 - LU0827877126 - -
Class X2 Hedged EUR Ingen 16,52 0,02 0,12 19,97 15,18 - LU0343170543 - -
Class A3 USD Månedlig 8,59 0,02 0,23 10,37 7,88 - LU0200680782 - -
Class X2 USD Ingen 19,11 0,02 0,10 22,92 17,54 - LU0200682721 - -
Class A2 EUR Ingen 14,73 0,00 0,00 17,94 13,77 - LU0200683885 - -
Class A1 USD Daglig 8,28 0,01 0,12 10,02 7,61 - LU0200680436 - -
Class A1 EUR Daglig 7,52 -0,01 -0,13 9,20 7,04 - LU0200683703 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 14,77 0,01 0,07 17,87 13,58 - LU0827877399 - -
Class A6 Hedged HKD Månedlig 55,47 0,06 0,11 67,93 50,92 - LU0764619960 - -
Class X5 Hedged CHF - 8,58 0,00 0,00 10,75 7,89 - LU1904800973 - -
Class X5 Hedged EUR Kvartalsvis 7,59 0,01 0,13 9,49 6,98 - LU1722865000 - -
Class I2 Hedged CHF Ingen 8,38 0,00 0,00 10,12 7,70 - LU1618350562 - -
Class A6 Hedged GBP Månedlig 7,60 0,01 0,13 9,52 6,99 - LU1408527916 - -
Class D2 EUR Ingen 15,88 0,00 0,00 19,34 14,85 - LU0827877043 - -
Class I2 EUR Ingen 14,32 -0,01 -0,07 17,44 13,40 - LU1048586868 - -
Class X2 EUR Ingen 17,36 0,00 0,00 21,13 16,24 - LU0988581723 - -
Class A8 Hedged AUD Månedlig 7,16 0,01 0,14 8,92 6,59 - LU0871639893 - -
Class A6 USD Månedlig 7,45 0,01 0,13 9,11 6,84 - LU0764617162 - -
Class A6 Hedged CAD Månedlig 7,93 0,01 0,13 9,81 7,28 - LU1408528054 - -
Class A2 USD Ingen 16,21 0,02 0,12 19,46 14,88 - LU0200680600 - -
Class I2 USD Ingen 15,77 0,02 0,13 18,92 14,47 - LU1180455567 - -
Class A8 Hedged NZD Månedlig 7,93 0,01 0,13 9,85 7,29 - LU1408528138 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 10,02 0,01 0,10 12,19 9,22 - LU1057296771 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 10,03 0,01 0,10 12,13 9,22 - LU1057294727 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Michel Aubenas
Michel Aubenas

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.