Aksjer

BSF Asia Pacific Absolute Return Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.
  Fra
31.03.2017
Til
31.03.2018
Fra
31.03.2018
Til
31.03.2019
Fra
31.03.2019
Til
31.03.2020
Fra
31.03.2020
Til
31.03.2021
Fra
31.03.2021
Til
31.03.2022
Totalavkastning (%)

per 31.mar.2022

-5,21 0,13 2,27 8,48 7,80
Referanseindeks (%)

per 31.mar.2022

1,21 2,48 2,38 0,64 0,20
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
7,21 6,43 2,34 - 2,47
Referanse (%)

per 30.apr.2022

0,23 1,01 1,37 - 1,31
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
4,70 0,50 0,95 7,21 20,55 12,23 - 14,85
Referanse (%)

per 30.apr.2022

0,13 0,05 0,11 0,23 3,06 7,03 - 7,66

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i EUR, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 18.mai.2022 USD 50,60
12 m følgende avkastning -
Antall beholdninger per 29.apr.2022 85
Basisvaluta Amerikanske dollar
Fondsstart 31.aug.2016
Startdato 31.aug.2016
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar Long/Short Equity - Other
Referanseindeks 3 Month SOFR Compounded in Arrears plus 26.1 basis point spread
SFDR-klassifisering Annet
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 1,16%
ISIN LU1417814487
Bloomberg-børskode BSAPZ2E
Kostnadsprosent 0,75%
Åpningsgebyr 0,00
Referansens suksesshonorarbeløp 20,00%
SEDOL BZB1TR6
Bloomberg-referanse, børskode 1
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Weekly, Business Day
Minste startinvestering EUR 10 000 000,00
Minimum påfølgende investering -
Bruk av inntekt Akkumulerende

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

3y Volatility - Benchmark per 30.apr.2022 0,32
3 års beta per 30.apr.2022 -2,71
5y Volatility - Benchmark per 30.apr.2022 0,30
5 års beta per 30.apr.2022 -2,69

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering vil si inkorporeringen av viktig miljø-, samfunnsansvars- og selskapsstyringsrelatert (ESG) informasjon eller kunnskap kombinert med tradisjonelle tilnærmingsmetoder som sammen påvirker investeringsbeslutningsprosessen, med mål om å forbedre en porteføljes økonomiske resultater på lang sikt. Med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon eller er inkludert i fondets investeringsmålsetting, vil ikke inkluderingen av denne uttalelsen antyde at fondet har en ESG-justert investeringsmålsetting, men heller virke som en beskrivelse av hvordan ESG-informasjon vurderes som en del av den helhetlige investeringsprosessen.


Fondets investeringsforvalter inkluderer ESG-hensyn med annen tilegnet informasjon under undersøkelses- og beslutningsfasene i investeringsprosessen. Dette kan inkludere relevant tredjepartskunnskap, så vel som interne kommentarer og tilbakemeldinger fra BlackRocks investeringsforvaltningsteam vedrørende selskapsstyringshensyn Fondforvalterens løpende monitorering av porteføljen inkluderer regelmessige porteføljeevalueringer sammen med risiko- og kvantitativ analyse-gruppen, samt de primære investeringslederne. Disse evalueringene inkluderer diskusjoner om porteføljens eksponering overfor viktige ESG-risikoer, samt eksponering for bærekraftsrelatert selskapsengasjement, klimaberegninger, og andre faktorer.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 29.apr.2022
Navn Vekt (%)
KWEICHOW MOUTAI CO LTD 3,30
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3,17
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 2,97
CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD 2,79
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD 2,50
Navn Vekt (%)
PRUDENTIAL PLC 2,04
LAND AND HOUSES PCL 2,02
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD 2,02
LI NING CO LTD 2,01
S-OIL CORP 1,96
Beholdningene kan endres

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class Z2 Hedged EUR Ingen 115,99 0,36 0,31 115,99 106,14 - LU1417814487 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 114,65 0,33 0,29 114,65 105,40 - LU1495982511 - -
Class D2 EUR Ingen 134,99 0,88 0,66 134,99 107,51 - LU1495982602 - -
Class A2 EUR Ingen 130,17 0,84 0,65 130,17 104,07 - LU1417813836 - -
Class D2 USD Ingen 126,42 0,37 0,29 126,42 115,46 - LU1495982438 - -
Class A2 GBP Ingen 123,14 0,20 0,16 123,14 100,16 - LU1513020419 - -
Class X2 USD Ingen 140,36 0,56 0,40 140,36 125,12 - LU1417814214 - -
Class Z2 Hedged CHF Ingen 114,48 0,37 0,32 114,48 104,82 - LU1417814560 - -
Class Z2 USD Ingen 128,53 0,41 0,32 128,53 116,81 - LU1417814305 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 118,34 0,36 0,31 118,34 108,18 - LU1417814057 - -
Class A4 Hedged EUR Årlig 111,12 0,30 0,27 111,12 102,50 - LU1417813919 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Samuel Vecht
Samuel Vecht
Steve Wong
Steve Wong
Ada Zhang
Ada Zhang

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.