Aksjer

BlackRock UK Equity Absolute Return Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.
  Fra
30.09.2016
Til
30.09.2017
Fra
30.09.2017
Til
30.09.2018
Fra
30.09.2018
Til
30.09.2019
Fra
30.09.2019
Til
30.09.2020
Fra
30.09.2020
Til
30.09.2021
Totalavkastning (%)

per 30.sep.2021

2,19 -2,44 3,16 -1,83 2,30
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
1,24 2,02 0,42 - 0,63
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-0,14 0,04 -0,47 1,24 6,17 2,09 - 3,39

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i CHF, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i GBP.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 07.des.2021 GBP 200,08
12 m følgende avkastning -
Antall beholdninger per 30.nov.2021 69
Basisvaluta Britiske pund
Fondsstart 18.aug.2016
Startdato 18.aug.2016
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar Equity Market Neutral Other
SFDR-klassifisering Annet
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 1,09%
ISIN LU1430596772
Bloomberg-børskode BSUAD2C
Kostnadsprosent 0,75%
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 20,00%
SEDOL BZB1SS0
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering CHF 100 000,00
Minimum påfølgende investering -
Bruk av inntekt Akkumulerende

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering vil si inkorporeringen av viktig miljø-, samfunnsansvars- og selskapsstyringsrelatert (ESG) informasjon eller kunnskap kombinert med tradisjonelle tilnærmingsmetoder som sammen påvirker investeringsbeslutningsprosessen, med mål om å forbedre en porteføljes økonomiske resultater på lang sikt. Med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon eller er inkludert i fondets investeringsmålsetting, vil ikke inkluderingen av denne uttalelsen antyde at fondet har en ESG-justert investeringsmålsetting, men heller virke som en beskrivelse av hvordan ESG-informasjon vurderes som en del av den helhetlige investeringsprosessen.


Fondets investeringsforvalter inkluderer ESG-hensyn med annen tilegnet informasjon under undersøkelsesfasen av investeringsprosessen. Dette kan inkludere relevant tredjepartskunnskap, så vel som interne kommentarer og tilbakemeldinger fra BlackRocks investeringsforvaltningsteam vedrørende selskapsstyringshensyn Fondets forvalter gjennomfører regelmessige porteføljeevalueringer sammen med risiko- og kvantitativ analyse-gruppen, samt de primære investeringslederne. Disse evalueringene inkluderer diskusjoner om porteføljens eksponering overfor viktige ESG-risikoer, samt eksponering for bærekraftsrelatert selskapsengasjement, klimaberegninger, og andre faktorer.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 30.nov.2021
Navn Vekt (%)
RELX PLC 5,95
TESCO PLC 5,19
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 5,06
ASTRAZENECA PLC 4,99
RIO TINTO PLC 4,66
Navn Vekt (%)
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 4,13
RENTOKIL INITIAL PLC 4,02
AUTO TRADER GROUP PLC 3,89
ROYAL DUTCH SHELL PLC 3,62
SERCO GROUP PLC 3,51
Beholdningene kan endres

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class D2 Hedged CHF Ingen 104,03 0,27 0,26 104,61 102,04 - LU1430596772 - -
Class D2 EUR Ingen 113,02 0,69 0,61 114,44 102,34 - LU1495982784 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 105,27 0,28 0,27 105,78 103,14 - LU1430596699 - -
Class A2 GBP Ingen 106,80 0,27 0,25 107,31 104,61 - LU1430596186 - -
Class I2 Hedged JPY Ingen 10 825,47 28,23 0,26 10 872,21 10 555,08 - LU1430596855 - -
Class X2 GBP Ingen 118,43 0,38 0,32 118,97 114,06 - LU1430596939 - -
Class A4 Hedged EUR Årlig 101,53 0,32 0,32 102,66 99,80 - LU1430596343 - -
Class D2 Hedged USD Ingen 112,74 0,29 0,26 113,23 109,90 - LU1567864464 - -
Class D2 GBP Ingen 110,52 0,30 0,27 111,00 107,74 - LU1430596426 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 102,93 0,27 0,26 103,41 100,79 - LU1640626351 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 102,30 0,33 0,32 103,38 100,57 - LU1430596269 - -
Class I2 Hedged USD - 110,11 0,29 0,26 110,57 107,17 - LU1808491226 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Nigel Ridge
Nigel Ridge

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.