Aksjer

BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 6 årene. Det kan hjelpe deg med å vurdere hvordan fondet har vært forvaltet tidligere, og sammenligne det med referanseindeksen.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Totalavkastning (%) -1,8 3,4 -1,3 0,0 -3,5 8,9
Referanseindeks for sammenligning 1 (%) 0,7 1,1 2,1 2,6 1,1 0,2
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
5,19 1,46 0,71 - 0,94
Referanseindeks for sammenligning 1 (%) 0,98 0,92 1,43 - 1,26
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 6 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
0,77 2,72 0,77 0,10 5,19 4,44 3,59 - 6,60
Referanseindeks for sammenligning 1 (%) 0,95 0,23 0,62 0,86 0,98 2,77 7,37 - 8,97
  Fra
30.09.2017
Til
30.09.2018
Fra
30.09.2018
Til
30.09.2019
Fra
30.09.2019
Til
30.09.2020
Fra
30.09.2020
Til
30.09.2021
Fra
30.09.2021
Til
30.09.2022
Totalavkastning (%)

per 30.sep.2022

4,83 -5,39 -1,29 0,59 5,19
Referanseindeks for sammenligning 1 (%)

per 30.sep.2022

1,79 2,64 1,57 0,21 0,98

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i EUR, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Net Assets of Fund per 06.okt.2022 USD 727 929 689
Startdato 25.nov.2015
Fondsstart 17.feb.2012
Seriens valuta EUR
Basisvaluta USD
Aktivaklasse Aksjer
Referanseindeks for sammenligning 1 3 Month SOFR Compounded in Arrears plus 26.1 basis point spread
SFDR-klassifisering Annet
Åpningsgebyr 0,00
Løpende gebyrer 1,20%
Kostnadsprosent 1,00%
Referansens suksesshonorarbeløp 20,00%
Minste startinvestering EUR 10 000 000,00
Minimum påfølgende investering -
Bruk av inntekt Akkumulerende
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Kategori hos Morningstar Equity Market Neutral EUR
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Bloomberg-børskode BSAI2EH
ISIN LU1323999489
SEDOL BDB6NV9

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Antall beholdninger per 30.sep.2022 3 692
Standardavvik 3 år per 30.sep.2022 5,00%
3 års beta per 30.sep.2022 0,76
Kurs/overskuddsgrad per 30.sep.2022 7,83
P/B-forhold per 30.sep.2022 1,07

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering vil si inkorporeringen av viktig miljø-, samfunnsansvars- og selskapsstyringsrelatert (ESG) informasjon eller kunnskap kombinert med tradisjonelle tilnærmingsmetoder som sammen påvirker investeringsbeslutningsprosessen, med mål om å forbedre en porteføljes økonomiske resultater på lang sikt. Med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon eller er inkludert i fondets investeringsmålsetting, vil ikke inkluderingen av denne uttalelsen antyde at fondet har en ESG-justert investeringsmålsetting, men heller virke som en beskrivelse av hvordan ESG-informasjon vurderes som en del av den helhetlige investeringsprosessen.


Fondets investeringsforvalter inkluderer ESG-hensyn under undersøkelses- og beslutningsfasene av investeringsprosessen. Dette kan inkludere relevant, intern ESG-forskning, som sammen med flere andre undersøkelsesresultater danner grunnlag for den aktive porteføljevektingen i forhold til en referanseindeks (eller vekting implementert for å oppnå et absolutt avkastningsutfall, hvis aktuelt). Fondets forvalter gjennomfører regelmessige porteføljeevalueringer sammen med risiko- og kvantitativ analyse-gruppen, samt de primære investeringslederne. Disse evalueringene inkluderer diskusjoner om porteføljens eksponering overfor viktige ESG-risikoer, samt eksponering for bærekraftsrelatert selskapsengasjement, klimaberegninger, og andre faktorer.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

3 stars
Samlet Morningstar-klassifisering for BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund Class I2 Hedged, per 30.sep.2022 vurdert mot 208 Equity Market Neutral EUR fond.

Beholdning

Beholdning

per 30.sep.2022
Navn Vekt (%)
DTE ENERGY COMPANY 2,98
CMS ENERGY CORPORATION 2,43
KEYCORP 2,32
COLGATE-PALMOLIVE CO 2,22
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC 2,10
Navn Vekt (%)
ESSEX PROPERTY TRUST INC 2,06
CIGNA CORP 1,99
PEPSICO INC 1,95
TRAVELERS COMPANIES INC 1,85
BLACK HILLS CORPORATION 1,75
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 30.sep.2022

% av markedskap.

Type Fond
per 30.sep.2022

% av markedskap.

Type Fond
per 30.sep.2022

% av markedskap.

Type Fond

Prising og børs

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring NAV per 52 uker høy 52 uker lav ISIN TIS
Class I2 Hedged EUR Ingen 106,67 -0,39 -0,36 06.okt.2022 108,67 100,70 LU1323999489 -
Class D2 USD Ingen 121,92 -0,39 -0,32 06.okt.2022 123,24 114,07 LU1238068321 -
Class A2 Hedged SEK Ingen 127,97 -0,54 -0,42 06.okt.2022 130,56 120,83 LU0765562458 -
Class X2 USD Ingen 177,24 -0,71 -0,40 06.okt.2022 178,86 163,08 LU0849781678 -
Class A2 GBP Ingen 199,35 0,08 0,04 06.okt.2022 207,43 153,18 LU0784324112 -
Class A2 AUD Ingen 220,52 -1,36 -0,61 06.okt.2022 221,88 179,92 LU0840974975 -
Class I2 Hedged SEK - 99,96 -0,42 -0,42 06.okt.2022 101,51 93,66 LU1873114208 -
Class I2 Hedged JPY - 10 328,49 -38,22 -0,37 06.okt.2022 10 514,61 9 733,55 LU1791183780 -
Class D2 Hedged EUR Ingen 130,08 -0,55 -0,42 06.okt.2022 132,78 122,87 LU0725892383 -
Class A2 USD Ingen 141,13 -0,48 -0,34 06.okt.2022 142,90 132,16 LU0725887540 -
Class D2 Hedged CHF Ingen 104,92 -0,48 -0,46 06.okt.2022 107,27 99,26 LU1238068594 -
Class A2 EUR - 121,00 -0,02 -0,02 06.okt.2022 122,51 96,70 LU1991022069 -
Class D2 Hedged GBP Ingen 117,36 -0,40 -0,34 06.okt.2022 118,83 109,79 LU1246651910 -
Class I2 USD Ingen 116,24 -0,37 -0,32 06.okt.2022 117,37 108,63 LU1653088168 -
Class A2 Hedged EUR Ingen 124,66 -0,52 -0,42 06.okt.2022 127,90 118,31 LU0725892466 -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Raffaele Savi
Raffaele Savi
Travis Cooke
Travis Cooke

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.