Renter

BlackRock Local Emerging Markets Bond Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning

Mangler data for gjennomsnittlig årlig avkastning
Mangler data for kumulativ avkastning

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i USD, hedgefondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.

EUSD

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Basisvaluta USD
Startdato 07.des.2011
Aktivaklasse Renter
Løpende gebyrer -
Domisil (hjemsted) Irland
Referanseindeks JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index
ISA-kvalifiserbarhet -
SIPP tilgjengelig -
UK- distributør-/rapporteringsstatus -
Rebalanseringfrekvens -
ISIN IE00B6XD2T07
Bloomberg Ticker -
Utstedende selskap BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsforvalter -
Administrator -
Depotmottaker JPM-JPM CHASE - LONDON
Bruk av inntekt Akkumulerende
-

Beholdning

Beholdning

per 31.jan.2019
Ticker Navn Navn på utsteder Sektor Nominell Markedsverdi Vekt (%) Pris Børs Tenkt verdi
Utsteders ticker Navn Navn på underliggende verdipapir Vekt (%) Pris # Markedsverdi Tenkt verdi Sektor Børs
Beholdningene kan endres

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.