Multi Asset

BlackRock Market Advantage Strategy Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning

  Fra
31.12.2013
Til
31.12.2014
Fra
31.12.2014
Til
31.12.2015
Fra
31.12.2015
Til
31.12.2016
Fra
31.12.2016
Til
31.12.2017
Fra
31.12.2017
Til
31.12.2018
Totalavkastning (%) Totalavkastning uttrykkes som en investerings prosentvise endring over et bestemt tidsrom. Den inkluderer netto inntekt tjent på investeringen i form av dividender eller renter i tillegg til eventuell endring i investeringens kapitalverdi.

per 31.des.2018

11,52 -3,16 10,31 11,63 -6,13

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i GBP, hedgefondets referanseresultat er angitt i EUR.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Utdelinger

Dette fondet har ingen utdelinger.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 15.feb.2019 EUR 559,24
Fondsstart 31.jul.2007
Startdato 14.mai.2013
Antall beholdninger per 31.jan.2019 112
Basisvaluta EUR
Aktivaklasse Multi Asset
Kategori hos Morningstar GBP Flexible Allocation
Referanseindeks 3 Month GBP LIBOR (Act/240) (Mkt Adv)
Domisil (hjemsted) Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock Asset Management Ireland Limited
Løpende gebyrer 0,46%
ISIN IE00B7WF0L28
Bloomberg-børskode BGIMAEG
Åpningsgebyr 0,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL B7WF0L2
Bloomberg-referanse, børskode -
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering GBP 1 000 000,00
Minimum påfølgende investering GBP 5 000,00
Bruk av inntekt -

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

Samlet Morningstar-klassifisering for BlackRock Market Advantage Strategy Fund Class E, per 31.jan.2019 vurdert mot 267 GBP Flexible Allocation fond.

Beholdning

Beholdning

Beklager, beste beholdninger er ikke tilgjengelig på dette tidspunktet.
Beholdningene kan endres

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class E GBP Kvartalsvis 11,20 0,05 0,47 11,31 10,35 11,19 IE00B7WF0L28 11,21 -
Class A GBP Kvartalsvis 11,70 0,06 0,47 11,82 10,80 11,68 IE00B91QJN52 11,71 -
Class B GBP Ingen 14,96 0,07 0,47 14,96 13,82 14,94 IE00B1XFCG84 14,97 -
Class A GBP Ingen 13,98 0,07 0,47 13,98 12,91 13,96 IE00B1XFCB30 13,99 -
Class B GBP Kvartalsvis 10,90 0,00 0,00 10,90 10,90 - IE00B70CRS17 - -
Class E EUR Ingen 12,61 0,06 0,47 12,68 11,66 12,59 IE00B884ZV52 12,62 -
Class E GBP - 10,27 0,05 0,47 10,27 9,49 10,26 IE00B91N1B80 10,28 -
Class B EUR Ingen 12,91 0,06 0,47 12,98 11,94 12,90 IE00B1XFCH91 12,93 -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Ked Hogan
Ked Hogan
Philip Hodges
Philip Hodges
Jack Davies
Jack Davies

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.