Renter

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.
  Fra
30.09.2015
Til
30.09.2016
Fra
30.09.2016
Til
30.09.2017
Fra
30.09.2017
Til
30.09.2018
Fra
30.09.2018
Til
30.09.2019
Fra
30.09.2019
Til
30.09.2020
Totalavkastning (%)

per 30.sep.2020

2,19 4,01 -1,26 3,73 3,16
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
3,16 1,85 2,35 - 2,43
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
2,08 0,00 2,44 3,16 5,66 12,31 - 17,70

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i GBP, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 30.okt.2020 USD 9 835,19
12 m følgende avkastning -
Antall beholdninger per 30.sep.2020 3 062
Basisvaluta USD
Fondsstart 31.jan.2007
Startdato 18.des.2013
Aktivaklasse Renter
Kategori hos Morningstar Global Flexible Bond - GBP Hedged
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 0,56%
ISIN LU0999670564
Bloomberg-børskode BGFGI2G
Kostnadsprosent 0,50%
Åpningsgebyr 0,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL BH89CR8
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering GBP 10 000 000,00
Minimum påfølgende investering GBP 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Vektet gjsn. avkastning til forfall per 30.sep.2020 2,72%
Modifisert durasjon per 30.sep.2020 4,47
Effektiv durasjon per 30.sep.2020 3,39
Vektet gjsn. forfall per 30.sep.2020 6,24
3y Volatility - Benchmark per 30.sep.2020 0,00
3 års beta per - -
5y Volatility - Benchmark per 30.sep.2020 0,00
5 års beta per - -
WAL til verste per 30.sep.2020 6,24 Jahre

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets underliggende beholdninger (ekskludert kontantposisjoner) være dekket av MSCI ESG Research, fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering. MSCI-rating er for øyeblikket ikke tilgjengelig for dette fondet.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Gold
Morningstar har gitt en gullmedalje til fondet, som er den høyeste utmerkelse.

Beholdning

Beholdning

per 30.sep.2020
Navn Vekt (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 3,14
FNMA 30YR 2018 PRODUCTION 3,02
WI TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2025 2,08
TREASURY NOTE 1.5 08/31/2021 1,47
FNMA 30YR 2019 PRODUCTION 1,18
Navn Vekt (%)
FHLMC 30YR UMBS MIRROR 1,03
TREASURY NOTE 1.5 09/30/2021 0,98
CANADA (GOVERNMENT OF) 0.5 09/01/2025 0,77
ITALY (REPUBLIC OF) 2.45 09/01/2050 0,76
FNMA 30YR 4.5% LTV > 90 2018 0,73
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 30.sep.2020

% av markedskap.

Type Fond
per 30.sep.2020

% av markedskap.

Type Fond
per 30.sep.2020

% av markedskap.

Type Fond
Allokeringene kan endres.
per 30.sep.2020

% av markedskap.

Type Fond
per 30.sep.2020

% av markedskap.

Type Fond
per 30.sep.2020

% av markedskap.

Type Fond

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class I2 Hedged GBP Ingen 11,76 -0,01 -0,08 11,84 10,51 - LU0999670564 - -
Class D4 EUR Årlig 11,82 -0,01 -0,08 12,90 11,57 - LU1085283973 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 10,12 -0,01 -0,10 10,20 9,11 - LU0278453476 - -
Class D2 Hedged PLN Ingen 16,99 -0,03 -0,18 17,12 15,18 - LU0827879684 - -
Class A5 Hedged SGD Kvartalsvis 14,70 -0,02 -0,14 14,85 13,24 - LU0280468637 - -
Class D4 Hedged EUR Årlig 9,34 -0,01 -0,11 9,62 8,58 - LU1340096590 - -
Class X2 Hedged SEK Ingen 11,02 -0,01 -0,09 11,09 9,81 - LU1153584724 - -
Class I5 Hedged JPY Kvartalsvis 962,00 -2,00 -0,21 974,00 870,00 - LU1791183194 - -
Class A2 USD Ingen 15,20 -0,02 -0,13 15,31 13,55 - LU0278466700 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 16,33 -0,02 -0,12 16,45 14,63 - LU0480534915 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 21,68 -0,03 -0,14 21,84 19,39 - LU0278465488 - -
Class I3 Hedged CAD Månedlig 9,79 -0,03 -0,31 9,88 8,86 - LU1234671672 - -
Class D4 Hedged CAD Årlig 9,94 -0,01 -0,10 10,21 9,08 - LU1270847186 - -
Class A5 Hedged EUR Kvartalsvis 6,85 -0,01 -0,15 6,95 6,20 - LU0280467159 - -
Class A5 USD Kvartalsvis 10,32 -0,02 -0,19 10,42 9,27 - LU0280465617 - -
Class I2 Hedged CHF Ingen 11,64 -0,01 -0,09 11,72 10,44 - LU1270847004 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 11,14 -0,01 -0,09 11,22 9,98 - LU0368231436 - -
Class D5 USD Kvartalsvis 10,85 -0,01 -0,09 10,96 9,74 - LU0737136415 - -
Class A2 Hedged JPY Ingen 1 066,00 -1,00 -0,09 1 074,00 957,00 - LU1005243099 - -
Class I2 Hedged JPY Ingen 1 115,00 -2,00 -0,18 1 123,00 998,00 - LU1005243172 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 10,79 -0,01 -0,09 10,87 9,68 - LU0278456651 - -
Class I2 Hedged AUD - 10,72 -0,01 -0,09 10,79 9,57 - LU1786038098 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 10,70 -0,02 -0,19 10,78 9,60 - LU1181257202 - -
Class A6 USD Månedlig 12,12 -0,05 -0,41 12,33 11,09 - LU1051767835 - -
Class X2 Hedged CHF Ingen 12,08 -0,02 -0,17 12,17 10,80 - LU1263143379 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 11,64 -0,02 -0,17 11,73 10,41 - LU0278463947 - -
Class D2 Hedged SGD Ingen 22,56 -0,03 -0,13 22,72 20,12 - LU0827879767 - -
Class D5 Hedged EUR Kvartalsvis 6,86 -0,01 -0,15 6,96 6,21 - LU0827879841 - -
Class D5 Hedged CHF Kvartalsvis 9,30 -0,02 -0,21 9,45 8,44 - LU1681056062 - -
Class S5 USD - 10,41 -0,01 -0,10 10,50 9,33 - LU1992159068 - -
Class I5 JPY Kvartalsvis 1 057,00 1,00 0,09 1 134,00 997,00 - LU1926936912 - -
Class D2 USD Ingen 15,80 -0,02 -0,13 15,91 14,05 - LU0278469043 - -
Class S2 Hedged EUR - 10,41 -0,02 -0,19 10,48 9,33 - LU1992159654 - -
Class X2 Hedged GBP Ingen 11,62 -0,02 -0,17 11,70 10,36 - LU0278465058 - -
Class A1 EUR Daglig 8,84 -0,01 -0,11 9,56 8,59 - LU1005244220 - -
Class X3 Hedged EUR Månedlig 9,19 -0,04 -0,43 9,33 8,36 - LU1003077317 - -
Class I2 USD Ingen 12,59 -0,01 -0,08 12,68 11,18 - LU0986736956 - -
Class X2 USD Ingen 12,30 -0,01 -0,08 12,38 10,90 - LU0278469985 - -
Class A8 Hedged CNH Månedlig 96,45 -0,45 -0,46 97,44 87,61 - LU1165523371 - -
Class A1 USD Daglig 10,32 -0,02 -0,19 10,41 9,29 - LU1003076855 - -
Class A3 USD Månedlig 10,31 -0,03 -0,29 10,40 9,29 - LU1003076939 - -
Class A3 EUR Månedlig 8,83 -0,02 -0,23 9,56 8,59 - LU1005243339 - -
Class X3 USD Månedlig 10,32 -0,04 -0,39 10,42 9,31 - LU1003077234 - -
Class D2 EUR Ingen 13,52 -0,02 -0,15 14,43 12,99 - LU1005243503 - -
Class A6 Hedged HKD Månedlig 91,40 -0,37 -0,40 93,00 83,53 - LU1051769021 - -
Class S2 Hedged CHF - 10,37 -0,02 -0,19 10,44 9,30 - LU1992159902 - -
Class D4 Hedged GBP Årlig 4,74 -0,01 -0,21 4,88 4,34 - LU1294567364 - -
Class I5 GBP Hedged GBP - 10,07 -0,01 -0,10 10,18 9,09 - LU1877503935 - -
Class A2 EUR Ingen 13,01 -0,01 -0,08 13,93 12,53 - LU1005243255 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 10,90 -0,01 -0,09 10,98 9,79 - LU0972027022 - -
Class A4 Hedged EUR Årlig 9,34 -0,01 -0,11 9,58 8,56 - LU0973708182 - -
Class S4 Hedged EUR - 10,07 -0,02 -0,20 10,36 9,24 - LU1992161049 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 10,10 -0,01 -0,10 10,18 9,10 - LU1121327164 - -
Class X2 Hedged EUR Ingen 11,79 -0,02 -0,17 11,88 10,54 - LU0278456909 - -
Class S2 USD - 10,76 -0,01 -0,09 10,82 9,55 - LU1992160157 - -
Class X2 Hedged AUD Ingen 12,68 -0,02 -0,16 12,77 11,28 - LU1093512371 - -
Class A2 Hedged SEK Ingen 103,43 -0,14 -0,14 104,21 92,76 - LU1121320748 - -
Class X2 Hedged CAD Ingen 11,76 -0,01 -0,08 11,84 10,45 - LU1214678283 - -
Class X5 Hedged GBP Kvartalsvis 9,52 -0,01 -0,10 9,64 8,59 - LU1165522217 - -
Class A4 USD Årlig 10,19 -0,01 -0,10 10,42 9,25 - LU1153584997 - -
Class I5 Hedged EUR Kvartalsvis 9,09 -0,01 -0,11 9,23 8,23 - LU1129992308 - -
Class X5 Hedged EUR Kvartalsvis 9,40 -0,01 -0,11 9,55 8,51 - LU1685502194 - -
Class X3 Hedged AUD Månedlig 10,64 -0,04 -0,37 10,76 9,64 - LU1003077820 - -
Class A8 Hedged AUD Månedlig 9,22 -0,03 -0,32 9,40 8,42 - LU1165522480 - -
Class I2 Hedged CAD Ingen 11,65 -0,01 -0,09 11,73 10,39 - LU1136394076 - -
Class I5 USD Kvartalsvis 10,10 -0,01 -0,10 10,20 9,06 - LU1083819141 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Rick Rieder
Rick Rieder
Bob Miller
Bob Miller
Aidan Doyle (FI)
Aidan Doyle (FI)

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.