Renter

BGF Euro Bond Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning

Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.
Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.
Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i CZK, hedgefondets referanseresultat er angitt i EUR.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 15.feb.2019 EUR 4 936,14
Antall beholdninger per 31.jan.2019 761
Basisvaluta EUR
Fondsstart 31.mar.1994
Startdato 28.mar.2018
Aktivaklasse Renter
Kategori hos Morningstar EUR Diversified Bond
Referanseindeks BBG Barc Euro Aggregate 500+ in CZK
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 0,99%
ISIN LU1791174284
Bloomberg-børskode BGEBA2C
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL BFZRPD8
Bloomberg-referanse, børskode -
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering CZK 5 000,00
Minimum påfølgende investering CZK 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 31.jan.2019
Navn Vekt (%)
BELGIUM (KINGDOM OF) 1.6 06/22/2047 1,64
BELGIUM (KINGDOM OF) 0.8 06/22/2027 1,39
SPAIN (KINGDOM OF) 1.4 04/30/2028 1,36
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 0.7 05/01/2020 1,32
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 06/25/2039 1,25
Navn Vekt (%)
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 0.05 04/15/2021 1,00
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #23 0.1 03/10/2028 0,94
KFW MTN 0.125 06/07/2023 0,90
UK CONV GILT RegS 5 03/07/2025 0,89
IRELAND (REPUBLIC OF) RegS 1.35 03/18/2031 0,86
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
Allokeringene kan endres.
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class A2 CZK Ingen 740,46 -3,75 -0,50 749,62 727,48 - LU1791174284 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 104,11 -0,09 -0,09 104,20 101,45 - LU1499592381 - -
Class I4 Hedged GBP Årlig 10,52 -0,01 -0,09 10,53 10,26 - LU1376384282 - -
Class D2 USD Ingen 33,87 -0,11 -0,32 37,28 33,34 - LU0827877472 - -
Class I4 Hedged USD - 10,20 -0,01 -0,10 10,21 9,86 - LU1808491812 - -
Class A1 USD Daglig 21,96 -0,07 -0,32 24,29 21,64 - LU0171278889 - -
Class D3 EUR Månedlig 19,51 -0,02 -0,10 19,64 19,17 - LU0827877555 - -
Class A3 USD Månedlig 21,96 -0,07 -0,32 24,29 21,65 - LU0172748641 - -
Class D2 EUR Ingen 30,06 -0,02 -0,07 30,11 29,47 - LU0297941469 - -
Class D3 USD Månedlig 21,99 -0,07 -0,32 24,33 21,68 - LU0827877639 - -
Class I2 EUR Ingen 14,40 -0,01 -0,07 14,41 14,11 - LU0368229703 - -
Class D4 GBP Årlig 23,14 -0,13 -0,56 23,78 22,55 - LU0827877712 - -
Class A2 EUR Ingen 28,82 -0,03 -0,10 28,95 28,29 - LU0050372472 - -
Class D4 Hedged GBP Årlig 10,50 0,00 0,00 10,50 10,25 - LU1376384365 - -
Class I4 EUR - 9,97 -0,01 -0,10 10,00 9,77 - LU1808491655 - -
Class A2 USD Ingen 32,48 -0,10 -0,31 35,86 32,00 - LU0171279184 - -
Class A4 GBP Årlig 23,06 -0,13 -0,56 23,65 22,49 - LU0204069685 - -
Class A3 EUR Månedlig 19,49 -0,01 -0,05 19,61 19,14 - LU0172396516 - -
Class A1 EUR Daglig 19,49 -0,01 -0,05 19,61 19,14 - LU0118259232 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 11,66 -0,01 -0,09 11,73 11,45 - LU1266592374 - -
Class I2 Hedged USD Ingen 11,15 -0,01 -0,09 11,16 10,68 - LU1376384100 - -
Class A2 Hedged USD Ingen 12,87 -0,01 -0,08 12,88 12,40 - LU0869650977 - -
Class D4 EUR Årlig 11,58 -0,01 -0,09 11,67 11,36 - LU0938162699 - -
Class A4 EUR Årlig 26,14 -0,02 -0,08 26,32 25,66 - LU0430265933 - -
Class X2 EUR Ingen 32,08 -0,03 -0,09 32,11 31,40 - LU0298377911 - -
Class I2 Hedged JPY Ingen 1 015,00 -1,00 -0,10 1 016,00 996,00 - LU1668661629 - -
Class A2 Hedged JPY Ingen 1 008,00 -1,00 -0,10 1 012,00 990,00 - LU1668663914 - -
Class I2 Hedged CHF Ingen 10,35 -0,01 -0,10 10,39 10,16 - LU1180456292 - -
Class D2 Hedged USD Ingen 13,16 -0,01 -0,08 13,17 12,62 - LU0869640077 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Michael Krautzberger
Michael Krautzberger

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.