Aksjer

BSF European Opportunities Extension Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Utdelinger

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen

Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 6 årene. Det kan hjelpe deg med å vurdere hvordan fondet har vært forvaltet tidligere, og sammenligne det med referanseindeksen.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Totalavkastning (%) 3,9 18,9 -10,3 32,1 11,4 44,8
Referanseindeks for begrensning 1 (%) 3,1 12,0 -10,6 27,8 -1,5 25,1
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-20,82 9,00 7,05 - 9,71
Referanseindeks for begrensning 1 (%) -11,83 3,82 3,69 - 3,89
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 6 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-24,53 5,23 -8,69 -9,96 -20,82 29,50 40,59 - 98,37
Referanseindeks for begrensning 1 (%) -13,96 6,28 -6,15 -7,67 -11,83 11,91 19,87 - 32,57
  Fra
30.09.2017
Til
30.09.2018
Fra
30.09.2018
Til
30.09.2019
Fra
30.09.2019
Til
30.09.2020
Fra
30.09.2020
Til
30.09.2021
Fra
30.09.2021
Til
30.09.2022
Totalavkastning (%)

per 30.sep.2022

4,08 5,58 10,49 38,12 -18,71
Referanseindeks for begrensning 1 (%)

per 30.sep.2022

2,34 5,53 -5,98 30,65 -13,30

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i EUR, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i EUR.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Net Assets of Fund per 30.nov.2022 EUR 545 373 481
Startdato 10.jun.2015
Fondsstart 31.aug.2007
Seriens valuta EUR
Basisvaluta EUR
Aktivaklasse Aksjer
Referanseindeks for begrensning 1 S&P Europe BMI Index
SFDR-klassifisering Annet
Åpningsgebyr 5,00
Løpende gebyrer 1,37%
Kostnadsprosent 1,00%
Referansens suksesshonorarbeløp 20,00%
Minste startinvestering EUR 100 000,00
Minimum påfølgende investering EUR 1 000,00
Utdelingsfrekvens Månedlig
Bruk av inntekt Distribuerende
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Kategori hos Morningstar Europe Flex-Cap Equity
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Bloomberg-børskode BSEOD3E
ISIN LU1244156755
SEDOL BYZRX15

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Antall beholdninger per 31.okt.2022 152
12 m følgende avkastning per 30.nov.2022 0,94
Standardavvik 3 år per 31.okt.2022 22,32%
3 års beta per 31.okt.2022 1,04
Kurs/overskuddsgrad per 31.okt.2022 47,00
P/B-forhold per 31.okt.2022 9,25

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering vil si inkorporeringen av viktig miljø-, samfunnsansvars- og selskapsstyringsrelatert (ESG) informasjon eller kunnskap kombinert med tradisjonelle tilnærmingsmetoder som sammen påvirker investeringsbeslutningsprosessen, med mål om å forbedre en porteføljes økonomiske resultater på lang sikt. Med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon eller er inkludert i fondets investeringsmålsetting, vil ikke inkluderingen av denne uttalelsen antyde at fondet har en ESG-justert investeringsmålsetting, men heller virke som en beskrivelse av hvordan ESG-informasjon vurderes som en del av den helhetlige investeringsprosessen.


Fondets investeringsforvalter inkluderer ESG-hensyn med annen tilegnet informasjon under undersøkelses- og beslutningsfasene i investeringsprosessen. Dette kan inkludere relevant tredjepartskunnskap, så vel som interne kommentarer og tilbakemeldinger fra BlackRocks investeringsforvaltningsteam vedrørende selskapsstyringshensyn Fondets forvalter gjennomfører regelmessige porteføljeevalueringer sammen med risiko- og kvantitativ analyse-gruppen, samt de primære investeringslederne. Disse evalueringene inkluderer diskusjoner om porteføljens eksponering overfor viktige ESG-risikoer, samt eksponering for bærekraftsrelatert selskapsengasjement, klimaberegninger, og andre faktorer.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

5 stars
Samlet Morningstar-klassifisering for BSF European Opportunities Extension Fund Class D3G, per 31.okt.2022 vurdert mot 463 Europe Flex-Cap Equity fond.

Beholdning

Beholdning

per 31.okt.2022
Navn Vekt (%)
NOVO NORDISK A/S 6,60
LONZA GROUP AG 5,83
DSV A/S 4,30
RELX PLC 3,74
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 3,56
Navn Vekt (%)
BP PLC 3,53
LINDE PLC 3,44
AIRBUS SE 3,24
ASTRAZENECA PLC 3,05
TELEPERFORMANCE 3,04
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 31.okt.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.okt.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.okt.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring NAV per 52 uker høy 52 uker lav ISIN TIS
Class D3G EUR Månedlig 186,01 1,37 0,74 30.nov.2022 241,25 167,97 LU1244156755 -
Class A2 EUR Ingen 511,21 4,09 0,81 30.nov.2022 660,33 461,74 LU0313923228 -
Class A4 GBP Årlig 438,00 4,22 0,97 30.nov.2022 549,10 396,83 LU0313923905 -
Class X2 EUR Ingen 342,80 2,75 0,81 30.nov.2022 449,16 308,70 LU1083780855 -
Class D2 EUR Ingen 533,11 4,27 0,81 30.nov.2022 685,38 481,10 LU0418791066 -
Class I2 EUR Ingen 284,30 2,28 0,81 30.nov.2022 364,48 256,43 LU1055043068 -
Class D4 GBP Årlig 454,42 4,38 0,97 30.nov.2022 566,23 410,81 LU0827973438 -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Stephanie Bothwell
Stephanie Bothwell
Christopher Sykes
Christopher Sykes

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.