Renter

BGF Emerging Markets Bond Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i EUR, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Utdelinger

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 18.feb.2020 USD 2 129,24
Antall beholdninger per 31.jan.2020 287
Basisvaluta USD
Fondsstart 01.okt.2004
Startdato 25.nov.2015
Aktivaklasse Renter
Kategori hos Morningstar Global Emerging Markets Bond - EUR Biased
Referanseindeks J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 0,71%
ISIN LU1323999216
Bloomberg-børskode BGEMI5E
Åpningsgebyr 0,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL BYSXG22
Bloomberg-referanse, børskode JPGCCOMP
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering EUR 10 000 000,00
Minimum påfølgende investering -
Bruk av inntekt Distribuerende

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 31.jan.2020
Navn Vekt (%)
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 0 05/31/2040 1,95
PETROLEOS MEXICANOS RegS 6.84 01/23/2030 1,71
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047 1,27
NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) MTN RegS 7.143 02/23/2030 1,15
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 1,13
Navn Vekt (%)
ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS 2.5 09/30/2029 1,12
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 7.95 06/20/2024 1,07
CHILE (REPUBLIC OF) 2.55 01/27/2032 1,00
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 6.5 02/15/2048 0,89
TURKEY (REPUBLIC OF) 5.125 02/17/2028 0,84
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 31.jan.2020

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jan.2020

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jan.2020

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
Allokeringene kan endres.
per 31.jan.2020

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jan.2020

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jan.2020

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class I5 Hedged EUR Kvartalsvis 9,63 0,00 0,00 9,84 9,29 - LU1323999216 - -
Class I4 Hedged EUR - 10,35 -0,01 -0,10 10,36 9,87 - LU2075911060 - -
Class I4 Hedged GBP - 10,38 -0,01 -0,10 10,39 9,88 - LU2075910922 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 17,77 -0,01 -0,06 17,78 16,86 - LU0827877399 - -
Class A3 EUR Månedlig 9,51 0,02 0,21 9,51 8,75 - LU0200684008 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 17,02 0,00 0,00 17,04 16,23 - LU0413376566 - -
Class X2 Hedged EUR Ingen 19,86 0,00 0,00 19,86 18,69 - LU0343170543 - -
Class X2 USD Ingen 22,78 -0,01 -0,04 22,79 20,83 - LU0200682721 - -
Class I2 Hedged GBP - 10,54 0,00 0,00 10,54 9,87 - LU1806518533 - -
Class A1 EUR Daglig 9,18 0,02 0,22 9,18 8,45 - LU0200683703 - -
Class D2 USD Ingen 20,85 -0,01 -0,05 20,86 19,23 - LU0297941386 - -
Class D2 EUR Ingen 19,29 0,05 0,26 19,29 16,98 - LU0827877043 - -
Class A6 Hedged HKD Månedlig 66,60 -0,02 -0,03 67,93 63,85 - LU0764619960 - -
Class A8 Hedged CNH - 107,75 -0,05 -0,05 109,20 103,13 - LU1919856051 - -
Class A4 EUR Årlig 13,17 0,04 0,30 13,17 12,12 - LU1072326561 - -
Class A2 EUR Ingen 17,90 0,04 0,22 17,90 15,85 - LU0200683885 - -
Class D3 EUR Månedlig 9,53 0,02 0,21 9,53 8,76 - LU0827877126 - -
Class I2 Hedged CHF Ingen 10,07 0,00 0,00 10,07 9,58 - LU1618350562 - -
Class I4 USD - 10,29 -0,01 -0,10 10,57 9,75 - LU1806518293 - -
Class X5 Hedged CHF - 10,48 0,00 0,00 10,75 10,12 - LU1904800973 - -
Class A1 USD Daglig 9,93 0,00 0,00 10,02 9,51 - LU0200680436 - -
Class A3 USD Månedlig 10,28 0,00 0,00 10,37 9,84 - LU0200680782 - -
Class A8 Hedged ZAR Månedlig 97,42 -0,03 -0,03 98,35 92,99 - LU1109561420 - -
Class D3 USD Månedlig 10,30 -0,01 -0,10 10,39 9,86 - LU0827876821 - -
Class A6 Hedged GBP Månedlig 9,24 0,00 0,00 9,52 8,89 - LU1408527916 - -
Class I2 EUR Ingen 17,40 0,05 0,29 17,40 15,29 - LU1048586868 - -
Class A6 USD Månedlig 8,93 -0,01 -0,11 9,11 8,57 - LU0764617162 - -
Class A8 Hedged AUD Månedlig 8,71 -0,01 -0,11 8,92 8,36 - LU0871639893 - -
Class I2 USD Ingen 18,81 0,00 0,00 18,81 17,31 - LU1180455567 - -
Class X2 EUR Ingen 21,07 0,05 0,24 21,07 18,40 - LU0988581723 - -
Class X5 Hedged EUR Kvartalsvis 9,28 0,00 0,00 9,49 8,95 - LU1722865000 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 12,06 0,00 0,00 12,06 11,43 - LU1057294727 - -
Class A6 Hedged CAD Månedlig 9,59 0,00 0,00 9,81 9,20 - LU1408528054 - -
Class A2 CZK Ingen 446,44 3,01 0,68 446,44 407,46 - LU1791181735 - -
Class A2 USD Ingen 19,35 0,00 0,00 19,35 17,94 - LU0200680600 - -
Class A8 Hedged NZD Månedlig 9,64 0,00 0,00 9,85 9,25 - LU1408528138 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 12,12 0,00 0,00 12,12 11,44 - LU1057296771 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Michel Aubenas
Michel Aubenas

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.