Aksjer

BlackRock Systematic Global Long/Short Equity Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.
  Fra
31.03.2017
Til
31.03.2018
Fra
31.03.2018
Til
31.03.2019
Fra
31.03.2019
Til
31.03.2020
Fra
31.03.2020
Til
31.03.2021
Fra
31.03.2021
Til
31.03.2022
Totalavkastning (%)

per 31.mar.2022

3,66 -0,89 -6,31 7,38 -4,61
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-4,60 -1,82 -0,67 - -1,02
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-1,56 -0,65 -1,95 -4,60 -5,37 -3,30 - -7,39

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i SEK, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 19.mai.2022 USD 51,82
12 m følgende avkastning -
Antall beholdninger per 29.apr.2022 5 181
Basisvaluta Amerikanske dollar
Fondsstart 02.jun.2014
Startdato 29.okt.2014
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar Equity Market Neutral Other
SFDR-klassifisering Annet
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 2,28%
ISIN LU1122056838
Bloomberg-børskode BSLSA2S
Kostnadsprosent 1,80%
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL BRJKYW9
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering SEK 5 000,00
Minimum påfølgende investering SEK 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering vil si inkorporeringen av viktig miljø-, samfunnsansvars- og selskapsstyringsrelatert (ESG) informasjon eller kunnskap kombinert med tradisjonelle tilnærmingsmetoder som sammen påvirker investeringsbeslutningsprosessen, med mål om å forbedre en porteføljes økonomiske resultater på lang sikt. Med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon eller er inkludert i fondets investeringsmålsetting, vil ikke inkluderingen av denne uttalelsen antyde at fondet har en ESG-justert investeringsmålsetting, men heller virke som en beskrivelse av hvordan ESG-informasjon vurderes som en del av den helhetlige investeringsprosessen.


Fondets investeringsforvalter inkluderer ESG-hensyn under undersøkelses- og beslutningsfasene av investeringsprosessen. Dette kan inkludere relevant, intern ESG-forskning, som sammen med flere andre undersøkelsesresultater danner grunnlag for den aktive porteføljevektingen i forhold til en referanseindeks (eller vekting implementert for å oppnå et absolutt avkastningsutfall, hvis aktuelt). Fondets forvalter gjennomfører regelmessige porteføljeevalueringer sammen med risiko- og kvantitativ analyse-gruppen, samt de primære investeringslederne. Disse evalueringene inkluderer diskusjoner om porteføljens eksponering overfor viktige ESG-risikoer, samt eksponering for bærekraftsrelatert selskapsengasjement, klimaberegninger, og andre faktorer.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 29.apr.2022
Navn Vekt (%)
BOEING CO 0,95
HEICO CORP 0,83
TRAVEL + LEISURE CO 0,69
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC 0,68
COSTCO WHOLESALE CORPORATION 0,63
Navn Vekt (%)
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 0,60
JAPAN TOBACCO INC 0,55
FOX CORP 0,55
ENEL SPA 0,55
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP 0,52
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 29.apr.2022

% av markedskap.

Type Long Short Nett
per 29.apr.2022

% av markedskap.

Type Long Short Nett
Beklager, valutadata er ikke tilgjengelig på dette tidspunktet.
per 29.apr.2022

% av markedskap.

Type Long Short Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class A2 Hedged SEK Ingen 916,76 -1,17 -0,13 981,54 916,76 - LU1122056838 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 102,69 -0,12 -0,12 108,58 102,69 - LU1103452089 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 98,62 -0,13 -0,13 105,20 98,62 - LU1069250972 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 92,51 -0,12 -0,13 99,71 92,51 - LU1139081738 - -
Class X2 USD Ingen 125,01 -0,14 -0,11 130,02 124,76 - LU1069250386 - -
Class A2 USD Ingen 105,94 -0,13 -0,12 112,51 105,94 - LU1069250113 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 90,70 -0,12 -0,13 97,32 90,70 - LU1162516717 - -
Class D2 USD Ingen 106,21 -0,12 -0,11 112,12 106,21 - LU1153525040 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Kevin Franklin
Kevin Franklin
Andrew Huzzey
Andrew Huzzey

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.