Aksjer

BSF Global Event Driven Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.
  Fra
31.03.2016
Til
31.03.2017
Fra
31.03.2017
Til
31.03.2018
Fra
31.03.2018
Til
31.03.2019
Fra
31.03.2019
Til
31.03.2020
Fra
31.03.2020
Til
31.03.2021
Totalavkastning (%)

per 31.mar.2021

- - 4,39 -4,03 15,17
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
15,17 4,88 - - 3,33
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
1,50 0,69 1,50 15,17 15,38 - - 13,66

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i CHF, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 21.apr.2021 USD 5 496,58
12 m følgende avkastning -
Antall beholdninger 297
Basisvaluta Amerikanske dollar
Fondsstart 04.aug.2015
Startdato 03.mai.2017
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar Alt - Event Driven
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 1,07%
ISIN LU1603214401
Bloomberg-børskode BSGI2RH
Kostnadsprosent 1,00%
Åpningsgebyr 0,00
Referansens suksesshonorarbeløp 20,00%
SEDOL BZ4TGP4
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering -
Minimum påfølgende investering CHF 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

3y Volatility - Benchmark per 31.mar.2021 0,30
3 års beta per 31.mar.2021 -8,22
5y Volatility - Benchmark per - -
5 års beta per - -

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering vil si inkorporeringen av viktig miljø-, samfunnsansvars- og selskapsstyringsrelatert (ESG) informasjon eller kunnskap kombinert med tradisjonelle tilnærmingsmetoder som sammen påvirker investeringsbeslutningsprosessen, med mål om å forbedre en porteføljes økonomiske resultater på lang sikt. Med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon eller er inkludert i fondets investeringsmålsetting, vil ikke inkluderingen av denne uttalelsen antyde at fondet har en ESG-justert investeringsmålsetting, men heller virke som en beskrivelse av hvordan ESG-informasjon vurderes som en del av den helhetlige investeringsprosessen.


Fondets investeringsforvalter vurderer de fundamentale og strategiske aspektene av hvert verdipapir som fondet kan investere i. Dette kan inkludere en detaljert og omfattende evaluering og analyse av alle aspekter av selskapet, inkludert ESG-politikken, når investeringsmuligheter skal vurderes. Den grundige selskapsgjennomgangen til fondets investeringsforvalter omfatter et helhetlig perspektiv på en gitt utsteder og kan påvirke investeringsbeslutningen. I tillegg vil fondets investeringsforvalter regelmessig gjennomføre risikovurderinger av porteføljens beholdninger i samråd med risiko- og kvantitativ analyse-gruppen. Disse evalueringene inkluderer diskusjoner om porteføljens eksponering overfor viktige ESG-risikoer, samt eksponering for bærekraftsrelatert selskapsengasjement, klimaberegninger, og andre faktorer.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 31.mar.2021
Navn Vekt (%)
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC 6,17
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC 6,03
SLACK TECHNOLOGIES INC 4,85
INPHI CORP 4,56
IHS MARKIT LTD 4,18
Navn Vekt (%)
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 4,01
XILINX INC 3,89
WILLIS TOWERS WATSON PLC 3,37
RSA INSURANCE GROUP PLC 2,93
REALPAGE INC 2,83
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

Beklager, aktivaklasser er ikke tilgjengelig på dette tidspunktet.
Allokeringene kan endres.
per 31.mar.2021

% av markedskap.

Type Fond
Beklager, løpetid er ikke tilgjengelig på dette tidspunktet.
Beklager, valutadata er ikke tilgjengelig på dette tidspunktet.
Beklager, klassifiseringer er ikke tilgjengelig på dette tidspunktet.
per 31.mar.2021

% av markedskap.

Type Fond

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class I2 Hedged CHF Ingen 114,48 0,07 0,06 114,48 101,84 - LU1603214401 - -
Class D4 Hedged GBP - 106,37 0,06 0,06 106,37 99,50 - LU2215606471 - -
Class Z2 Hedged EUR Ingen 127,38 0,07 0,05 127,38 112,67 - LU1288049940 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 118,75 0,07 0,06 118,75 106,13 - LU1387771113 - -
Class A2 Hedged HKD Ingen 1 090,34 0,57 0,05 1 090,34 961,95 - LU2114397776 - -
Class I2 Hedged JPY - 11 599,87 5,85 0,05 11 599,87 10 286,46 - LU1781817421 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 108,86 0,04 0,04 108,86 96,31 - LU2114397859 - -
Class Z2 USD Ingen 140,15 0,07 0,05 140,15 122,95 - LU1258025839 - -
Class I5 Hedged GBP Kvartalsvis 119,19 0,07 0,06 119,19 105,61 - LU1603215044 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 121,58 0,07 0,06 121,58 108,26 - LU1382784764 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 123,62 0,07 0,06 123,62 109,64 - LU1373034930 - -
Class IA2 Hedged EUR - 108,01 0,08 0,07 108,01 96,22 - LU2125116769 - -
Class A2 USD Ingen 131,49 0,07 0,05 131,49 116,45 - LU1251620883 - -
Class Z2 Hedged GBP Ingen 132,56 0,07 0,05 132,56 116,76 - LU1288049866 - -
Class D2 USD Ingen 134,37 0,08 0,06 134,37 118,74 - LU1251621188 - -
Class X2 USD Ingen 153,42 0,08 0,05 153,42 131,00 - LU1264793958 - -
Class IA2 USD - 118,55 0,08 0,07 118,55 105,25 - LU1921562119 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 116,38 0,07 0,06 116,38 104,28 - LU1400751324 - -
Class I5 USD Kvartalsvis 125,37 0,06 0,05 125,37 110,60 - LU1603214153 - -
Class Z2 Hedged CHF Ingen 125,00 0,07 0,06 125,00 110,68 - LU1341466644 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 119,61 0,06 0,05 119,61 106,69 - LU1373035077 - -
Class I2 USD Ingen 124,12 0,07 0,06 124,12 109,40 - LU1251621345 - -
Class I2 BRL Hedged (USD) USD - 80,85 -0,49 -0,60 86,31 66,69 - LU2008661006 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 116,26 0,06 0,05 116,26 104,09 - LU1376384878 - -
Class A4 Hedged EUR Årlig 111,60 0,06 0,05 111,60 99,91 - LU1697783881 - -
Class I4 Hedged EUR - 116,52 0,07 0,06 116,52 103,66 - LU1817852764 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Mark McKenna
Mark McKenna

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.