Renter

iShares GiltTrak Index Fund (IE)

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.
  Fra
30.09.2016
Til
30.09.2017
Fra
30.09.2017
Til
30.09.2018
Fra
30.09.2018
Til
30.09.2019
Fra
30.09.2019
Til
30.09.2020
Fra
30.09.2020
Til
30.09.2021
Totalavkastning (%)

per 30.sep.2021

- 0,59 13,31 3,33 -6,89
Referanseindeks (%)

per 30.sep.2021

- 0,62 13,36 3,41 -6,81
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-4,38 3,32 - - 2,31
Referanse (%)

per 31.okt.2021

-4,31 3,40 - - 2,38
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-5,46 2,14 -2,45 -4,38 10,31 - - 10,76
Referanse (%)

per 31.okt.2021

-5,41 2,15 -2,43 -4,31 10,56 - - 11,07

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i GBP, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i GBP.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 26.nov.2021 GBP 206,80
Fondsstart 22.mai.2000
Startdato 11.mai.2017
12 m følgende avkastning -
Antall beholdninger per 29.okt.2021 57
Basisvaluta Britiske pund
Aktivaklasse Renter
Kategori hos Morningstar GBP Government Bond
Referanseindeks FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index
SFDR-klassifisering Annet
Domisil (hjemsted) Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock Asset Management Ireland Limited
Løpende gebyrer 0,10%
ISIN IE00BD0NC250
Bloomberg-børskode BLGTDGA
Kostnadsprosent 0,07%
Åpningsgebyr 0,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL BD0NC25
Bloomberg-referanse, børskode -
Håndtering av oppgjør Trade Date + 2 days
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering GBP 500 000,00
Minimum påfølgende investering GBP 5 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

3y Volatility - Benchmark per 31.okt.2021 7,17
3 års beta per 31.okt.2021 1,00
5y Volatility - Benchmark per - -
5 års beta per - -

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker hjelper investorer å integrere ikke-finansielle bærekraftsvurderinger i investeringsprosessen. Disse målingene setter investorene i stand til å vurdere fond basert på miljømessige, sosiale og selskapsstyringsrelaterte (ESG) risikoer og muligheter. Denne analysen kan gi innsikt i fondets faktiske forvaltning og langsiktige utsikter.


Beregningene nedenfor er kun presentert av hensyn til åpenhet og for informasjonsmessige formål. En gitt ESG-rating gir ingen indikasjon om hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer vil bli integrert i et fond. Beregningene er basert på MSCI ESG Fund Ratings og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrenser fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI ESG fondsrating (AAA-CCC) per 05.nov.2021 A
MSCI ESG kvalitetsscore (0-10) per 05.nov.2021 5,85
MSCI ESG kvalitetsscore - prosentvis rangering per - -
MSCI ESG prosentvis dekning per 05.nov.2021 100,00
Fondets Lipper Global-klassifisering per 05.nov.2021 Bond GBP Government
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (tonn CO2E/mill. USD i salg): per - -
Fond i sammenligningsgruppen per 05.nov.2021 130
All informasjon er hentet fra MSCI ESG Fund Ratings fra og med 05.nov.2021, basert på eksisterende beholdninger den 30.jun.2021. Fondets bærekraftskarakteristikker kan derfor avvike fra MSCIs ESG-ratinger fra tid til annen.

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

3 stars
Samlet Morningstar-klassifisering for iShares GiltTrak Index Fund (IE) Class D, per 31.okt.2021 vurdert mot 184 GBP Government Bond fond.

Beholdning

Beholdning

per 29.okt.2021
Navn Vekt (%)
UK CONV GILT 4.75 12/07/2030 2,92
UK CONV GILT 4.25 06/07/2032 2,72
UK CONV GILT 4.25 12/07/2055 2,69
UK CONV GILT 4.5 09/07/2034 2,59
UK CONV GILT 4 01/22/2060 2,50
Navn Vekt (%)
UK CONV GILT 2.25 09/07/2023 2,38
UK CONV GILT 4.5 12/07/2042 2,35
UK CONV GILT 0.875 10/22/2029 2,34
UK CONV GILT 4.25 03/07/2036 2,29
UK CONV GILT 2 09/07/2025 2,26
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 29.okt.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.okt.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.okt.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
Allokeringene kan endres.
per 29.okt.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.okt.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.okt.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class D GBP Ingen 11,37 0,19 1,72 11,76 10,67 11,37 IE00BD0NC250 11,37 -
Inst GBP Daglig 11,49 0,19 1,72 12,12 10,79 11,49 IE0030308773 11,49 -
Inst GBP Ingen 28,08 0,48 1,72 29,06 26,37 28,08 IE0007410420 28,08 -
Flex GBP Ingen 16,67 0,28 1,72 17,24 15,65 16,67 IE00B5BD4447 16,67 -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Francis Rayner
Francis Rayner
PortSols RATES LON GFI-EU Group
PortSols RATES LON GFI-EU Group

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.