Aksjer

BSF Emerging Markets Equity Strategies Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Kredittrisiko, endringer i rentenivået og/eller utstedermislighold har en betydelig innflytelse på utviklingen til rentepapirer. Potensielle eller faktiske reduksjoner av kredittvurderinger kan øke risikonivået. Vekstmarkeder er generelt mer følsomme for økonomiske og politiske forhold enn utviklede markeder. Andre faktorer omfatter høyere likviditetsrisiko, restriksjoner på investeringer eller kapitaloverføringer og manglende/ forsinket levering av verdipapirer eller betalinger som fondet har til gode. Valutarisiko: Fondet investerer i andre valutaer. Endringer i valutakursene vil derfor påvirke verdien av investeringen. Verdien av aksjer og aksjerelaterte verdipapirer kan påvirkes av aksjemarkedets daglige bevegelser. Andre betydelige faktorer omfatter politiske og økonomiske nyheter, selskapsresultater og betydeligere selskapshendelser. Derivater er meget følsomme for endringer i verdien av de aktiva de er basert på og kan øke størrelsen på tap og gevinster, noe som fører til større svingninger i fondets verdi. Virkningen på fondet kan være større når det brukes derivater på en omfattende eller kompleks måte.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i EUR, hedgefondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 18.feb.2019 USD 360,72
Antall beholdninger per 31.jan.2019 85
Basisvaluta USD
Fondsstart 18.sep.2015
Startdato 18.nov.2015
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar Global Emerging Markets Equity
Referanseindeks MSCI Emerging Markets Net EUR (EUR levels)
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 1,49%
ISIN LU1321847987
Bloomberg-børskode BREMD2E
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL BZ08YC8
Bloomberg-referanse, børskode -
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering EUR 100 000,00
Minimum påfølgende investering -
Bruk av inntekt Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

Samlet Morningstar-klassifisering for BSF Emerging Markets Equity Strategies Fund Class D2, per 31.jan.2019 vurdert mot 2079 Global Emerging Markets Equity fond.

Beholdning

Beholdning

per 31.jan.2019
Navn Vekt (%)
MS_EMUSD 7,94
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 5,25
EMAAR PROPERTIES PJSC 3,71
SBERBANK ROSSII PAO 3,70
PRUDENTIAL PLC 2,95
Navn Vekt (%)
BANK OF CHINA LTD 2,70
MAGNIT PAO 2,67
SJM HOLDINGS LTD 2,52
CTRIP.COM INTERNATIONAL LTD 2,52
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA 2,48
Beholdningene kan endres

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class D2 EUR Ingen 164,64 1,48 0,91 164,64 137,11 - LU1321847987 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 165,23 2,24 1,37 165,23 142,28 - LU1321848019 - -
Class I2 USD - 99,80 -0,06 -0,06 100,00 99,80 - LU1946828917 - -
Class D2 USD Ingen 174,91 2,38 1,38 174,91 148,91 - LU1321847714 - -
Class D2 GBP - 114,48 0,58 0,51 114,48 98,68 - LU1896777239 - -
Class A2 USD Ingen 184,15 2,50 1,38 184,15 157,12 - LU1289970086 - -
Class X2 USD Ingen 195,73 2,69 1,39 195,73 165,67 - LU1289970169 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Samuel Vecht
Samuel Vecht
Gordon Fraser
Gordon Fraser

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.