Renter

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Endringer i renter, kredittrisiko og/eller utstedermislighold har en betydelig innflytelse på utviklingen til rentepapirer. Rentepapirer under investeringsgrad kan være mer følsomme for endringer i disse risikoene enn rentepapirer med høyere rating. Potensielle eller faktiske reduksjoner av kredittvurderinger kan øke risikonivået. Vekstmarkeder er generelt mer følsomme for økonomiske og politiske forhold enn utviklede markeder. Andre faktorer omfatter høyere likviditetsrisiko, restriksjoner på investeringer eller kapitaloverføringer og manglende/ forsinket levering av verdipapirer eller betalinger som fondet har til gode. Rentepapirer som utstedes eller garanteres av statlige enheter i fremvoksende markeder opplever generelt høyere "Kredittrisiko" enn i utviklede land. Spesielle risikofaktorer
Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning

Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.
Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.
Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i USD, hedgefondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Netto aktiva per 18.feb.2019 USD 1 042
Net Assets of Fund per 18.feb.2019 USD 249 787 931
Basisvaluta USD
Seriens valuta USD
Fondsstart 04.mai.2018
Startdato 04.mai.2018
Antall beholdninger per 31.jan.2019 601
Aktivaklasse Renter
Kategori hos Morningstar Global Emerging Markets Bond
Referanseindeks JP Morgan EMBI Global Diversified Index
Domisil (hjemsted) Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock Asset Management Ireland Limited
Løpende gebyrer 0,20%
ISIN IE00BF2N5T53
Bloomberg-børskode BIEMDUA
Åpningsgebyr -
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL BF2N5T5
Bloomberg-referanse, børskode -
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering USD 500 000,00
Minimum påfølgende investering USD 5 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 31.jan.2019
Navn Vekt (%)
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.1 06/18/2050 0,72
PERU (REPUBLIC OF) 8.75 11/21/2033 0,64
POLAND (REPUBLIC OF) 5 03/23/2022 0,60
PERU (REPUBLIC OF) 5.625 11/18/2050 0,58
HUNGARY (REPUBLIC OF) 6.375 03/29/2021 0,58
Navn Vekt (%)
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047 0,55
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5 06/15/2045 0,47
URUGUAY (REPUBLIC OF) 7.625 03/21/2036 0,46
IRAQ (REPUBLIC OF) RegS 5.8 01/15/2028 0,45
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 6.125 01/31/2022 0,43
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
Allokeringene kan endres.
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class D Acc USD - 10,45 0,01 0,06 10,49 9,77 10,45 IE00BF2N5T53 10,51 -
Inst Acc USD - 10,33 0,01 0,05 10,37 9,66 10,33 IE00BZ1NTF08 10,39 -
Flex Hedged Acc EUR - 10,21 0,00 0,04 10,25 9,61 10,20 IE00BD9H4C29 10,26 -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

John Hutson
John Hutson

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.