Renter

BSF BlackRock Emerging Markets Short Duration Bond Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i USD, hedgefondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 20.feb.2019 USD 59,66
Antall beholdninger per 31.jan.2019 110
Basisvaluta USD
Fondsstart 06.des.2017
Startdato 06.des.2017
Aktivaklasse Renter
Kategori hos Morningstar Global Emerging Markets Bond
Referanseindeks JP Morgan EMBI Global Diversified 1-3 year Index
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 1,01%
ISIN LU1706559744
Bloomberg-børskode BSESDA2
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL BD71LJ2
Bloomberg-referanse, børskode -
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering USD 5 000,00
Minimum påfølgende investering USD 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 31.jan.2019
Navn Vekt (%)
DOMINICAN REPUBLIC RegS 7.5 05/06/2021 4,50
TURKEY (REPUBLIC OF) 4.625 03/31/2025 4,04
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 7.75 09/01/2022 3,20
QATAR (STATE OF) RegS 3.875 04/23/2023 2,49
ECUADOR (REPUBLIC OF) RegS 7.95 06/20/2024 2,24
Navn Vekt (%)
CROATIA (REPUBLIC OF) RegS 6.75 11/05/2019 1,86
REPUBLIC OF COSTA RICA RegS 9.995 08/01/2020 1,74
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 6.875 01/11/2048 1,73
SERBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 7.25 09/28/2021 1,69
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD RegS 4.625 03/14/2023 1,60
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
Allokeringene kan endres.
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class A2 USD Ingen 103,38 -0,26 -0,25 103,95 97,86 - LU1706559744 - -
Class D2 Hedged EUR - 100,20 -0,26 -0,26 100,84 96,55 - LU1706560163 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 100,28 -0,25 -0,25 100,91 96,59 - LU1706560320 - -
Class X2 USD Ingen 104,40 -0,26 -0,25 104,95 100,40 - LU1706560080 - -
Class D2 USD Ingen 103,82 -0,26 -0,25 104,39 98,04 - LU1706559827 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Michal Wozniak
Michal Wozniak
Michal Katrencik
Michal Katrencik

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.