Renter

BGF US Dollar Short Duration Bond Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i EUR, hedgefondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 15.feb.2019 USD 1 911,39
Antall beholdninger per 31.jan.2019 519
Basisvaluta USD
Fondsstart 31.okt.2002
Startdato 01.jun.2016
Aktivaklasse Renter
Kategori hos Morningstar Other Bond
Referanseindeks ICE BofAML Government Corporate 1-3 Yr Index (B1A0)
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 0,46%
ISIN LU1423762613
Bloomberg-børskode BGSDI2E
Åpningsgebyr 0,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL BDB4QQ9
Bloomberg-referanse, børskode -
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering EUR 10 000 000,00
Minimum påfølgende investering -
Bruk av inntekt Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 31.jan.2019
Navn Vekt (%)
TREASURY NOTE 1.75 09/30/2019 3,64
TREASURY NOTE 1 11/30/2019 3,03
TREASURY NOTE 1.375 02/29/2020 2,07
TREASURY NOTE 1.5 11/30/2019 1,81
TREASURY NOTE 1.25 02/29/2020 1,29
Navn Vekt (%)
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 4.5 03/01/2019 1,24
TREASURY NOTE (2OLD) 2.875 11/15/2021 1,16
SOFI_17-D A2FX 144A 1,07
TREASURY NOTE 1.25 01/31/2020 1,03
TREASURY NOTE 1.75 11/30/2019 0,98
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
Allokeringene kan endres.
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class I2 Hedged EUR Ingen 9,85 0,01 0,10 9,94 9,78 - LU1423762613 - -
Class I5 USD USD - 10,07 0,00 0,00 10,07 9,96 - LU1883300532 - -
Class A3 USD Månedlig 8,42 0,01 0,12 8,47 8,35 - LU0172419748 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 9,90 0,01 0,10 10,04 9,84 - LU0839485744 - -
Class D3 USD Månedlig 9,67 0,01 0,10 9,73 9,59 - LU0592702228 - -
Class A3 Hedged SGD Månedlig 9,54 0,01 0,10 9,69 9,48 - LU1062843773 - -
Class X2 USD Ingen 14,86 0,01 0,07 14,86 14,49 - LU0245444947 - -
Class A1 USD Daglig 8,42 0,01 0,12 8,47 8,35 - LU0155445546 - -
Class D2 USD Ingen 13,64 0,01 0,07 13,64 13,35 - LU0827887356 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 9,81 0,00 0,00 9,92 9,75 - LU1423762027 - -
Class A2 USD Ingen 13,35 0,01 0,07 13,35 13,11 - LU0154237225 - -
Class I2 USD Ingen 10,38 0,01 0,10 10,38 10,15 - LU1479925726 - -
Class A3 EUR Månedlig 7,47 0,02 0,27 7,47 6,77 - LU0172420597 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Scott MacLellan
Scott MacLellan
Thomas Musmanno, CFA
Thomas Musmanno, CFA

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.