Renter

BGF Emerging Markets Bond Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i CHF, hedgefondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 23.apr.2019 USD 2 620,09
Antall beholdninger per 29.mar.2019 306
Basisvaluta USD
Fondsstart 01.okt.2004
Startdato 22.mai.2017
Aktivaklasse Renter
Kategori hos Morningstar Other Bond
Referanseindeks JP Morgan EMBI Global Diversified Index
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 0,71%
ISIN LU1618350562
Bloomberg-børskode BGEI2RF
Åpningsgebyr 0,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL BZ126V2
Bloomberg-referanse, børskode -
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering CHF 10 000 000,00
Minimum påfølgende investering CHF 10 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 29.mar.2019
Navn Vekt (%)
UKRAINE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 7.375 09/25/2032 1,55
ECUADOR (REPUBLIC OF) RegS 7.95 06/20/2024 1,30
PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 0 05/17/2035 1,30
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.5 03/08/2047 1,22
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 8.875 10/23/2027 1,16
Navn Vekt (%)
PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 0 05/16/2024 1,11
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.75 01/17/2048 1,09
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047 0,96
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT RegS 3.25 04/28/2025 0,95
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 7.75 09/01/2027 0,89
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 29.mar.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.mar.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.mar.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
Allokeringene kan endres.
per 29.mar.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.mar.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.mar.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class I2 Hedged CHF Ingen 9,75 0,00 0,00 9,79 8,97 - LU1618350562 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 17,16 0,00 0,00 17,24 15,77 - LU0827877399 - -
Class D2 EUR Ingen 17,55 0,06 0,34 17,60 15,44 - LU0827877043 - -
Class A2 EUR Ingen 16,36 0,05 0,31 16,42 14,47 - LU0200683885 - -
Class A8 Hedged CNH - 106,18 0,00 0,00 106,73 99,67 - LU1919856051 - -
Class A1 EUR Daglig 8,67 0,03 0,35 8,71 7,93 - LU0200683703 - -
Class I2 Hedged GBP - 10,07 0,00 0,00 10,10 9,21 - LU1806518533 - -
Class I5 Hedged EUR Kvartalsvis 9,61 0,00 0,00 10,00 9,04 - LU1323999216 - -
Class A3 EUR Månedlig 8,98 0,03 0,34 9,01 8,20 - LU0200684008 - -
Class I4 USD - 10,15 0,00 0,00 10,18 9,21 - LU1806518293 - -
Class A8 Hedged ZAR Månedlig 95,44 0,00 0,00 99,14 88,89 - LU1109561420 - -
Class X2 Hedged EUR Ingen 19,05 0,00 0,00 19,12 17,45 - LU0343170543 - -
Class D3 EUR Månedlig 9,00 0,03 0,33 9,03 8,22 - LU0827877126 - -
Class X5 Hedged CHF - 10,50 0,00 0,00 10,62 9,81 - LU1904800973 - -
Class D2 USD Ingen 19,67 0,00 0,00 19,73 17,85 - LU0297941386 - -
Class A3 USD Månedlig 10,07 0,00 0,00 10,14 9,31 - LU0200680782 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 16,51 0,00 0,00 16,59 15,21 - LU0413376566 - -
Class X2 USD Ingen 21,34 0,00 0,00 21,40 19,30 - LU0200682721 - -
Class A6 USD Månedlig 8,85 0,00 0,00 9,10 8,22 - LU0764617162 - -
Class A1 USD Daglig 9,71 -0,01 -0,10 9,80 8,98 - LU0200680436 - -
Class A4 EUR Årlig 12,51 0,04 0,32 12,55 11,17 - LU1072326561 - -
Class A6 Hedged GBP Månedlig 9,28 0,00 0,00 9,76 8,70 - LU1408527916 - -
Class X2 EUR Ingen 19,04 0,07 0,37 19,09 16,62 - LU0988581723 - -
Class I2 EUR Ingen 15,80 0,05 0,32 15,85 13,88 - LU1048586868 - -
Class D3 USD Månedlig 10,09 0,00 0,00 10,17 9,33 - LU0827876821 - -
Class X5 Hedged EUR Kvartalsvis 9,26 0,00 0,00 9,40 8,72 - LU1722865000 - -
Class X2 Hedged CHF Ingen 10,83 0,00 0,00 10,87 9,94 - LU1403444356 - -
Class A8 Hedged AUD Månedlig 8,68 0,00 0,00 8,99 8,09 - LU0871639893 - -
Class A6 Hedged CAD Månedlig 9,55 0,00 0,00 9,93 8,90 - LU1408528054 - -
Class A6 Hedged HKD Månedlig 66,12 0,00 0,00 68,79 61,70 - LU0764619960 - -
Class A2 CZK Ingen 421,08 2,20 0,53 422,62 370,25 - LU1791181735 - -
Class I2 USD Ingen 17,72 0,00 0,00 17,77 16,06 - LU1180455567 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 11,64 0,00 0,00 11,69 10,69 - LU1057294727 - -
Class X2 Hedged GBP Ingen 11,86 0,00 0,00 11,90 10,82 - LU1373034005 - -
Class A2 USD Ingen 18,34 0,00 0,00 18,40 16,68 - LU0200680600 - -
Class A8 Hedged NZD Månedlig 9,58 -0,01 -0,10 9,99 8,96 - LU1408528138 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 11,65 0,00 0,00 11,70 10,68 - LU1057296771 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Michel Aubenas
Michel Aubenas

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.