Renter

BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i EUR, hedgefondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 20.feb.2019 USD 233,89
Antall beholdninger per 31.jan.2019 134
Basisvaluta USD
Fondsstart 18.feb.2013
Startdato 29.nov.2017
Aktivaklasse Renter
Kategori hos Morningstar Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Biased
Referanseindeks JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 0,99%
ISIN LU1728038495
Bloomberg-børskode BEMD2HE
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL BD1FWZ3
Bloomberg-referanse, børskode -
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering EUR 100 000,00
Minimum påfølgende investering EUR 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 31.jan.2019
Navn Vekt (%)
TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONA RegS 5.55 11/01/2028 1,59
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 8.375 05/23/2021 1,52
SIGMA FINANCE NETHERLANDS BV RegS 4.875 03/27/2028 1,49
TREASURY NOTE 1.5 10/31/2019 1,49
SUZANO AUSTRIA GMBH RegS 6 01/15/2029 1,48
Navn Vekt (%)
BANCO GENERAL SA RegS 4.125 08/07/2027 1,23
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 4.375 05/20/2023 1,23
GRUMA SAB DE CV RegS 4.875 12/01/2024 1,22
BANCO DE CREDITO DEL PERU RegS 4.25 04/01/2023 1,12
MEXICHEM SAB DE CV RegS 5.875 09/17/2044 1,05
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
Allokeringene kan endres.
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class D2 Hedged EUR Ingen 9,76 0,01 0,10 9,87 9,40 - LU1728038495 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 11,94 0,01 0,08 12,06 11,49 - LU0995332854 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 11,12 0,00 0,00 11,33 10,73 - LU0843229971 - -
Class A2 USD Ingen 12,00 0,01 0,08 12,00 11,49 - LU0843229542 - -
Class D2 USD Ingen 12,58 0,01 0,08 12,58 11,98 - LU0843231795 - -
Class X2 USD Ingen 13,25 0,01 0,08 13,25 12,55 - LU0843232926 - -
Class I2 USD Ingen 12,66 0,01 0,08 12,66 12,05 - LU0843232686 - -
Class I3 Hedged GBP Månedlig 10,05 0,01 0,10 10,48 9,75 - LU0995325486 - -
Class D3 Hedged GBP Månedlig 10,05 0,01 0,10 10,48 9,75 - LU0995319919 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Jack Deino
Jack Deino
Jane Yu
Jane Yu

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.