Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 18.okt.2021 USD 2 254,63
12 m følgende avkastning per 30.sep.2021 5,17
Antall beholdninger per 30.sep.2021 156
Basisvaluta Amerikanske dollar
Fondsstart 26.jun.1997
Startdato 19.nov.2014
Aktivaklasse Renter
Kategori hos Morningstar Other Bond
SFDR-klassifisering Annet
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 1,28%
ISIN LU1133072774
Bloomberg-børskode BGFEAA8
Kostnadsprosent 1,00%
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL BSJWR12
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering AUD 5 000,00
Minimum påfølgende investering AUD 1 000,00
Bruk av inntekt Distribuerende

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Vektet gjsn. avkastning til forfall per 30.sep.2021 6,24%

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker hjelper investorer å integrere ikke-finansielle bærekraftsvurderinger i investeringsprosessen. Disse målingene setter investorene i stand til å vurdere fond basert på miljømessige, sosiale og selskapsstyringsrelaterte (ESG) risikoer og muligheter. Denne analysen kan gi innsikt i fondets faktiske forvaltning og langsiktige utsikter.


Beregningene nedenfor er kun presentert av hensyn til åpenhet og for informasjonsmessige formål. En gitt ESG-rating gir ingen indikasjon om hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer vil bli integrert i et fond. Beregningene er basert på MSCI ESG Fund Ratings og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrenser fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI ESG fondsrating (AAA-CCC) per 07.sep.2021 BBB
MSCI ESG kvalitetsscore (0-10) per 07.sep.2021 4,33
MSCI ESG kvalitetsscore - prosentvis rangering per 07.sep.2021 52,21
MSCI ESG prosentvis dekning per 07.sep.2021 99,43
Fondets Lipper Global-klassifisering per 07.sep.2021 Bond Emerging Markets Global LC
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (tonn CO2E/mill. USD i salg): per 07.sep.2021 780,65
Fond i sammenligningsgruppen per 07.sep.2021 249
All informasjon er hentet fra MSCI ESG Fund Ratings fra og med 07.sep.2021, basert på eksisterende beholdninger den 30.apr.2021. Fondets bærekraftskarakteristikker kan derfor avvike fra MSCIs ESG-ratinger fra tid til annen.

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering vil si inkorporeringen av viktig miljø-, samfunnsansvars- og selskapsstyringsrelatert (ESG) informasjon eller kunnskap kombinert med tradisjonelle tilnærmingsmetoder som sammen påvirker investeringsbeslutningsprosessen, med mål om å forbedre en porteføljes økonomiske resultater på lang sikt. Med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon eller er inkludert i fondets investeringsmålsetting, vil ikke inkluderingen av denne uttalelsen antyde at fondet har en ESG-justert investeringsmålsetting, men heller virke som en beskrivelse av hvordan ESG-informasjon vurderes som en del av den helhetlige investeringsprosessen.


Fondets investeringsforvalter inkluderer ESG-hensyn med annen tilegnet informasjon under undersøkelses- og selskapsgjennomgangs-/due diligence-stadiet av investeringsprosessen. ESG-informasjon kan hentes fra både interne og eksterne kilder for å bli inkludert i risikosystemet Aladdin. Fondets forvalter gjennomfører regelmessige risikovurderinger av porteføljens beholdninger i samråd med risiko- og kvantitativ analyse-gruppen. Disse evalueringene inkluderer diskusjoner om porteføljens eksponering overfor viktige ESG-risikoer, samt eksponering for bærekraftsrelatert selskapsengasjement, klimaberegninger, og andre faktorer.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 30.sep.2021
Navn Vekt (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 2,83
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2024 2,59
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 2,35
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 1,96
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2023 1,90
Navn Vekt (%)
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 0 07/01/2022 1,77
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 1,66
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 05/21/2030 1,59
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.13 11/21/2029 1,59
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 1,52
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 30.sep.2021

% av markedskap.

Type Fond
per 30.sep.2021

% av markedskap.

Type Fond
per 30.sep.2021

% av markedskap.

Type Fond
Allokeringene kan endres.
per 30.sep.2021

% av markedskap.

Type Fond
per 30.sep.2021

% av markedskap.

Type Fond
per 30.sep.2021

% av markedskap.

Type Fond

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class A8 Hedged AUD Månedlig 6,09 -0,02 -0,33 6,80 6,03 - LU1133072774 - -
Class I2 EUR Ingen 22,33 -0,09 -0,40 22,68 21,31 - LU1559746307 - -
Class SR3 USD Månedlig 9,67 -0,03 -0,31 10,40 9,57 - LU2319963620 - -
Class D2 CHF Ingen 23,84 -0,11 -0,46 24,48 22,76 - LU1065150267 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 8,66 -0,03 -0,35 9,37 8,45 - LU1688375184 - -
Class X2 GBP Ingen 5,37 -0,01 -0,19 5,79 5,25 - LU1688375267 - -
Class D3 Hedged GBP Månedlig 6,10 -0,03 -0,49 6,79 6,04 - LU0995345831 - -
Class A1 USD Daglig 3,52 -0,02 -0,56 3,92 3,49 - LU0278477574 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 8,29 -0,03 -0,36 8,92 8,04 - LU0358998713 - -
Class SR3 Hedged GBP Månedlig 9,64 -0,04 -0,41 10,39 9,54 - LU2319963463 - -
Class I5 EUR Kvartalsvis 7,54 -0,03 -0,40 7,95 7,47 - LU0995350831 - -
Class SR2 Hedged EUR - 9,83 -0,04 -0,41 10,43 9,73 - LU2319963380 - -
Class I5 USD Kvartalsvis 8,75 -0,03 -0,34 9,74 8,66 - LU1495982867 - -
Class I3 Hedged GBP Månedlig 6,13 -0,02 -0,33 6,81 6,06 - LU0995336418 - -
Class X2 Hedged GBP Ingen 10,03 -0,04 -0,40 10,70 9,64 - LU1505939139 - -
Class A2 CHF Ingen 22,24 -0,09 -0,40 22,87 21,33 - LU0938162186 - -
Class A1 EUR Daglig 3,04 -0,01 -0,33 3,19 3,02 - LU0278461065 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 7,35 -0,03 -0,41 7,97 7,19 - LU0359002093 - -
Class SR2 USD - 9,89 -0,04 -0,40 10,45 9,79 - LU2319963547 - -
Class X2 AUD Ingen 9,96 -0,02 -0,20 10,36 9,50 - LU1554267051 - -
Class D2 USD Ingen 25,79 -0,10 -0,39 27,61 24,84 - LU0383940458 - -
Class I2 GBP - 18,87 -0,03 -0,16 20,45 18,51 - LU1741217027 - -
Class A4 EUR Årlig 12,17 -0,05 -0,41 12,95 12,06 - LU0478974834 - -
Class I2 CHF - 23,94 -0,11 -0,46 24,58 22,82 - LU1781817694 - -
Class A3 EUR Månedlig 3,06 -0,01 -0,33 3,21 3,04 - LU0278457469 - -
Class A4 USD Årlig 14,12 -0,05 -0,35 15,83 13,97 - LU0548402170 - -
Class A6 Hedged SGD Månedlig 6,85 -0,03 -0,44 7,71 6,78 - LU1676225185 - -
Class A2 USD Ingen 24,06 -0,09 -0,37 25,85 23,28 - LU0278470058 - -
Class D3 USD Månedlig 14,68 -0,06 -0,41 16,30 14,53 - LU0523291242 - -
Class A2 Hedged SEK Ingen 87,57 -0,33 -0,38 94,63 85,50 - LU1715605868 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 14,32 -0,05 -0,35 15,36 13,85 - LU0827885491 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 7,84 -0,03 -0,38 8,45 7,62 - LU0473186707 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 7,58 -0,03 -0,39 8,18 7,38 - LU0622213642 - -
Class A3 HKD Månedlig 27,61 -0,11 -0,40 30,55 27,36 - LU0388349754 - -
Class D5 GBP Kvartalsvis 7,56 -0,01 -0,13 8,60 7,56 - LU1694209807 - -
Class A3 USD Månedlig 3,55 -0,01 -0,28 3,94 3,51 - LU0278470132 - -
Class D3 Hedged AUD Månedlig 5,78 -0,02 -0,34 6,43 5,72 - LU0827884841 - -
Class A6 USD Månedlig 7,59 -0,03 -0,39 8,52 7,51 - LU1408528211 - -
Class A2 EUR Ingen 20,74 -0,09 -0,43 21,15 19,92 - LU0278457204 - -
Class D3 EUR Månedlig 12,66 -0,05 -0,39 13,29 12,58 - LU0827884924 - -
Class D2 EUR Ingen 22,24 -0,09 -0,40 22,61 21,25 - LU0329592702 - -
Class D4 EUR Årlig 12,19 -0,05 -0,41 13,00 12,08 - LU0827885145 - -
Class X2 USD Ingen 7,37 -0,03 -0,41 7,85 7,05 - LU0344905624 - -
Class D3 HKD Månedlig 114,20 -0,44 -0,38 126,36 113,13 - LU0827885061 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 9,66 -0,04 -0,41 10,46 9,42 - LU0480535052 - -
Class D4 USD Årlig 14,14 -0,05 -0,35 15,88 14,00 - LU0827885228 - -
Class D2 Hedged PLN Ingen 10,11 -0,04 -0,39 10,90 9,81 - LU0827884684 - -
Class D2 Hedged SGD Ingen 8,69 -0,03 -0,34 9,31 8,38 - LU0827884767 - -
Class A3 Hedged AUD Månedlig 5,78 -0,02 -0,34 6,43 5,72 - LU0575500318 - -
Class A6 Hedged GBP Månedlig 6,93 -0,03 -0,43 7,81 6,86 - LU1408528302 - -
Class I2 USD Ingen 25,90 -0,10 -0,38 27,69 24,90 - LU0520955575 - -
Class A2 CZK Ingen 528,13 -0,80 -0,15 549,46 517,25 - LU1791177113 - -
Class A8 Hedged NZD Månedlig 7,59 -0,03 -0,39 8,46 7,51 - LU1408528724 - -
Class A6 Hedged HKD Månedlig 75,34 -0,29 -0,38 84,76 74,58 - LU1408528484 - -
Class X2 EUR Ingen 6,35 -0,03 -0,47 6,43 6,03 - LU0531082021 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 7,16 -0,03 -0,42 7,78 7,03 - LU0623004180 - -
Class X5 Hedged GBP Kvartalsvis 8,87 -0,04 -0,45 9,92 8,78 - LU1954752702 - -
Class A6 Hedged CAD Månedlig 7,41 -0,03 -0,40 8,33 7,33 - LU1408528641 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.