Aksjer

iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU)

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet
  Fra
30.09.2016
Til
30.09.2017
Fra
30.09.2017
Til
30.09.2018
Fra
30.09.2018
Til
30.09.2019
Fra
30.09.2019
Til
30.09.2020
Fra
30.09.2020
Til
30.09.2021
Totalavkastning (%)

per 30.sep.2021

22,32 -1,16 -2,11 9,73 17,53
Referanseindeks (%)

per 30.sep.2021

22,19 -0,80 -1,85 10,37 18,34
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
2,12 8,89 9,19 - 5,19
Referanse (%) 2,72 9,41 9,59 - 5,38
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 6 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-4,58 -3,98 -6,68 -10,81 2,12 29,11 55,20 - 53,38
Referanse (%) -4,10 -3,76 -6,52 -10,56 2,72 30,97 58,04 - 55,70
  2016 2017 2018 2019 2020
Totalavkastning (%) 10,94 37,73 -14,62 17,88 17,73
Referanseindeks (%) 11,26 37,39 -14,47 18,35 18,27

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i USD, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Netto aktiva -
Net Assets of Fund per 03.des.2021 USD 553 048 140
Startdato 19.jun.2013
Fondsstart 16.nov.2012
Seriens valuta USD
Basisvaluta USD
Aktivaklasse Aksjer
SFDR-klassifisering Annet
Referanseindeks MSCI EM (EMERGING MARKETS) Net ( custom 4pm LUX )
Indeksbørskode -
Åpningsgebyr 5,00
Løpende gebyrer 0,29%
Kostnadsprosent 0,20%
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
Minste startinvestering USD 500 000,00
Minimum påfølgende investering -
Bruk av inntekt Akkumulerende
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Kategori hos Morningstar Global Emerging Markets Equity
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Bloomberg Ticker -
ISIN LU0836515980
SEDOL B79M9Q4

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Antall beholdninger per 29.okt.2021 1 346
Kurs/overskuddsgrad per 29.okt.2021 19,07
P/B-forhold per 29.okt.2021 2,06
3 års beta per 30.nov.2021 0,99
Standardavvik 3 år per 30.nov.2021 18,69%

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker hjelper investorer å integrere ikke-finansielle bærekraftsvurderinger i investeringsprosessen. Disse målingene setter investorene i stand til å vurdere fond basert på miljømessige, sosiale og selskapsstyringsrelaterte (ESG) risikoer og muligheter. Denne analysen kan gi innsikt i fondets faktiske forvaltning og langsiktige utsikter.


Beregningene nedenfor er kun presentert av hensyn til åpenhet og for informasjonsmessige formål. En gitt ESG-rating gir ingen indikasjon om hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer vil bli integrert i et fond. Beregningene er basert på MSCI ESG Fund Ratings og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrenser fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI ESG fondsrating (AAA-CCC) per 05.nov.2021 BBB
MSCI ESG prosentvis dekning per 05.nov.2021 99,47
MSCI ESG kvalitetsscore (0-10) per 05.nov.2021 5,16
MSCI ESG kvalitetsscore - prosentvis rangering per 05.nov.2021 29,50
Fondets Lipper Global-klassifisering per 05.nov.2021 Equity Emerging Mkts Global
Fond i sammenligningsgruppen per 05.nov.2021 1 268
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (tonn CO2E/mill. USD i salg): per 05.nov.2021 284,31
All informasjon er hentet fra MSCI ESG Fund Ratings fra og med 05.nov.2021, basert på eksisterende beholdninger den 30.jun.2021. Fondets bærekraftskarakteristikker kan derfor avvike fra MSCIs ESG-ratinger fra tid til annen.

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering.

Selskapenes engasjement

Selskapenes engasjement

Måltall på selskapers engasjement kan hjelpe investorer å få et mer omfattende syn på spesifikke virksomheter som et fond kan ha eksponering mot gjennom fondets investeringer.


Beregningene av selskapenes engasjement er ikke indikative for et fonds investeringsmålsetting, og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrense fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI - Kontroversielle våpen per 29.okt.2021 0,29%
MSCI - Selskaper som bryter FNs Global Compact-prinsipper per 29.okt.2021 1,82%
MSCI - Kjernevåpen per 29.okt.2021 0,00%
MSCI - Termisk kull per 29.okt.2021 0,44%
MSCI - Sivile skytevåpen per 29.okt.2021 0,00%
MSCI - Oljesand per 29.okt.2021 0,14%
MSCI - Tobakk per 29.okt.2021 0,40%

Dekning av selskapers engasjement per 29.okt.2021 99,79%
Prosentandel av fondet som ikke er dekket per 29.okt.2021 0,21%
BlackRocks ovenstående oversikt over selskapers engasjement innen termisk kull og oljesand er beregnet og rapportert for selskaper som genererer mer enn 5 % av sine inntekter fra termisk kull eller oljesand, som definert av MSCI ESG Research. For eksponering mot selskaper som genererer inntekter fra termisk kull eller oljesand (ved en inntektsterskel på 0 %), som definert av MSCI ESG Research, gjelder følgende: Termisk kull 2,13% og oljesand 0,14%.

Beregninger av selskapers engasjement kalkuleres ved at BlackRock bruker data fra MSCI ESG Research, som gir en profil av hvert selskaps spesifikke forretningsengasjement. BlackRock bruker denne informasjonen til å gi en oppsummert oversikt på tvers av beholdninger, og oversetter det til et fonds markedsverdieksponering for engasjementsområdene i listen ovenfor.


Beregninger av selskapsengasjement er kun designet for å identifisere selskaper som MSCI har undersøkt og har identifisert som en aktør som er involvert i aktivitetene som er dekket. Derfor er det mulig at ytterligere engasjement i disse dekkede aktivitetene der MSCI ikke har dekning, forekommer. Denne informasjonen skal ikke brukes til å produsere omfattende lister over selskaper uten involvering. Beregninger av selskapers engasjement vises kun hvis minst 1 % av fondets bruttovekt inkluderer verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

3 stars
Samlet Morningstar-klassifisering for iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) Class F2, per 30.nov.2021 vurdert mot 2447 Global Emerging Markets Equity fond.

Beholdning

Beholdning

per 29.okt.2021
Navn Vekt (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 6,58
TENCENT HOLDINGS LTD 4,48
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 4,00
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 3,59
MEITUAN 1,76
Navn Vekt (%)
JD.COM ADR REPRESENTING INC 0,86
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 0,82
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0,82
GAZPROM 0,73
RELIANCE INDUSTRIES LTD 0,69
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 29.okt.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.okt.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.okt.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring NAV per 52 uker høy 52 uker lav ISIN TIS
Class F2 USD Ingen 154,85 -1,42 -0,91 03.des.2021 180,10 153,38 LU0836515980 -
Class A2 USD Ingen 147,89 -1,36 -0,91 03.des.2021 172,41 146,49 LU0836513183 -
Class D2 EUR - 121,26 -0,58 -0,48 03.des.2021 132,25 112,06 LU1811364303 -
Class X2 EUR Ingen 137,18 -0,67 -0,49 03.des.2021 149,35 126,46 LU0914706592 -
Class X2 USD Ingen 155,31 -1,43 -0,91 03.des.2021 180,31 153,83 LU0826452509 -
Class D2 USD - 114,62 -1,06 -0,92 03.des.2021 133,31 113,53 LU1811364212 -
Class N2 USD Ingen 152,43 -1,40 -0,91 03.des.2021 177,25 150,98 LU0836514587 -
Class N7 USD Halvårlig 163,96 -1,51 -0,91 03.des.2021 194,35 162,40 LU0960941754 -
Class F2 EUR Ingen 137,01 -0,67 -0,49 03.des.2021 149,45 126,60 LU1055028937 -
Class N7 EUR Halvårlig 143,11 -0,69 -0,48 03.des.2021 159,07 134,74 LU0852473528 -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Kieran Doyle
Kieran Doyle

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.