Renter

BGF European High Yield Bond Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Endringer i renter, kredittrisiko og/eller utstedermislighold har en betydelig innflytelse på utviklingen til rentepapirer. Rentepapirer under investeringsgrad kan være mer følsomme for endringer i disse risikoene enn rentepapirer med høyere rating. Potensielle eller faktiske reduksjoner av kredittvurderinger kan øke risikonivået. Fremvoksende markeder er generelt mer følsomme for økonomiske og politiske forhold enn utviklede markeder. Andre faktorer omfatter høyere 'likviditetsrisiko', restriksjoner på investeringer eller kapitaloverføringer, manglende/forsinket levering av verdipapirer eller betalinger som fondet har til gode samt bærekraftsrelatert risiko. Derivater kan være meget følsomme for endringer i verdien av de aktiva de er basert på og kan øke størrelsen på tap og gevinster, noe som fører til større svingninger i fondets verdi. Virkningen på fondet kan være større når derivatene brukes på en overdrevet eller svært kompleks måte. Fondet søker å ekskludere selskaper som er involvert i visse aktiviteter som ikke er i overensstemmelse med ESG-kriteriene. Investorer bør derfor foreta en personlig etisk vurdering av fondets ESG-sortering før det investeres i fondet. Slik ESG-sortering kan ha en negativ effekt på verdien av fondets investeringer sammenlignet med et fond som ikke bruker slik sortering.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 6 årene. Det kan hjelpe deg med å vurdere hvordan fondet har vært forvaltet tidligere, og sammenligne det med referanseindeksen.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Totalavkastning (%) 6,5 6,8 -4,4 12,4 3,1 4,3
Referanseindeks for begrensning 1 (%) 9,0 6,8 -3,6 11,3 2,3 3,5
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-15,70 -2,54 -0,66 - 0,95
Referanseindeks for begrensning 1 (%) -12,96 -2,16 -0,37 - 1,73
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 6 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-15,96 1,37 -4,15 -9,34 -15,70 -7,44 -3,27 - 7,14
Referanseindeks for begrensning 1 (%) -13,26 1,80 -3,59 -6,95 -12,96 -6,33 -1,86 - 13,29
  Fra
30.09.2017
Til
30.09.2018
Fra
30.09.2018
Til
30.09.2019
Fra
30.09.2019
Til
30.09.2020
Fra
30.09.2020
Til
30.09.2021
Fra
30.09.2021
Til
30.09.2022
Totalavkastning (%)

per 30.sep.2022

0,31 5,36 -0,44 11,08 -17,35
Referanseindeks for begrensning 1 (%)

per 30.sep.2022

0,81 5,23 -0,87 9,14 -15,03

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i SEK, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i EUR.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Net Assets of Fund per 28.nov.2022 EUR 287 781 183
Startdato 23.jul.2015
Fondsstart 23.jul.2015
Seriens valuta SEK
Basisvaluta EUR
Aktivaklasse Renter
Referanseindeks for begrensning 1 Bloomberg Pan European High Yield 3% Issuer Constrained Index EUR Hedged
SFDR-klassifisering Artikkel 8
Åpningsgebyr 5,00
Løpende gebyrer 1,23%
Kostnadsprosent 1,00%
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
Minste startinvestering SEK 5 000,00
Minimum påfølgende investering -
Bruk av inntekt Akkumulerende
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Kategori hos Morningstar SEK Flexible High Yield Bond
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Bloomberg-børskode BGEHA2S
ISIN LU1258857645
SEDOL BYN8B16

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Antall beholdninger per 31.okt.2022 305
Standardavvik 3 år per 31.okt.2022 11,08%
3 års beta per 31.okt.2022 0,97
Avkastning til forfall per 31.okt.2022 10,01%
Modifisert durasjon per 31.okt.2022 2,84
Vektet gjsn. avkastning til forfall per 31.okt.2022 10,71%
Effektiv durasjon per 31.okt.2022 2,82
Vektet gjsn. forfall per 31.okt.2022 5,16
WAL til verste per 31.okt.2022 5,16 Jahre

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering vil si inkorporeringen av viktig miljø-, samfunnsansvars- og selskapsstyringsrelatert (ESG) informasjon eller kunnskap kombinert med tradisjonelle tilnærmingsmetoder som sammen påvirker investeringsbeslutningsprosessen, med mål om å forbedre en porteføljes økonomiske resultater på lang sikt. Med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon eller er inkludert i fondets investeringsmålsetting, vil ikke inkluderingen av denne uttalelsen antyde at fondet har en ESG-justert investeringsmålsetting, men heller virke som en beskrivelse av hvordan ESG-informasjon vurderes som en del av den helhetlige investeringsprosessen.


Fondets forvalter inkorporerer ESG-hensyn i investeringsundersøkelses-, porteføljesammensetnings- og investeringsovervåkningsfasene av investeringsprosessen. Fondets forvalter bevarer interne ESG-poengsummer for nye primærutstedere som evalueres for investeringsmuligheter og eksisterende utstedere av offentlig børshandlede verdipapirer. Disse poengsummene analyserer og sporer interne og eksterne undersøkelsespåvisninger på tvers av en rekke miljø-, samfunnsansvars- og selskapsstyringsfaktorer fra primær og tredjeparts ESG-informasjon og undersøkelser. Porteføljeforvaltningsteamene tar hensyn til sektorens og utstederens syn på ESG samt ESG-score i valget av enkeltinvesteringer ved sammensetning av porteføljen. ESG-faktorer diskuteres og vurderes når det foretas investeringsbeslutninger. Fondets forvalter tar også hensyn til ESG-kriterier under post-investeringsmonitoreringen og gjennomfører regelmessige risikoevalueringer av porteføljen sammen med risiko- og kvantitativ analyse-gruppen. Disse evalueringene inkluderer diskusjoner om porteføljens eksponering for viktige ESG-risikoer.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

3 stars
Samlet Morningstar-klassifisering for BGF European High Yield Bond Fund Class A2 Hedged, per 31.okt.2022 vurdert mot 71 SEK Flexible High Yield Bond fond.

Beholdning

Beholdning

per 31.okt.2022
Navn Vekt (%)
RCI BANQUE SA RegS 2.625 02/18/2030 1,76
DEUTSCHE BANK AG MTN RegS 4 06/24/2032 1,35
COMMERZBANK AG RegS 6.125 12/31/2049 1,30
AUTOSTRADE PER LITALIA SPA RegS 2 01/15/2030 1,30
BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC RegS 3.25 02/16/2026 1,27
Navn Vekt (%)
CARNIVAL CORP RegS 10.125 02/01/2026 1,20
GOLDSTORY SAS RegS 5.375 03/01/2026 1,06
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RegS 6 12/31/2049 1,06
INTESA SANPAOLO SPA PNC7.5 RegS 5.5 12/31/2049 1,03
CELLNEX TELECOM SA RegS 0.75 11/20/2031 1,03
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 31.okt.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.okt.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.okt.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.okt.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring NAV per 52 uker høy 52 uker lav ISIN TIS
Class A2 Hedged SEK Ingen 111,84 0,05 0,04 28.nov.2022 127,86 104,48 LU1258857645 -
Class D4 EUR Årlig 8,91 0,00 0,00 28.nov.2022 10,57 8,33 LU1258857561 -
Class X2 EUR Ingen 12,38 0,00 0,00 28.nov.2022 13,99 11,56 LU1264796209 -
Class D2 EUR Ingen 11,74 0,01 0,09 28.nov.2022 13,35 10,97 LU1191877965 -
Class Z2 USD - 9,07 0,00 0,00 28.nov.2022 10,07 8,43 LU2414815147 -
Class A2 EUR Ingen 11,28 0,01 0,09 28.nov.2022 12,88 10,54 LU1191877379 -
Class A2 Hedged CHF Ingen 10,95 0,01 0,09 28.nov.2022 12,52 10,25 LU1258857728 -
Class Z2 EUR - 9,64 0,01 0,10 28.nov.2022 10,93 9,00 LU2099034311 -
Class D4 Hedged GBP Årlig 9,33 0,00 0,00 28.nov.2022 10,96 8,71 LU1258858023 -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Stephen Gough
Stephen Gough
Jose Aguilar
Jose Aguilar
James Turner
James Turner

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.