Renter

BlackRock Global Screened Corporate Bond Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.
  Fra
30.06.2016
Til
30.06.2017
Fra
30.06.2017
Til
30.06.2018
Fra
30.06.2018
Til
30.06.2019
Fra
30.06.2019
Til
30.06.2020
Fra
30.06.2020
Til
30.06.2021
Totalavkastning (%)

per 30.jun.2021

2,06 -0,82 7,91 5,71 3,42
Referanseindeks (%)

per 30.jun.2021

1,84 -0,96 7,73 5,68 3,26
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
3,42 5,66 3,61 4,72 5,28
Referanse (%)

per 30.jun.2021

3,26 5,54 3,47 4,62 5,21
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-0,91 1,18 2,47 3,42 17,96 19,40 58,64 84,69
Referanse (%)

per 30.jun.2021

-0,99 1,19 2,40 3,26 17,57 18,58 57,01 83,21

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i GBP, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i GBP.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 29.jul.2021 GBP 952,01
Fondsstart 27.jul.2009
Startdato 27.jul.2009
12 m følgende avkastning -
Antall beholdninger per 30.jun.2021 1 055
Basisvaluta Britiske pund
Aktivaklasse Renter
Kategori hos Morningstar -
Referanseindeks BBG Barc Capital Global Agg Corp USD-EUR-GBP 1% Issuer Capped hdg to GBP
SFDR-klassifisering Annet
Domisil (hjemsted) Irland
Regulatory Structure BGI-TBD
Forvaltningsselskap BlackRock Asset Management Ireland Limited
Løpende gebyrer -
ISIN IE00B3Z1QD39
Bloomberg-børskode BGSSHDA
Kostnadsprosent -
Åpningsgebyr -
Referansens suksesshonorarbeløp -
SEDOL B3Z1QD3
Bloomberg-referanse, børskode -
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Monthly, Last Business Day
Minste startinvestering -
Minimum påfølgende investering -
Bruk av inntekt Akkumulerende

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

3y Volatility - Benchmark per 30.jun.2021 6,19
3 års beta per 30.jun.2021 0,99
5y Volatility - Benchmark per 30.jun.2021 5,15
5 års beta per 30.jun.2021 0,99

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering vil si inkorporeringen av viktig miljø-, samfunnsansvars- og selskapsstyringsrelatert (ESG) informasjon eller kunnskap kombinert med tradisjonelle tilnærmingsmetoder som sammen påvirker investeringsbeslutningsprosessen, med mål om å forbedre en porteføljes økonomiske resultater på lang sikt. Med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon eller er inkludert i fondets investeringsmålsetting, vil ikke inkluderingen av denne uttalelsen antyde at fondet har en ESG-justert investeringsmålsetting, men heller virke som en beskrivelse av hvordan ESG-informasjon vurderes som en del av den helhetlige investeringsprosessen.


Fondets investeringsforvalter inkluderer ESG-hensyn med annen tilegnet informasjon under undersøkelses- og selskapsgjennomgangs-/due diligence-stadiet av investeringsprosessen. Fondets forvalter har utviklet interne undersøkelsessignaler for å hjelpe til med å evaluere selskapsutstedere på grunnlag av emner relatert til klima, selskapsstyring og menneskelig kapital. ESG-informasjon kan hentes fra både interne og eksterne kilder. Fondets forvalter gjennomfører regelmessige risikovurderinger av porteføljens beholdninger i samråd med risiko- og kvantitativ analyse-gruppen. Disse evalueringene inkluderer diskusjoner om porteføljens eksponering overfor viktige ESG-risikoer, samt eksponering for bærekraftsrelatert selskapsengasjement, klimaberegninger, og andre faktorer.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 30.jun.2021
Navn Vekt (%)
CME GROUP INC 3 03/15/2025 0,39
BANK OF AMERICA CORP 3.705 04/24/2028 0,34
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO 4.9 10/15/2025 0,33
STANDARD CHARTERED PLC 144A 4.05 04/12/2026 0,32
JPMORGAN CHASE & CO 2.7 05/18/2023 0,32
Navn Vekt (%)
ACTIVISION BLIZZARD INC 3.4 09/15/2026 0,32
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN 3.446 01/11/2027 0,30
MORGAN STANLEY 4.375 01/22/2047 0,28
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 3.455 03/02/2023 0,27
AT&T INC 144A 2.55 12/01/2033 0,27
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 30.jun.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 30.jun.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 30.jun.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
Allokeringene kan endres.
per 30.jun.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 30.jun.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 30.jun.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Flex GBP - 18,68 -0,02 -0,13 18,71 18,03 18,67 IE00B3Z1QD39 18,76 -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Riyadh Ali
Riyadh Ali
PortSols CREDIT LON GFI - Group
PortSols CREDIT LON GFI - Group

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.