Aksjer

BSF Asia Pacific Absolute Return Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.
  Fra
30.09.2016
Til
30.09.2017
Fra
30.09.2017
Til
30.09.2018
Fra
30.09.2018
Til
30.09.2019
Fra
30.09.2019
Til
30.09.2020
Fra
30.09.2020
Til
30.09.2021
Totalavkastning (%)

per 30.sep.2021

- -0,37 10,01 -0,63 10,66
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
18,09 7,16 2,45 - 3,79
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
18,83 3,70 9,69 18,09 23,05 12,89 - 21,14

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i EUR, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 01.des.2021 USD 35,88
12 m følgende avkastning -
Antall beholdninger per 29.okt.2021 91
Basisvaluta Amerikanske dollar
Fondsstart 31.aug.2016
Startdato 05.okt.2016
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar Long/Short Equity - Other
SFDR-klassifisering Annet
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 1,34%
ISIN LU1495982602
Bloomberg-børskode BSAPD2E
Kostnadsprosent 1,00%
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 20,00%
SEDOL BD87XN7
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Weekly, Business Day
Minste startinvestering EUR 100 000,00
Minimum påfølgende investering -
Bruk av inntekt Akkumulerende

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering vil si inkorporeringen av viktig miljø-, samfunnsansvars- og selskapsstyringsrelatert (ESG) informasjon eller kunnskap kombinert med tradisjonelle tilnærmingsmetoder som sammen påvirker investeringsbeslutningsprosessen, med mål om å forbedre en porteføljes økonomiske resultater på lang sikt. Med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon eller er inkludert i fondets investeringsmålsetting, vil ikke inkluderingen av denne uttalelsen antyde at fondet har en ESG-justert investeringsmålsetting, men heller virke som en beskrivelse av hvordan ESG-informasjon vurderes som en del av den helhetlige investeringsprosessen.


Fondets investeringsforvalter inkluderer ESG-hensyn med annen tilegnet informasjon under undersøkelses- og beslutningsfasene i investeringsprosessen. Dette kan inkludere relevant tredjepartskunnskap, så vel som interne kommentarer og tilbakemeldinger fra BlackRocks investeringsforvaltningsteam vedrørende selskapsstyringshensyn Fondforvalterens løpende monitorering av porteføljen inkluderer regelmessige porteføljeevalueringer sammen med risiko- og kvantitativ analyse-gruppen, samt de primære investeringslederne. Disse evalueringene inkluderer diskusjoner om porteføljens eksponering overfor viktige ESG-risikoer, samt eksponering for bærekraftsrelatert selskapsengasjement, klimaberegninger, og andre faktorer.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 29.okt.2021
Navn Vekt (%)
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD 3,46
PRUDENTIAL PLC 3,09
CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD 2,77
CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD 2,71
WUXI APPTEC CO LTD 2,60
Navn Vekt (%)
SK INNOVATION CO LTD 2,55
ILJIN HYSOLUS CO LTD 2,44
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD 2,39
SHENZHEN TOPBAND CO LTD 2,34
MOBILE WORLD INVESTMENT CORP 2,32
Beholdningene kan endres

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class D2 EUR Ingen 120,53 -0,61 -0,50 122,88 100,27 - LU1495982602 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 114,05 -0,88 -0,77 114,93 101,73 - LU1417814057 - -
Class Z2 Hedged CHF Ingen 110,46 -0,89 -0,80 111,35 97,92 - LU1417814560 - -
Class A2 EUR Ingen 116,44 -0,60 -0,51 118,72 96,87 - LU1417813836 - -
Class Z2 Hedged EUR Ingen 111,94 -0,91 -0,81 112,85 99,46 - LU1417814487 - -
Class A4 Hedged EUR Årlig 107,74 -0,84 -0,77 108,58 96,14 - LU1417813919 - -
Class X2 USD Ingen 133,34 -1,25 -0,93 134,59 114,90 - LU1417814214 - -
Class D2 USD Ingen 121,75 -0,92 -0,75 122,67 108,44 - LU1495982438 - -
Class A2 GBP Ingen 110,37 -0,70 -0,63 111,10 95,54 - LU1513020419 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 110,94 -0,86 -0,77 111,80 98,83 - LU1495982511 - -
Class Z2 USD Ingen 123,41 -0,99 -0,80 124,40 109,20 - LU1417814305 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Samuel Vecht
Samuel Vecht
Steve Wong
Steve Wong
Ada Zhang
Ada Zhang

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.