Renter

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i GBP, hedgefondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 16.jul.2019 USD 4 546,84
Antall beholdninger per 28.jun.2019 299
Basisvaluta USD
Fondsstart 26.jun.1997
Startdato 27.sep.2017
Aktivaklasse Renter
Kategori hos Morningstar Global Emerging Markets Bond - Local Currency
Referanseindeks JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index in GBP
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 0,16%
ISIN LU1688375267
Bloomberg-børskode BGLCX2G
Åpningsgebyr 0,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL BZ6CSW2
Bloomberg-referanse, børskode -
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering GBP 10 000 000,00
Minimum påfølgende investering GBP 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 28.jun.2019
Navn Vekt (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 4,69
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2021 3,08
POLAND (REPUBLIC OF) 3.25 07/25/2025 2,41
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10 07/24/2024 2,20
HUNGARY (REPUBLIC OF) 3 06/26/2024 2,00
Navn Vekt (%)
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 1,87
CZECH REPUBLIC 0.95 05/15/2030 1,85
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7.5 08/26/2026 1,83
CHILE (REPUBLIC OF) 4.5 03/01/2026 1,73
POLAND (REPUBLIC OF) 2.5 07/25/2027 1,71
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 28.jun.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 28.jun.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 28.jun.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
Allokeringene kan endres.
per 28.jun.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 28.jun.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 28.jun.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class X2 GBP Ingen 5,86 0,04 0,69 5,86 4,77 - LU1688375267 - -
Class X2 AUD Ingen 10,36 -0,02 -0,19 10,44 8,61 - LU1554267051 - -
Class I2 EUR Ingen 23,07 0,05 0,22 23,07 19,00 - LU1559746307 - -
Class A1 EUR Daglig 3,52 0,01 0,28 3,52 3,04 - LU0278461065 - -
Class D3 Hedged GBP Månedlig 7,06 -0,02 -0,28 7,34 6,43 - LU0995345831 - -
Class I3 Hedged GBP Månedlig 7,09 -0,02 -0,28 7,37 6,46 - LU0995336418 - -
Class I2 GBP - 20,83 0,13 0,63 20,83 17,03 - LU1741217027 - -
Class X2 Hedged GBP Ingen 10,23 -0,03 -0,29 10,26 8,85 - LU1505939139 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 9,11 -0,02 -0,22 9,13 8,05 - LU1688375184 - -
Class A8 Hedged AUD Månedlig 7,21 -0,01 -0,14 7,62 6,65 - LU1133072774 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 7,80 -0,02 -0,26 7,82 6,89 - LU0359002093 - -
Class I5 EUR Kvartalsvis 8,76 0,02 0,23 8,76 7,64 - LU0995350831 - -
Class I2 CHF - 25,56 0,05 0,20 25,58 21,47 - LU1781817694 - -
Class A3 HKD Månedlig 31,11 -0,12 -0,38 31,80 27,93 - LU0388349754 - -
Class A2 CHF Ingen 24,09 0,04 0,17 24,11 20,35 - LU0938162186 - -
Class I5 USD Kvartalsvis 9,83 -0,02 -0,20 10,01 8,89 - LU1495982867 - -
Class D2 CHF Ingen 25,54 0,05 0,20 25,56 21,48 - LU1065150267 - -
Class D2 USD Ingen 25,86 -0,06 -0,23 25,92 22,10 - LU0383940458 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 8,54 -0,02 -0,23 8,56 7,39 - LU0358998713 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 7,95 -0,02 -0,25 7,97 6,99 - LU0622213642 - -
Class A1 USD Daglig 3,95 -0,01 -0,25 4,01 3,54 - LU0278477574 - -
Class A3 EUR Månedlig 3,55 0,01 0,28 3,55 3,06 - LU0278457469 - -
Class A2 Hedged SEK Ingen 92,52 -0,24 -0,26 92,77 81,81 - LU1715605868 - -
Class A6 Hedged SGD Månedlig 8,15 -0,02 -0,24 8,63 7,54 - LU1676225185 - -
Class A2 EUR Ingen 21,75 0,05 0,23 21,75 18,01 - LU0278457204 - -
Class A2 USD Ingen 24,39 -0,06 -0,25 24,45 20,93 - LU0278470058 - -
Class A3 USD Månedlig 3,98 -0,01 -0,25 4,05 3,56 - LU0278470132 - -
Class A4 EUR Årlig 14,66 0,03 0,21 14,66 12,14 - LU0478974834 - -
Class D5 GBP Kvartalsvis 9,39 0,07 0,75 9,39 8,10 - LU1694209807 - -
Class A4 USD Årlig 16,44 -0,04 -0,24 16,99 14,11 - LU0548402170 - -
Class D3 USD Månedlig 16,46 -0,04 -0,24 16,77 14,72 - LU0523291242 - -
Class D3 Hedged AUD Månedlig 6,68 -0,02 -0,30 6,88 6,02 - LU0827884841 - -
Class D3 EUR Månedlig 14,68 0,03 0,20 14,68 12,66 - LU0827884924 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 14,82 -0,04 -0,27 14,86 12,90 - LU0827885491 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 8,19 -0,02 -0,24 8,21 7,19 - LU0473186707 - -
Class A6 USD Månedlig 8,88 -0,02 -0,22 9,31 8,14 - LU1408528211 - -
Class D4 EUR Årlig 14,74 0,03 0,20 14,74 12,15 - LU0827885145 - -
Class D2 EUR Ingen 23,05 0,05 0,22 23,05 19,01 - LU0329592702 - -
Class D3 HKD Månedlig 128,71 -0,47 -0,36 131,60 115,55 - LU0827885061 - -
Class D2 Hedged SGD Ingen 8,84 -0,02 -0,23 8,86 7,62 - LU0827884767 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 10,07 -0,03 -0,30 10,10 8,75 - LU0480535052 - -
Class A3 Hedged AUD Månedlig 6,68 -0,02 -0,30 6,88 6,02 - LU0575500318 - -
Class I2 USD Ingen 25,88 -0,06 -0,23 25,94 22,08 - LU0520955575 - -
Class D2 Hedged PLN Ingen 10,42 -0,03 -0,29 10,45 9,01 - LU0827884684 - -
Class A6 Hedged GBP Månedlig 8,40 -0,03 -0,36 9,00 7,85 - LU1408528302 - -
Class X2 USD Ingen 7,28 -0,02 -0,27 7,30 6,19 - LU0344905624 - -
Class X2 EUR Ingen 6,49 0,01 0,15 6,49 5,32 - LU0531082021 - -
Class D4 USD Årlig 16,53 -0,04 -0,24 17,10 14,13 - LU0827885228 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 7,62 -0,02 -0,26 7,64 6,76 - LU0623004180 - -
Class A6 Hedged HKD Månedlig 88,64 -0,23 -0,26 93,80 81,97 - LU1408528484 - -
Class X5 Hedged GBP - 10,32 0,05 0,49 10,32 9,76 - LU1954752702 - -
Class A8 Hedged NZD Månedlig 8,95 -0,02 -0,22 9,46 8,26 - LU1408528724 - -
Class A6 Hedged CAD Månedlig 8,85 -0,02 -0,23 9,37 8,20 - LU1408528641 - -
Class A2 CZK Ingen 556,54 1,21 0,22 556,54 463,69 - LU1791177113 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.