Aksjer

BGF Euro-Markets Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i GBP, hedgefondets referanseresultat er angitt i EUR.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 22.mar.2019 EUR 2 049,23
Antall beholdninger per 28.feb.2019 40
Basisvaluta EUR
Fondsstart 04.jan.1999
Startdato 13.nov.2013
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar Other Equity
Referanseindeks MSCI EMU Net TR Index
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 1,82%
ISIN LU0986743572
Bloomberg-børskode BEMA2HG
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL BFXW7Y0
Bloomberg-referanse, børskode MSDEEMUN
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering GBP 5 000,00
Minimum påfølgende investering GBP 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 28.feb.2019
Navn Vekt (%)
SANOFI SA 5,31
SAFRAN SA 5,29
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 5,26
AIRBUS SE 4,41
SAP SE 3,55
Navn Vekt (%)
VINCI SA 3,53
ALLIANZ SE 3,30
THALES SA 3,28
GALP ENERGIA SGPS SA 3,00
ASML HOLDING NV 2,97
Beholdningene kan endres

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class A2 Hedged GBP Ingen 12,78 -0,14 -1,08 14,11 11,01 - LU0986743572 - -
Class D2 EUR Ingen 30,46 -0,33 -1,07 33,64 26,22 - LU0252966485 - -
Class A4 EUR Årlig 24,00 -0,26 -1,07 26,79 20,70 - LU0162689763 - -
Class A2 USD Ingen 31,12 -0,59 -1,86 37,14 27,19 - LU0171277485 - -
Class A2 Hedged HKD Ingen 97,67 -1,05 -1,06 106,71 83,87 - LU1791806182 - -
Class D2 Hedged USD Ingen 12,41 -0,13 -1,04 13,36 10,60 - LU1185942403 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 14,43 -0,15 -1,03 15,97 12,42 - LU0906886691 - -
Class X2 EUR Ingen 32,29 -0,34 -1,04 35,36 27,73 - LU0147386659 - -
Class A2 EUR Ingen 27,59 -0,30 -1,08 30,67 23,80 - LU0093502762 - -
Class I4 EUR Årlig 11,08 -0,12 -1,07 12,39 9,53 - LU1414096542 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 18,97 -0,20 -1,04 20,74 16,28 - LU1270847343 - -
Class D4 EUR Årlig 24,10 -0,26 -1,07 26,93 20,75 - LU0827878363 - -
Class I2 EUR Ingen 30,35 -0,32 -1,04 33,44 26,11 - LU0368230206 - -
Class A4 GBP Årlig 22,11 -0,55 -2,43 25,53 20,14 - LU0204061948 - -
Class D2 USD Ingen 34,35 -0,66 -1,89 40,71 29,97 - LU0827878280 - -
Class D4 GBP Årlig 20,63 -0,51 -2,41 23,88 18,75 - LU0827878447 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 16,60 -0,18 -1,07 18,50 14,32 - LU0589470326 - -
Class A2 Hedged USD Ingen 13,66 -0,15 -1,09 14,80 11,70 - LU0969580488 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Andreas Zoellinger
Andreas Zoellinger
Tom Joy
Tom Joy

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.