Renter

BlackRock Global Screened Corporate Bond Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i GBP, hedgefondets referanseresultat er angitt i GBP.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 21.feb.2019 GBP 1 920,74
Fondsstart 27.jul.2009
Startdato 27.jul.2009
Antall beholdninger per 31.jan.2019 1 569
Basisvaluta GBP
Aktivaklasse Renter
Kategori hos Morningstar -
Referanseindeks BBG Barc Capital Global Agg Corp USD-EUR-GBP 1% Issuer Capped hdg to GBP
Domisil (hjemsted) Irland
Regulatory Structure BGI-TBD
Forvaltningsselskap BlackRock Asset Management Ireland Limited
Løpende gebyrer -
ISIN IE00B3Z1QD39
Bloomberg-børskode -
Åpningsgebyr -
Referansens suksesshonorarbeløp -
SEDOL B3Z1QD3
Bloomberg-referanse, børskode -
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Monthly, Last Business Day
Minste startinvestering -
Minimum påfølgende investering -
Bruk av inntekt Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 31.jan.2019
Navn Vekt (%)
DIGITAL EURO FINCO LLC RegS 2.625 04/15/2024 0,30
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS 1.875 03/30/2027 0,28
CME GROUP INC 3 03/15/2025 0,24
ROYAL BANK OF CANADA MTN 2.5 01/19/2021 0,24
DXC TECHNOLOGY CO 4.25 04/15/2024 0,24
Navn Vekt (%)
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN RegS 1.546 06/15/2026 0,24
STANDARD CHARTERED PLC 144A 4.05 04/12/2026 0,24
AUTODESK INC 3.5 06/15/2027 0,23
VISA INC 4.3 12/14/2045 0,22
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 2.665 07/25/2022 0,22
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
Allokeringene kan endres.
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Flex GBP - - - - - - - IE00B3Z1QD39 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Darren Wills
Darren Wills
PortSols CREDIT LON GFI - Group
PortSols CREDIT LON GFI - Group

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.