Aksjer

BSF Asia Pacific Absolute Return Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 5 årene. Det kan hjelpe deg med å vurdere hvordan fondet har vært forvaltet tidligere, og sammenligne det med referanseindeksen.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Totalavkastning (%) -12,6 0,0 5,5 -0,7 15,7
Referanseindeks for sammenligning 1 (%) -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,6
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
10,85 8,24 7,02 - 4,25
Referanseindeks for sammenligning 1 (%) 0,12 -0,29 -0,32 - -0,33
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 6 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
13,42 -4,91 -4,14 3,09 10,85 26,80 40,40 - 29,74
Referanseindeks for sammenligning 1 (%) 0,17 0,15 0,35 0,37 0,12 -0,86 -1,60 - -2,04
  Fra
30.09.2017
Til
30.09.2018
Fra
30.09.2018
Til
30.09.2019
Fra
30.09.2019
Til
30.09.2020
Fra
30.09.2020
Til
30.09.2021
Fra
30.09.2021
Til
30.09.2022
Totalavkastning (%)

per 30.sep.2022

-0,84 9,24 -1,15 10,45 24,26
Referanseindeks for sammenligning 1 (%)

per 30.sep.2022

-0,37 -0,37 -0,41 -0,55 -0,25

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i EUR, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Net Assets of Fund per 07.des.2022 USD 66 090 304
Startdato 31.aug.2016
Fondsstart 31.aug.2016
Seriens valuta EUR
Basisvaluta USD
Aktivaklasse Aksjer
Referanseindeks for sammenligning 1 3 Month EURIBOR Index
SFDR-klassifisering Annet
Åpningsgebyr 5,00
Løpende gebyrer 1,91%
Kostnadsprosent 1,50%
Referansens suksesshonorarbeløp 20,00%
Minste startinvestering EUR 5 000,00
Minimum påfølgende investering -
Bruk av inntekt Akkumulerende
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Kategori hos Morningstar Long/Short Equity - Other
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Bloomberg-børskode BSAPA2E
ISIN LU1417813836
SEDOL BZB1TJ8

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Antall beholdninger per 30.nov.2022 78
Standardavvik 3 år per 30.nov.2022 10,24%
3 års beta per 30.nov.2022 -14,61
Kurs/overskuddsgrad per 30.nov.2022 6,49
P/B-forhold per 30.nov.2022 1,96

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer med ESG-dekning av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering. MSCI Ratings er for øyeblikket ikke tilgjengelig for dette fondet.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering vil si inkorporeringen av viktig miljø-, samfunnsansvars- og selskapsstyringsrelatert (ESG) informasjon eller kunnskap kombinert med tradisjonelle tilnærmingsmetoder som sammen påvirker investeringsbeslutningsprosessen, med mål om å forbedre en porteføljes økonomiske resultater på lang sikt. Med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon eller er inkludert i fondets investeringsmålsetting, vil ikke inkluderingen av denne uttalelsen antyde at fondet har en ESG-justert investeringsmålsetting, men heller virke som en beskrivelse av hvordan ESG-informasjon vurderes som en del av den helhetlige investeringsprosessen.


Fondets investeringsforvalter inkluderer ESG-hensyn med annen tilegnet informasjon under undersøkelses- og beslutningsfasene i investeringsprosessen. Dette kan inkludere relevant tredjepartskunnskap, så vel som interne kommentarer og tilbakemeldinger fra BlackRocks investeringsforvaltningsteam vedrørende selskapsstyringshensyn Fondforvalterens løpende monitorering av porteføljen inkluderer regelmessige porteføljeevalueringer sammen med risiko- og kvantitativ analyse-gruppen, samt de primære investeringslederne. Disse evalueringene inkluderer diskusjoner om porteføljens eksponering overfor viktige ESG-risikoer, samt eksponering for bærekraftsrelatert selskapsengasjement, klimaberegninger, og andre faktorer.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 30.nov.2022
Navn Vekt (%)
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 4,06
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS CO LTD 3,99
CHINA OILFIELD SERVICES LTD 3,95
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD 3,52
SANDS CHINA LTD 3,10
Navn Vekt (%)
LI NING CO LTD 3,01
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 2,87
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS LTD 2,83
CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD 2,74
LAND AND HOUSES PCL 2,56
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 30.nov.2022

% av markedskap.

Type Fond
per 30.nov.2022

% av markedskap.

Type Fond
per 30.nov.2022

% av markedskap.

Type Fond

Prising og børs

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring NAV per 52 uker høy 52 uker lav ISIN TIS
Class A2 EUR Ingen 127,66 0,25 0,20 07.des.2022 140,09 114,18 LU1417813836 -
Class Z2 Hedged EUR Ingen 112,65 0,38 0,34 07.des.2022 115,99 109,19 LU1417814487 -
Class D2 Hedged EUR Ingen 111,08 0,38 0,34 07.des.2022 114,65 108,32 LU1495982511 -
Class D2 Hedged GBP Ingen 115,89 0,40 0,35 07.des.2022 118,34 111,39 LU1417814057 -
Class Z2 USD Ingen 126,58 0,45 0,36 07.des.2022 128,53 120,54 LU1417814305 -
Class Z2 Hedged CHF Ingen 110,91 0,38 0,34 07.des.2022 114,48 107,77 LU1417814560 -
Class D2 USD Ingen 124,31 0,44 0,36 07.des.2022 126,42 119,02 LU1495982438 -
Class X2 USD Ingen 138,47 0,49 0,36 07.des.2022 140,36 129,86 LU1417814214 -
Class A4 Hedged EUR Årlig 107,46 0,35 0,33 07.des.2022 111,12 105,17 LU1417813919 -
Class D2 EUR Ingen 132,41 0,26 0,20 07.des.2022 145,16 118,23 LU1495982602 -
Class A2 GBP Ingen 122,64 0,22 0,18 07.des.2022 140,03 106,62 LU1513020419 -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Samuel Vecht
Samuel Vecht
Steve Wong
Steve Wong
Ada Zhang
Ada Zhang

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.