Multi Asset

BlackRock Style Advantage Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i CHF, hedgefondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 20.feb.2019 USD 3 447,99
Antall beholdninger -
Basisvaluta USD
Fondsstart 29.feb.2016
Startdato 25.okt.2017
Aktivaklasse Multi Asset
Kategori hos Morningstar Alt - Multistrategy
Referanseindeks LIBOR 3 Month Index
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 0,52%
ISIN LU1706559660
Bloomberg-børskode BSSIPFC
Åpningsgebyr 0,00
Referansens suksesshonorarbeløp 8,00%
SEDOL BYW9NY7
Bloomberg-referanse, børskode 1
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering -
Minimum påfølgende investering CHF 10 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

Beklager, beste beholdninger er ikke tilgjengelig på dette tidspunktet.
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

Beklager, aktivaklasser er ikke tilgjengelig på dette tidspunktet.
Allokeringene kan endres.

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class IPF2 Hedged CHF Ingen 92,84 -0,38 -0,41 100,92 90,43 - LU1706559660 - -
Class I2 USD Ingen 95,24 -0,39 -0,41 101,08 91,85 - LU1640626609 - -
Class D2 EUR Ingen 104,77 -0,61 -0,58 106,04 97,25 - LU1373035317 - -
Class A4 Hedged EUR Årlig 100,43 -0,41 -0,41 110,11 98,03 - LU1394254640 - -
Class Z2 USD Ingen 107,79 -0,44 -0,41 114,41 103,97 - LU1363273308 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 100,81 -0,41 -0,41 109,82 98,24 - LU1352906298 - -
Class I2 Hedged GBP Ingen 95,18 -0,38 -0,40 102,67 92,46 - LU1532729727 - -
Class A4 USD Årlig 106,44 -0,43 -0,40 113,85 102,99 - LU1394251976 - -
Class X2 USD Ingen 110,24 -0,45 -0,41 116,24 106,04 - LU1352906371 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 94,87 -0,38 -0,40 102,55 92,26 - LU1572169370 - -
Class A2 Hedged SEK Ingen 90,39 -0,38 -0,42 99,09 88,19 - LU1609299281 - -
Class IPF2 Hedged EUR Ingen 102,06 -0,41 -0,40 110,81 99,41 - LU1469409517 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 88,76 -0,37 -0,42 97,31 86,63 - LU1352906025 - -
Class I2 BRL Hedged (USD) USD Ingen 87,57 -0,42 -0,48 102,03 74,96 - LU1718790519 - -
Class X2 Hedged AUD Ingen 112,08 -0,27 -0,24 118,12 107,42 - LU1352906454 - -
Class A2 USD Ingen 104,76 -0,42 -0,40 112,04 101,36 - LU1352905993 - -
Class X2 Hedged EUR - 93,92 -0,38 -0,40 101,52 91,28 - LU1781817777 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 101,37 -0,41 -0,40 110,25 98,74 - LU1352906538 - -
Class X2 Hedged GBP Ingen 106,92 -0,43 -0,40 114,61 103,59 - LU1423753034 - -
Class D2 USD Ingen 107,36 -0,44 -0,41 114,11 103,61 - LU1373035408 - -
Class Z2 Hedged EUR Ingen 101,32 -0,41 -0,40 110,23 98,70 - LU1363273480 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 90,67 -0,37 -0,41 99,08 88,42 - LU1640627169 - -
Class X2 Hedged NZD Ingen 110,88 -0,43 -0,39 117,21 106,82 - LU1485749367 - -
Class I2 Hedged JPY Ingen 10 246,10 -42,21 -0,41 11 128,39 9 984,18 - LU1484781551 - -
Class I2 Hedged CHF Ingen 91,07 -0,37 -0,40 99,27 88,76 - LU1640627243 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Ked Hogan
Ked Hogan
Philip Hodges
Philip Hodges

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.