Renter

BlackRock Global Screened Corporate Bond Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 10 årene. Det kan hjelpe deg med å vurdere hvordan fondet har vært forvaltet tidligere, og sammenligne det med referanseindeksen.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Totalavkastning (%) 11,2 -0,2 8,3 0,1 6,1 4,7 -2,6 10,9 7,3 -1,0
Referanseindeks (%) 11,2 -0,1 8,1 -0,1 6,0 4,5 -2,8 10,8 7,2 -1,1
  Fra
31.03.2017
Til
31.03.2018
Fra
31.03.2018
Til
31.03.2019
Fra
31.03.2019
Til
31.03.2020
Fra
31.03.2020
Til
31.03.2021
Fra
31.03.2021
Til
31.03.2022
Totalavkastning (%)

per 31.mar.2022

1,83 3,34 1,51 8,70 -4,35
Referanseindeks (%)

per 31.mar.2022

1,63 3,23 1,32 8,75 -4,74
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-9,63 -0,13 0,87 2,71 3,97
Referanse (%) -9,89 -0,28 0,72 2,58 3,89
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 6 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-10,64 0,24 -6,32 -10,76 -9,63 -0,39 4,45 30,72 64,97
Referanse (%) -10,83 0,26 -6,36 -10,96 -9,89 -0,84 3,63 29,00 63,16

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i GBP, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i GBP.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Net Assets of Fund per 22.sep.2022 GBP 735 850 952
Startdato 27.jul.2009
Fondsstart 27.jul.2009
Seriens valuta GBP
Basisvaluta GBP
Aktivaklasse Renter
Referanseindeks BBG Capital Global Agg Corp USD-EUR-GBP 1% Issuer Capped hdg to GBP
Indeksbørskode -
SFDR-klassifisering Annet
Åpningsgebyr -
Løpende gebyrer -
Kostnadsprosent -
Referansens suksesshonorarbeløp -
Minste startinvestering -
Minimum påfølgende investering -
Bruk av inntekt Akkumulerende
Domisil (hjemsted) Irland
Regulatory Structure BGI-TBD
Forvaltningsselskap BlackRock Asset Management Ireland Limited
Kategori hos Morningstar -
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Monthly, Last Business Day
Bloomberg-børskode BGSSHDA
ISIN IE00B3Z1QD39
SEDOL B3Z1QD3

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Antall beholdninger per 31.aug.2022 936
Standardavvik 3 år per 31.mai.2022 7,06%
3 års beta per 31.mai.2022 0,99
Avkastning til forfall per 31.aug.2022 4,49%
Modifisert durasjon per 31.aug.2022 6,47
Vektet gjsn. avkastning til forfall per 31.aug.2022 4,51%
Effektiv durasjon per 31.aug.2022 6,45
Vektet gjsn. forfall per 31.aug.2022 9,11
WAL til verste per 31.aug.2022 9,11 Jahre

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering vil si inkorporeringen av viktig miljø-, samfunnsansvars- og selskapsstyringsrelatert (ESG) informasjon eller kunnskap kombinert med tradisjonelle tilnærmingsmetoder som sammen påvirker investeringsbeslutningsprosessen, med mål om å forbedre en porteføljes økonomiske resultater på lang sikt. Med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon eller er inkludert i fondets investeringsmålsetting, vil ikke inkluderingen av denne uttalelsen antyde at fondet har en ESG-justert investeringsmålsetting, men heller virke som en beskrivelse av hvordan ESG-informasjon vurderes som en del av den helhetlige investeringsprosessen.


Fondets investeringsforvalter inkluderer ESG-hensyn med annen tilegnet informasjon under undersøkelses- og selskapsgjennomgangs-/due diligence-stadiet av investeringsprosessen. Fondets forvalter har utviklet interne undersøkelsessignaler for å hjelpe til med å evaluere selskapsutstedere på grunnlag av emner relatert til klima, selskapsstyring og menneskelig kapital. ESG-informasjon kan hentes fra både interne og eksterne kilder. Fondets forvalter gjennomfører regelmessige risikovurderinger av porteføljens beholdninger i samråd med risiko- og kvantitativ analyse-gruppen. Disse evalueringene inkluderer diskusjoner om porteføljens eksponering overfor viktige ESG-risikoer, samt eksponering for bærekraftsrelatert selskapsengasjement, klimaberegninger, og andre faktorer.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 31.aug.2022
Navn Vekt (%)
CME GROUP INC 3 03/15/2025 0,54
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO 4.9 10/15/2025 0,45
STANDARD CHARTERED PLC 144A 4.05 04/12/2026 0,44
ACTIVISION BLIZZARD INC 3.4 09/15/2026 0,43
HCA INC 5 03/15/2024 0,36
Navn Vekt (%)
SABINE PASS LIQUEFACTION LLC 5 03/15/2027 0,36
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 3.95 04/13/2024 0,35
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 3.75 04/24/2024 0,35
CREDIT SUISSE GROUP FUNDING GUERNS 3.8 06/09/2023 0,35
MORGAN STANLEY MTN 3.875 01/27/2026 0,35
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 31.aug.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.aug.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.aug.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.aug.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.aug.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring NAV per 52 uker høy 52 uker lav ISIN TIS
Flex GBP - 16,50 -0,08 -0,45 31.mai.2022 18,75 16,25 IE00B3Z1QD39 -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Riyadh Ali
Riyadh Ali
PortSols CREDIT LON GFI - Group
PortSols CREDIT LON GFI - Group

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.