Renter

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning

  Fra
30.09.2014
Til
30.09.2015
Fra
30.09.2015
Til
30.09.2016
Fra
30.09.2016
Til
30.09.2017
Fra
30.09.2017
Til
30.09.2018
Fra
30.09.2018
Til
30.09.2019
Totalavkastning (%) Totalavkastning uttrykkes som en investerings prosentvise endring over et bestemt tidsrom. Den inkluderer netto inntekt tjent på investeringen i form av dividender eller renter i tillegg til eventuell endring i investeringens kapitalverdi.

per 30.sep.2019

- 1,36 3,21 -2,24 2,55

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i EUR, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Utdelinger

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 20.nov.2019 USD 9 802,77
Antall beholdninger per 31.okt.2019 2 789
Basisvaluta USD
Fondsstart 31.jan.2007
Startdato 29.okt.2014
Aktivaklasse Renter
Kategori hos Morningstar Global Flexible Bond - EUR Hedged
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 0,56%
ISIN LU1129992308
Bloomberg-børskode BGFII5E
Åpningsgebyr 0,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL BRWQZK9
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering EUR 10 000 000,00
Minimum påfølgende investering EUR 1 000,00
Bruk av inntekt Distribuerende

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

Samlet Morningstar-klassifisering for BGF Fixed Income Global Opportunities Fund Class I5 Hedged, per 31.okt.2019 vurdert mot 543 Global Flexible Bond - EUR Hedged fond.

Beholdning

Beholdning

per 31.okt.2019
Navn Vekt (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 28,08
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 6,00
GNMA2 30YR TBA(REG C) 5,98
TREASURY NOTE 1.5 08/31/2021 1,54
ITALY (REPUBLIC OF) 1.75 07/01/2024 1,45
Navn Vekt (%)
INDIA (REPUBLIC OF) 7.17 01/08/2028 1,27
TREASURY NOTE 1.5 09/30/2021 1,03
GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION 0,95
RUSSIAN FEDERATION 8.5 09/17/2031 0,54
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.5 05/25/2050 0,54
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 31.okt.2019

% av markedskap.

Type Fond
per 31.okt.2019

% av markedskap.

Type Fond
per 31.okt.2019

% av markedskap.

Type Fond
Allokeringene kan endres.
per 31.okt.2019

% av markedskap.

Type Fond
per 31.okt.2019

% av markedskap.

Type Fond
per 31.okt.2019

% av markedskap.

Type Fond

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class I5 Hedged EUR Kvartalsvis 9,11 -0,01 -0,11 9,22 9,01 - LU1129992308 - -
Class D2 Hedged PLN Ingen 16,43 -0,01 -0,06 16,50 15,57 - LU0827879684 - -
Class I5 Hedged JPY Kvartalsvis 961,00 -1,00 -0,10 972,00 949,00 - LU1791183194 - -
Class I3 Hedged CAD Månedlig 9,68 0,00 0,00 9,74 9,42 - LU1234671672 - -
Class A5 USD Kvartalsvis 10,14 -0,01 -0,10 10,20 9,77 - LU0280465617 - -
Class A5 Hedged SGD Kvartalsvis 14,52 -0,01 -0,07 14,63 14,08 - LU0280468637 - -
Class D4 Hedged CAD Årlig 9,83 -0,01 -0,10 10,13 9,60 - LU1270847186 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 10,88 -0,01 -0,09 10,93 10,48 - LU0368231436 - -
Class D5 USD Kvartalsvis 10,66 -0,01 -0,09 10,72 10,26 - LU0737136415 - -
Class D4 EUR Årlig 12,24 -0,01 -0,08 12,60 11,44 - LU1085283973 - -
Class I2 Hedged JPY Ingen 1 086,00 -1,00 -0,09 1 091,00 1 045,00 - LU1005243172 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 9,95 -0,01 -0,10 10,00 9,64 - LU0278453476 - -
Class D4 Hedged EUR Årlig 9,36 -0,01 -0,11 9,69 9,32 - LU1340096590 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 21,02 -0,02 -0,10 21,11 19,96 - LU0278465488 - -
Class A2 Hedged JPY Ingen 1 044,00 -1,00 -0,10 1 049,00 1 010,00 - LU1005243099 - -
Class X2 Hedged SEK Ingen 10,67 -0,01 -0,09 10,72 10,21 - LU1153584724 - -
Class A2 USD Ingen 14,65 -0,01 -0,07 14,71 13,82 - LU0278466700 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 10,56 -0,01 -0,09 10,61 10,19 - LU0278456651 - -
Class D2 USD Ingen 15,16 -0,01 -0,07 15,22 14,23 - LU0278469043 - -
Class I2 Hedged CHF Ingen 11,39 -0,01 -0,09 11,45 11,02 - LU1270847004 - -
Class A5 Hedged EUR Kvartalsvis 6,86 0,00 0,00 6,94 6,79 - LU0280467159 - -
Class I2 Hedged AUD - 10,40 0,00 0,00 10,44 9,83 - LU1786038098 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 15,86 -0,01 -0,06 15,93 15,10 - LU0480534915 - -
Class D5 Hedged EUR Kvartalsvis 6,87 -0,01 -0,15 6,96 6,80 - LU0827879841 - -
Class D5 Hedged CHF Kvartalsvis 9,34 -0,01 -0,11 9,46 9,28 - LU1681056062 - -
Class X2 Hedged CHF Ingen 11,77 -0,01 -0,08 11,82 11,33 - LU1263143379 - -
Class X2 USD Ingen 11,73 -0,01 -0,09 11,77 10,95 - LU0278469985 - -
Class S2 Hedged EUR - 10,18 0,01 0,10 10,22 10,00 - LU1992159654 - -
Class D2 Hedged SGD Ingen 21,78 -0,01 -0,05 21,87 20,58 - LU0827879767 - -
Class A6 USD Månedlig 12,14 -0,01 -0,08 12,24 11,82 - LU1051767835 - -
Class X3 Hedged EUR Månedlig 9,20 -0,01 -0,11 9,32 9,13 - LU1003077317 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 10,46 -0,01 -0,10 10,51 10,03 - LU1181257202 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 11,32 -0,01 -0,09 11,37 10,81 - LU0278463947 - -
Class A1 EUR Daglig 9,12 -0,02 -0,22 9,29 8,51 - LU1005244220 - -
Class S5 USD - 10,22 0,00 0,00 10,28 10,17 - LU1992159068 - -
Class A8 Hedged CNH Månedlig 95,75 -0,07 -0,07 96,38 93,71 - LU1165523371 - -
Class I2 USD Ingen 12,06 -0,01 -0,08 12,11 11,31 - LU0986736956 - -
Class I5 JPY Kvartalsvis 1 078,00 -1,00 -0,09 1 095,00 1 027,00 - LU1926936912 - -
Class X2 Hedged GBP Ingen 11,23 -0,01 -0,09 11,28 10,67 - LU0278465058 - -
Class I2 Hedged GBP Ingen 11,42 -0,01 -0,09 11,47 10,89 - LU0999670564 - -
Class A2 EUR Ingen 13,22 -0,02 -0,15 13,41 12,03 - LU1005243255 - -
Class A1 USD Daglig 10,11 -0,01 -0,10 10,16 9,78 - LU1003076855 - -
Class A3 EUR Månedlig 9,13 -0,01 -0,11 9,28 8,50 - LU1005243339 - -
Class A3 USD Månedlig 10,11 -0,01 -0,10 10,16 9,77 - LU1003076939 - -
Class D4 Hedged GBP Årlig 4,72 -0,01 -0,21 4,88 4,66 - LU1294567364 - -
Class S2 Hedged CHF - 10,16 0,01 0,10 10,20 10,00 - LU1992159902 - -
Class D2 EUR Ingen 13,68 -0,02 -0,15 13,87 12,40 - LU1005243503 - -
Class A4 Hedged EUR Årlig 9,35 -0,01 -0,11 9,66 9,32 - LU0973708182 - -
Class I5 GBP Hedged GBP - 10,02 -0,01 -0,10 10,12 9,81 - LU1877503935 - -
Class A6 Hedged HKD Månedlig 91,51 -0,07 -0,08 92,37 89,69 - LU1051769021 - -
Class X3 USD Månedlig 10,13 -0,01 -0,10 10,18 9,78 - LU1003077234 - -
Class I2 Hedged CAD Ingen 11,24 -0,01 -0,09 11,29 10,62 - LU1136394076 - -
Class A8 Hedged AUD Månedlig 9,26 -0,01 -0,11 9,35 9,08 - LU1165522480 - -
Class I5 USD Kvartalsvis 9,92 -0,01 -0,10 9,99 9,55 - LU1083819141 - -
Class X5 Hedged GBP Kvartalsvis 9,49 0,00 0,00 9,58 9,28 - LU1165522217 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 9,95 -0,01 -0,10 10,01 9,68 - LU1121327164 - -
Class X2 Hedged CAD Ingen 11,30 0,00 0,00 11,34 10,63 - LU1214678283 - -
Class A2 Hedged SEK Ingen 101,28 -0,09 -0,09 101,77 97,96 - LU1121320748 - -
Class X2 Hedged EUR Ingen 11,47 -0,01 -0,09 11,52 11,00 - LU0278456909 - -
Class S2 USD - 10,31 0,01 0,10 10,34 10,00 - LU1992160157 - -
Class S4 Hedged EUR - 10,09 0,01 0,10 10,19 10,00 - LU1992161049 - -
Class X5 Hedged EUR Kvartalsvis 9,42 -0,01 -0,11 9,54 9,31 - LU1685502194 - -
Class A4 USD Årlig 10,00 -0,01 -0,10 10,25 9,69 - LU1153584997 - -
Class X3 Hedged AUD Månedlig 10,57 -0,01 -0,09 10,66 10,30 - LU1003077820 - -
Class X2 Hedged AUD Ingen 12,24 -0,01 -0,08 12,29 11,52 - LU1093512371 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 10,69 -0,01 -0,09 10,74 10,35 - LU0972027022 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Rick Rieder
Rick Rieder
Andreas Doerrenhaus
Andreas Doerrenhaus
Bob Miller
Bob Miller

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.