Råvare

SPLT

iShares Physical Platinum ETC

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Utdelinger

Dette fondet har ingen utdelinger.
  Fra
30.06.2016
Til
30.06.2017
Fra
30.06.2017
Til
30.06.2018
Fra
30.06.2018
Til
30.06.2019
Fra
30.06.2019
Til
30.06.2020
Fra
30.06.2020
Til
30.06.2021
Totalavkastning (%)

per 30.jun.2021

-8,08 -8,07 -4,26 -0,89 29,81
Referanseindeks (%)

per 30.jun.2021

-7,71 -7,70 -3,88 -0,49 30,10
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
29,81 7,20 0,81 -5,11 -5,43
Referanse (%)

per 30.jun.2021

30,10 7,56 1,17 -4,75 -5,07
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 6 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-1,59 -9,50 -10,45 -1,59 29,81 23,18 4,09 -40,81 -43,52
Referanse (%)

per 30.jun.2021

-1,49 -9,49 -10,41 -1,49 30,10 24,44 6,01 -38,50 -41,26
  2016 2017 2018 2019 2020
Totalavkastning (%) 3,60 1,80 -14,69 21,80 10,36
Referanseindeks (%) 4,01 2,21 -14,35 22,29 10,71

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.

Andelsklasse og referanseresultat vist i USD, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Resultatdata er basert på netto aktivaverdi (NAV) for en ETF, hvilket nødvendigvis ikke er lik markedsprisen for samme ETF. Den enkelte andelseier kan oppleve avkastninger som er forskjellig fra NAV-resultatet.

Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Netto aktiva per 29.jul.2021 USD 162 863 216
Basisvaluta USD
Startdato 08.apr.2011
Aktivaklasse Råvare
Samlet kostnadsprosent 0,20%
Løpende gebyrer 0,20%
Produktstruktur Fysisk metall
Metode Physical Replication
Domisil (hjemsted) Irland
Referanseindeks London Platinum PM Fix
Utdelingsfrekvens Ingen
Godkjent SIPP (selv-investert pensjonsplan) Ja
UCITS-kvalifisert Ja
UK- distributør-/rapporteringsstatus No/Yes
Rebalanseringfrekvens Ingen
ISIN IE00B4LHWP62
Bloomberg Ticker SPLT LN
Utstedende selskap iShares Physical Metals plc
Formidler BlackRock Advisors (UK) Limited
Administrator State Street Bank and Trust Company
Depotmottaker JPMorgan Chase Bank N.A., London Branch
Bruk av inntekt Uten inntekt

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Verdipapirer i utstedelse per 29.jul.2021 10 515 073
Referanseindeksnivå per 29.jul.2021 USD 1 074,00
Benchmark Ticker PLTMLNPM
Utdelt avkastning per - -
Skatteårets avslutning 30 april
3 års beta per 30.jun.2021 1,00
Daglig metallrett per verdipapir per 29.jul.2021 0,014421367
Samlet metall (unser) per 29.jul.2021 151 641,73
Samlet metall (tonn) per 29.jul.2021 4,72
Standardavvik 3 år per 30.jun.2021 23,46%

Registrerte geografiske plasseringer

Registrerte geografiske plasseringer

 • Belgia

 • Danmark

 • Finland

 • Frankrike

 • Irland

 • Italia

 • Luxembourg

 • Nederland

 • Norge

 • Spania

 • Storbritannia

 • Sverige

 • Tyskland

 • Østerrike

Noteringer

Børs Ticker Valuta Noteringsdato SEDOL Bloomberg Ticker RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Dristighet Felles kode (EOC) ISIN fir INAV
London Stock Exchange SPLT GBP 11.apr.2011 B4LV388 SPLT LN SPLTI.L INAVPLTG SPLTGINAV.DE IE00B4LHWP62 A1KWPS 12881555 - -
London Stock Exchange IPLT USD 11.apr.2011 B4LHWP6 IPLT LN IPLTI.L INAVPLTU SPDMUINAV.DE IE00B4LHWP62 - - - -

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.