Renter

BGF US Government Mortgage Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Kredittrisiko, endringer i rentenivået og/eller utstedermislighold har en betydelig innflytelse på utviklingen til rentepapirer. Potensielle eller faktiske reduksjoner av kredittvurderinger kan øke risikonivået. Aktivasikrede verdipapirer og pantesikrede verdipapirer er underlagt de samme risikoene som er beskrevet for rentepapirer. Instrumentene kan utsettes for likviditetsrisiko, ha høye nivåer av innlån og gjenspeiler ikke nødvendigvis verdien til underliggende aktiva. Denne andelsklassen kan betale utbytte eller trekke gebyrer fra kapitalen. Selv om dette kan gjøre det mulig å distribuere flere inntekter, kan det redusere verdien av dine beholdninger og virke inn på potensialet for langsiktig kapitalvekst. Fondet søker å ekskludere selskaper som er involvert i visse aktiviteter som ikke er i overensstemmelse med ESG-kriteriene. Investorer bør derfor foreta en personlig etisk vurdering av fondets ESG-sortering før det investeres i fondet. Slik ESG-sortering kan ha en negativ effekt på verdien av fondets investeringer sammenlignet med et fond som ikke bruker slik sortering.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Utdelinger

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen

Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 6 årene. Det kan hjelpe deg med å vurdere hvordan fondet har vært forvaltet tidligere, og sammenligne det med referanseindeksen.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Totalavkastning (%) 1,9 2,5 0,1 7,4 6,1 -1,0
Referanseindeks for begrensning 1 (%) 1,6 2,5 1,0 6,7 4,0 -1,2
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-15,61 -3,41 -0,83 - 0,14
Referanseindeks for begrensning 1 (%) -15,04 -4,25 -1,15 - -0,11
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 6 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-15,07 -2,01 -9,18 -7,27 -15,61 -9,88 -4,06 - 1,04
Referanseindeks for begrensning 1 (%) -14,89 -1,42 -9,60 -7,18 -15,04 -12,23 -5,62 - -0,80
  Fra
30.09.2017
Til
30.09.2018
Fra
30.09.2018
Til
30.09.2019
Fra
30.09.2019
Til
30.09.2020
Fra
30.09.2020
Til
30.09.2021
Fra
30.09.2021
Til
30.09.2022
Totalavkastning (%)

per 30.sep.2022

-1,47 8,04 6,43 0,44 -14,04
Referanseindeks for begrensning 1 (%)

per 30.sep.2022

-0,96 8,07 4,48 -0,53 -13,98

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i USD, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Net Assets of Fund per 29.nov.2022 USD 92 238 051
Startdato 17.jun.2015
Fondsstart 02.aug.1985
Seriens valuta USD
Basisvaluta USD
Aktivaklasse Renter
Referanseindeks for begrensning 1 Bloomberg US MBS Index
SFDR-klassifisering Artikkel 9
Åpningsgebyr 0,00
Løpende gebyrer 0,07%
Kostnadsprosent 0,00%
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
Minste startinvestering USD 10 000 000,00
Minimum påfølgende investering -
Utdelingsfrekvens Månedlig
Bruk av inntekt Distribuerende
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Kategori hos Morningstar USD Government Bond
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Bloomberg-børskode BGUSGX3
ISIN LU1246652132
SEDOL BZ0D6G1

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Antall beholdninger per 31.okt.2022 291
12 m følgende avkastning per 31.okt.2022 4,06
Standardavvik 3 år per 31.okt.2022 5,09%
3 års beta per 31.okt.2022 0,97
Avkastning til forfall per 31.okt.2022 5,39%
Modifisert durasjon per 31.okt.2022 6,28
Vektet gjsn. avkastning til forfall per 31.okt.2022 5,39%
Effektiv durasjon per 31.okt.2022 6,82
Vektet gjsn. forfall per 31.okt.2022 8,80
WAL til verste per 31.okt.2022 8,80 Jahre

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering vil si inkorporeringen av viktig miljø-, samfunnsansvars- og selskapsstyringsrelatert (ESG) informasjon eller kunnskap kombinert med tradisjonelle tilnærmingsmetoder som sammen påvirker investeringsbeslutningsprosessen, med mål om å forbedre en porteføljes økonomiske resultater på lang sikt. Med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon eller er inkludert i fondets investeringsmålsetting, vil ikke inkluderingen av denne uttalelsen antyde at fondet har en ESG-justert investeringsmålsetting, men heller virke som en beskrivelse av hvordan ESG-informasjon vurderes som en del av den helhetlige investeringsprosessen.


Fondets investeringsforvalter inkluderer ESG-hensyn med annen tilegnet informasjon under undersøkelses- og selskapsgjennomgangs-/due diligence-stadiet av investeringsprosessen. ESG-informasjon kan hentes fra både interne og eksterne kilder for å bli inkludert i risikosystemet Aladdin. Fondets forvalter gjennomfører regelmessige risikovurderinger av porteføljens beholdninger i samråd med risiko- og kvantitativ analyse-gruppen. Disse evalueringene inkluderer diskusjoner om porteføljens eksponering overfor viktige ESG-risikoer, samt eksponering for bærekraftsrelatert selskapsengasjement, klimaberegninger, og andre faktorer.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

3 stars
Samlet Morningstar-klassifisering for BGF US Government Mortgage Fund Class X3, per 31.okt.2022 vurdert mot 223 USD Government Bond fond.

Beholdning

Beholdning

per 31.okt.2022
Navn Vekt (%)
GNMA2 30YR 53,79
UMBS 30YR TBA(REG A) 29,10
UMBS 15YR TBA(REG B) 8,31
FNMA 30YR 2021 PRODUCTION 6,65
FNMA 30YR 2020 PRODUCTION 6,03
Navn Vekt (%)
GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION 5,91
FHLMC 30YR UMBS SUPER 4,21
UMBS 30YR TBA 2,12
FHLMC 30YR UMBS 2,08
GNMA_21-191B BI 1,55
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 31.okt.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.okt.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.okt.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring NAV per 52 uker høy 52 uker lav ISIN TIS
Class X3 USD Månedlig 7,75 -0,04 -0,51 29.nov.2022 9,22 7,38 LU1246652132 -
Class I3 USD Månedlig 7,76 -0,04 -0,51 29.nov.2022 9,23 7,39 LU1456639035 -
Class I2 USD - 9,32 -0,04 -0,43 29.nov.2022 10,74 8,84 LU2011139206 -
Class D3 USD Månedlig 7,62 -0,03 -0,39 29.nov.2022 9,05 7,25 LU0592702145 -
Class A2 USD Ingen 17,82 -0,09 -0,50 29.nov.2022 20,65 16,92 LU0096258446 -
Class A1 USD Månedlig 7,58 -0,04 -0,52 29.nov.2022 9,02 7,22 LU0035308682 -
Class ZI2 USD - 10,39 -0,06 -0,57 29.nov.2022 10,45 9,86 LU2533725599 -
Class D2 USD Ingen 18,67 -0,09 -0,48 29.nov.2022 21,56 17,71 LU0424777026 -
Class ZI2 Hedged EUR - 10,35 -0,05 -0,48 29.nov.2022 10,40 9,86 LU2533725326 -
Class A3 USD Månedlig 7,59 -0,04 -0,52 29.nov.2022 9,03 7,23 LU0172418690 -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Akiva Dickstein
Akiva Dickstein
Matthew Kraeger
Matthew Kraeger
Bob Miller
Bob Miller

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.