Multi Asset

BlackRock Managed Index Portfolios - Growth

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning

  Fra
31.12.2013
Til
31.12.2014
Fra
31.12.2014
Til
31.12.2015
Fra
31.12.2015
Til
31.12.2016
Fra
31.12.2016
Til
31.12.2017
Fra
31.12.2017
Til
31.12.2018
Totalavkastning (%) Totalavkastning uttrykkes som en investerings prosentvise endring over et bestemt tidsrom. Den inkluderer netto inntekt tjent på investeringen i form av dividender eller renter i tillegg til eventuell endring i investeringens kapitalverdi.

per 31.des.2018

- - 5,22 11,04 -8,98
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
5,66 5,66 -0,04 -6,10 17,99 - - 9,98

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i EUR, hedgefondets referanseresultat er angitt i EUR.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 18.feb.2019 EUR 198,41
Antall beholdninger per 31.jan.2019 29
Basisvaluta EUR
Fondsstart 10.apr.2015
Startdato 03.jun.2015
Aktivaklasse Multi Asset
Kategori hos Morningstar EUR Aggressive Allocation - Global
Referanseindeks Placeholder for prolonged perf holidays (No Benchmark applicable)
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 1,13%
ISIN LU1241524880
Bloomberg-børskode BSA2RFE
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL BYPC8H1
Bloomberg-referanse, børskode -
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering EUR 5 000,00
Minimum påfølgende investering EUR 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

Samlet Morningstar-klassifisering for BlackRock Managed Index Portfolios - Growth Class A2, per 31.jan.2019 vurdert mot 845 EUR Aggressive Allocation - Global fond.

Beholdning

Beholdning

Utsteders ticker Navn Navn på underliggende verdipapir Aktivaklasse Vekt (%) Pris # Markedsverdi Tenkt verdi Sektor Børs
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 15.feb.2019

% av markedskap.

Type Fond
Allokeringene kan endres.

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class A2 EUR Ingen 112,89 0,32 0,28 116,57 101,94 - LU1241524880 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Stephen Walker
Stephen Walker
Christopher Downing
Christopher Downing
Rafael Iborra
Rafael Iborra

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.