Aksjer

BlackRock UK Equity Absolute Return Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.
  Fra
31.03.2017
Til
31.03.2018
Fra
31.03.2018
Til
31.03.2019
Fra
31.03.2019
Til
31.03.2020
Fra
31.03.2020
Til
31.03.2021
Fra
31.03.2021
Til
31.03.2022
Totalavkastning (%)

per 31.mar.2022

0,53 2,49 3,76 4,18 4,05
Referanseindeks (%)

per 31.mar.2022

0,40 0,80 0,76 0,14 0,20
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
6,20 3,62 3,16 - 3,77
Referanse (%)

per 30.apr.2022

0,26 0,36 0,47 - 0,45
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
3,96 1,55 2,99 6,20 11,25 16,81 - 23,47
Referanse (%)

per 30.apr.2022

0,19 0,07 0,16 0,26 1,10 2,36 - 2,62

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i GBP, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i GBP.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 25.mai.2022 GBP 215,23
12 m følgende avkastning -
Antall beholdninger per 29.apr.2022 71
Basisvaluta Britiske pund
Fondsstart 18.aug.2016
Startdato 18.aug.2016
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar Equity Market Neutral Other
Referanseindeks 3 Month SONIA Compounded in Arrears + 11.9 basis points spread
SFDR-klassifisering Annet
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 0,08%
ISIN LU1430596939
Bloomberg-børskode BSUAX2G
Kostnadsprosent 0,00%
Åpningsgebyr 0,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL BZB1SV3
Bloomberg-referanse, børskode -
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering GBP 10 000 000,00
Minimum påfølgende investering -
Bruk av inntekt Akkumulerende

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

3y Volatility - Benchmark per 30.apr.2022 0,09
3 års beta per 30.apr.2022 4,86
5y Volatility - Benchmark per 30.apr.2022 0,09
5 års beta per 30.apr.2022 4,31

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering vil si inkorporeringen av viktig miljø-, samfunnsansvars- og selskapsstyringsrelatert (ESG) informasjon eller kunnskap kombinert med tradisjonelle tilnærmingsmetoder som sammen påvirker investeringsbeslutningsprosessen, med mål om å forbedre en porteføljes økonomiske resultater på lang sikt. Med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon eller er inkludert i fondets investeringsmålsetting, vil ikke inkluderingen av denne uttalelsen antyde at fondet har en ESG-justert investeringsmålsetting, men heller virke som en beskrivelse av hvordan ESG-informasjon vurderes som en del av den helhetlige investeringsprosessen.


Fondets investeringsforvalter inkluderer ESG-hensyn med annen tilegnet informasjon under undersøkelsesfasen av investeringsprosessen. Dette kan inkludere relevant tredjepartskunnskap, så vel som interne kommentarer og tilbakemeldinger fra BlackRocks investeringsforvaltningsteam vedrørende selskapsstyringshensyn Fondets forvalter gjennomfører regelmessige porteføljeevalueringer sammen med risiko- og kvantitativ analyse-gruppen, samt de primære investeringslederne. Disse evalueringene inkluderer diskusjoner om porteføljens eksponering overfor viktige ESG-risikoer, samt eksponering for bærekraftsrelatert selskapsengasjement, klimaberegninger, og andre faktorer.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 29.apr.2022
Navn Vekt (%)
ASTRAZENECA PLC 5,92
RELX PLC 5,45
SHELL PLC 4,85
RENTOKIL INITIAL PLC 4,36
TESCO PLC 4,13
Navn Vekt (%)
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 4,00
COMPASS GROUP PLC 3,68
SERCO GROUP PLC 3,61
3I GROUP PLC 3,44
AUTO TRADER GROUP PLC 3,28
Beholdningene kan endres

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class X2 GBP Ingen 125,67 -0,03 -0,02 125,70 115,29 - LU1430596939 - -
Class D2 Hedged USD Ingen 118,02 -0,01 -0,01 118,03 110,58 - LU1567864464 - -
Class A2 GBP Ingen 111,50 -0,03 -0,03 111,53 104,88 - LU1430596186 - -
Class A4 Hedged EUR Årlig 105,66 -0,01 -0,01 105,67 99,80 - LU1430596343 - -
Class I2 Hedged JPY Ingen 11 326,90 -0,91 -0,01 11 327,81 10 617,92 - LU1430596855 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 108,37 -0,02 -0,02 108,39 102,24 - LU1430596772 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 106,42 -0,02 -0,02 106,44 100,57 - LU1430596269 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 107,34 -0,01 -0,01 107,35 101,02 - LU1640626351 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 109,67 -0,01 -0,01 109,68 103,42 - LU1430596699 - -
Class D2 GBP Ingen 115,72 -0,02 -0,02 115,74 108,40 - LU1430596426 - -
Class I2 Hedged USD - 115,38 -0,02 -0,02 115,40 107,91 - LU1808491226 - -
Class D2 EUR Ingen 118,15 0,88 0,75 118,90 108,80 - LU1495982784 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Nigel Ridge
Nigel Ridge
Richard Wingfield
Richard Wingfield

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.