Aksjer

BGF Euro-Markets Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i SGD, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i EUR.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 18.feb.2020 EUR 1 907,05
Antall beholdninger per 31.jan.2020 40
Basisvaluta EUR
Fondsstart 04.jan.1999
Startdato 19.aug.2015
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar Other Equity
Referanseindeks MSCI EMU Index
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 1,82%
ISIN LU1270847343
Bloomberg-børskode BGEMA2S
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL BYY9022
Bloomberg-referanse, børskode -
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering SGD 5 000,00
Minimum påfølgende investering -
Bruk av inntekt Akkumulerende

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 31.jan.2020
Navn Vekt (%)
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 6,37
SAFRAN SA 5,87
ASML HOLDING NV 4,85
SAP SE 4,39
ALLIANZ SE 4,33
Navn Vekt (%)
SANOFI SA 4,02
AIRBUS SE 3,86
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3,70
ADIDAS AG 3,65
VINCI SA 3,54
Beholdningene kan endres

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class A2 Hedged SGD Ingen 22,79 -0,01 -0,04 22,80 18,33 - LU1270847343 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 17,06 -0,01 -0,06 17,07 13,96 - LU0906886691 - -
Class D2 USD Ingen 39,11 -0,12 -0,31 39,60 33,37 - LU0827878280 - -
Class D4 GBP Årlig 23,50 -0,10 -0,42 23,81 20,06 - LU0827878447 - -
Class X2 EUR Ingen 38,71 0,00 0,00 38,71 31,22 - LU0147386659 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 15,18 0,00 0,00 15,18 12,37 - LU0986743572 - -
Class A2 Hedged HKD Ingen 117,78 -0,01 -0,01 117,79 94,42 - LU1791806182 - -
Class I4 EUR Årlig 13,01 0,00 0,00 13,01 10,72 - LU1414096542 - -
Class D2 EUR Ingen 36,19 0,00 0,00 36,19 29,47 - LU0252966485 - -
Class A4 GBP Årlig 25,19 -0,11 -0,43 25,54 21,51 - LU0204061948 - -
Class A4 EUR Årlig 28,20 0,00 0,00 28,20 23,24 - LU0162689763 - -
Class A2 USD Ingen 35,19 -0,10 -0,28 35,65 30,24 - LU0171277485 - -
Class D2 Hedged USD Ingen 15,11 0,00 0,00 15,11 11,97 - LU1185942403 - -
Class I2 EUR Ingen 36,14 0,00 0,00 36,14 29,36 - LU0368230206 - -
Class D4 EUR Årlig 28,31 0,00 0,00 28,31 23,32 - LU0827878363 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 19,50 -0,01 -0,05 19,51 16,08 - LU0589470326 - -
Class A2 EUR Ingen 32,56 0,00 0,00 32,56 26,72 - LU0093502762 - -
Class A2 Hedged USD Ingen 16,52 0,00 0,00 16,52 13,19 - LU0969580488 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Andreas Zoellinger
Andreas Zoellinger
Tom Joy
Tom Joy

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.