Renter

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.
  Fra
30.09.2016
Til
30.09.2017
Fra
30.09.2017
Til
30.09.2018
Fra
30.09.2018
Til
30.09.2019
Fra
30.09.2019
Til
30.09.2020
Fra
30.09.2020
Til
30.09.2021
Totalavkastning (%)

per 30.sep.2021

- -5,37 17,04 -6,66 3,57
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-1,58 3,37 - - 2,52
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-1,19 2,69 -4,05 -1,58 10,44 - - 12,57

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i AUD, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 07.des.2021 USD 2 139,13
12 m følgende avkastning -
Antall beholdninger per 30.nov.2021 167
Basisvaluta Amerikanske dollar
Fondsstart 26.jun.1997
Startdato 28.feb.2017
Aktivaklasse Renter
Kategori hos Morningstar Global Emerging Markets Bond - Local Currency
SFDR-klassifisering Annet
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 0,12%
ISIN LU1554267051
Bloomberg-børskode BGEMX2A
Kostnadsprosent 0,00%
Åpningsgebyr 0,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL BYWPND4
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering AUD 10 000 000,00
Minimum påfølgende investering -
Bruk av inntekt Akkumulerende

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker hjelper investorer å integrere ikke-finansielle bærekraftsvurderinger i investeringsprosessen. Disse målingene setter investorene i stand til å vurdere fond basert på miljømessige, sosiale og selskapsstyringsrelaterte (ESG) risikoer og muligheter. Denne analysen kan gi innsikt i fondets faktiske forvaltning og langsiktige utsikter.


Beregningene nedenfor er kun presentert av hensyn til åpenhet og for informasjonsmessige formål. En gitt ESG-rating gir ingen indikasjon om hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer vil bli integrert i et fond. Beregningene er basert på MSCI ESG Fund Ratings og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrenser fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI ESG fondsrating (AAA-CCC) per 07.sep.2021 BBB
MSCI ESG kvalitetsscore (0-10) per 07.sep.2021 4,33
MSCI ESG kvalitetsscore - prosentvis rangering per 07.sep.2021 52,21
MSCI ESG prosentvis dekning per 07.sep.2021 99,43
Fondets Lipper Global-klassifisering per 07.sep.2021 Bond Emerging Markets Global LC
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (tonn CO2E/mill. USD i salg): per 07.sep.2021 780,65
Fond i sammenligningsgruppen per 07.sep.2021 249
All informasjon er hentet fra MSCI ESG Fund Ratings fra og med 07.sep.2021, basert på eksisterende beholdninger den 30.apr.2021. Fondets bærekraftskarakteristikker kan derfor avvike fra MSCIs ESG-ratinger fra tid til annen.

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering vil si inkorporeringen av viktig miljø-, samfunnsansvars- og selskapsstyringsrelatert (ESG) informasjon eller kunnskap kombinert med tradisjonelle tilnærmingsmetoder som sammen påvirker investeringsbeslutningsprosessen, med mål om å forbedre en porteføljes økonomiske resultater på lang sikt. Med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon eller er inkludert i fondets investeringsmålsetting, vil ikke inkluderingen av denne uttalelsen antyde at fondet har en ESG-justert investeringsmålsetting, men heller virke som en beskrivelse av hvordan ESG-informasjon vurderes som en del av den helhetlige investeringsprosessen.


Fondets investeringsforvalter inkluderer ESG-hensyn med annen tilegnet informasjon under undersøkelses- og selskapsgjennomgangs-/due diligence-stadiet av investeringsprosessen. ESG-informasjon kan hentes fra både interne og eksterne kilder for å bli inkludert i risikosystemet Aladdin. Fondets forvalter gjennomfører regelmessige risikovurderinger av porteføljens beholdninger i samråd med risiko- og kvantitativ analyse-gruppen. Disse evalueringene inkluderer diskusjoner om porteføljens eksponering overfor viktige ESG-risikoer, samt eksponering for bærekraftsrelatert selskapsengasjement, klimaberegninger, og andre faktorer.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 30.nov.2021
Navn Vekt (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 2,81
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2024 2,55
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 2,28
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 2,06
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2023 1,86
Navn Vekt (%)
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 0 07/01/2022 1,77
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 05/21/2030 1,66
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.13 11/21/2029 1,65
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 1,62
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 1,51
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 30.nov.2021

% av markedskap.

Type Fond
per 30.nov.2021

% av markedskap.

Type Fond
per 30.nov.2021

% av markedskap.

Type Fond
Allokeringene kan endres.
per 30.nov.2021

% av markedskap.

Type Fond
per 30.nov.2021

% av markedskap.

Type Fond
per 30.nov.2021

% av markedskap.

Type Fond

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class X2 AUD Ingen 10,04 -0,08 -0,79 10,36 9,50 - LU1554267051 - -
Class X2 Hedged GBP Ingen 9,71 0,01 0,10 10,70 9,59 - LU1505939139 - -
Class D2 USD Ingen 24,94 0,02 0,08 27,61 24,65 - LU0383940458 - -
Class I3 Hedged GBP Månedlig 5,87 0,00 0,00 6,81 5,83 - LU0995336418 - -
Class I2 EUR Ingen 22,27 0,09 0,41 22,68 21,69 - LU1559746307 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 7,09 0,00 0,00 7,97 7,01 - LU0359002093 - -
Class D3 Hedged GBP Månedlig 5,85 0,00 0,00 6,79 5,81 - LU0995345831 - -
Class SR3 USD Månedlig 9,27 0,01 0,11 10,40 9,20 - LU2319963620 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 8,36 0,01 0,12 9,37 8,26 - LU1688375184 - -
Class A1 USD Daglig 3,38 0,00 0,00 3,92 3,35 - LU0278477574 - -
Class D2 CHF Ingen 23,08 0,06 0,26 24,48 22,81 - LU1065150267 - -
Class SR2 Hedged EUR - 9,49 0,00 0,00 10,43 9,38 - LU2319963380 - -
Class SR3 Hedged GBP Månedlig 9,24 0,00 0,00 10,39 9,18 - LU2319963463 - -
Class I2 GBP - 18,93 0,03 0,16 20,45 18,51 - LU1741217027 - -
Class A8 Hedged AUD Månedlig 5,83 0,01 0,17 6,80 5,78 - LU1133072774 - -
Class A1 EUR Daglig 3,01 0,02 0,67 3,19 2,96 - LU0278461065 - -
Class I5 USD Kvartalsvis 8,46 0,01 0,12 9,74 8,36 - LU1495982867 - -
Class X2 GBP Ingen 5,39 0,01 0,19 5,79 5,25 - LU1688375267 - -
Class SR2 USD - 9,57 0,01 0,10 10,45 9,46 - LU2319963547 - -
Class I5 EUR Kvartalsvis 7,52 0,03 0,40 7,95 7,40 - LU0995350831 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 8,01 0,01 0,13 8,92 7,92 - LU0358998713 - -
Class A3 EUR Månedlig 3,03 0,02 0,66 3,21 2,99 - LU0278457469 - -
Class A3 HKD Månedlig 26,53 0,01 0,04 30,55 26,34 - LU0388349754 - -
Class A2 Hedged SEK Ingen 84,46 0,05 0,06 94,63 83,49 - LU1715605868 - -
Class A6 Hedged SGD Månedlig 6,55 0,00 0,00 7,71 6,51 - LU1676225185 - -
Class A2 USD Ingen 23,24 0,01 0,04 25,85 22,98 - LU0278470058 - -
Class A4 USD Årlig 13,64 0,01 0,07 15,83 13,48 - LU0548402170 - -
Class A6 USD Månedlig 7,26 0,01 0,14 8,52 7,21 - LU1408528211 - -
Class A4 EUR Årlig 12,13 0,06 0,50 12,95 11,94 - LU0478974834 - -
Class A2 EUR Ingen 20,67 0,09 0,44 21,15 20,21 - LU0278457204 - -
Class D5 GBP Kvartalsvis 7,58 0,01 0,13 8,60 7,43 - LU1694209807 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 7,32 0,00 0,00 8,18 7,24 - LU0622213642 - -
Class A3 USD Månedlig 3,40 0,00 0,00 3,94 3,38 - LU0278470132 - -
Class D3 USD Månedlig 14,07 0,01 0,07 16,30 13,97 - LU0523291242 - -
Class I2 CHF - 23,18 0,06 0,26 24,58 22,91 - LU1781817694 - -
Class D2 EUR Ingen 22,17 0,09 0,41 22,61 21,61 - LU0329592702 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 7,57 0,00 0,00 8,45 7,48 - LU0473186707 - -
Class D3 Hedged AUD Månedlig 5,54 0,01 0,18 6,43 5,50 - LU0827884841 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 13,84 0,00 0,00 15,36 13,68 - LU0827885491 - -
Class D4 EUR Årlig 12,16 0,06 0,50 13,00 11,97 - LU0827885145 - -
Class D3 EUR Månedlig 12,51 0,05 0,40 13,29 12,35 - LU0827884924 - -
Class D2 Hedged SGD Ingen 8,40 0,01 0,12 9,31 8,30 - LU0827884767 - -
Class D4 USD Årlig 13,67 0,01 0,07 15,88 13,52 - LU0827885228 - -
Class I2 USD Ingen 25,05 0,01 0,04 27,69 24,76 - LU0520955575 - -
Class A3 Hedged AUD Månedlig 5,54 0,00 0,00 6,43 5,50 - LU0575500318 - -
Class A6 Hedged GBP Månedlig 6,63 0,00 0,00 7,81 6,59 - LU1408528302 - -
Class X2 USD Ingen 7,13 0,00 0,00 7,85 7,05 - LU0344905624 - -
Class D2 Hedged PLN Ingen 9,77 0,01 0,10 10,90 9,65 - LU0827884684 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 9,33 0,01 0,11 10,46 9,22 - LU0480535052 - -
Class X2 EUR Ingen 6,34 0,03 0,48 6,43 6,16 - LU0531082021 - -
Class D3 HKD Månedlig 109,71 0,03 0,03 126,36 108,98 - LU0827885061 - -
Class X5 Hedged GBP Kvartalsvis 8,59 0,01 0,12 9,92 8,48 - LU1954752702 - -
Class A6 Hedged CAD Månedlig 7,08 0,00 0,00 8,33 7,04 - LU1408528641 - -
Class A6 Hedged HKD Månedlig 72,02 0,04 0,06 84,76 71,58 - LU1408528484 - -
Class A8 Hedged NZD Månedlig 7,27 0,00 0,00 8,46 7,22 - LU1408528724 - -
Class A2 CZK Ingen 525,92 2,57 0,49 549,46 517,25 - LU1791177113 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 6,91 0,01 0,14 7,78 6,83 - LU0623004180 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.