Aksjer

FXC

iShares China Large Cap UCITS ETF

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Viktig melding om endring av investeringsmål og indeksmetodikk – Ved markedets stengetid 19. september 2014 går FTSE China 25-indeksen over til en indeks med 50 bestanddeler og skifter navn til FTSE China 50-indeksen. Følgelig endres fondets investeringsmål til å forsøke å oppnå investeringsresultater som gjenspeiler avkastningen til FTSE China 50-indeksen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se kunngjøringen fra FTSE under Dokumenter eller kontakte det lokale iShares-teamet.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap
Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

 • Avkastning

  Fra
31.03.2015
Til
31.03.2016
Fra
31.03.2016
Til
31.03.2017
Fra
31.03.2017
Til
31.03.2018
Fra
31.03.2018
Til
31.03.2019
Fra
31.03.2019
Til
31.03.2020
Totalavkastning (%) Totalavkastning uttrykkes som en investerings prosentvise endring over et bestemt tidsrom. Den inkluderer netto inntekt tjent på investeringen i form av dividender eller renter i tillegg til eventuell endring i investeringens kapitalverdi.

per 31.mar.2020

-21,35 16,52 24,24 -2,82 -12,07
Referanseindeks (%) Indeks: FTSE China 50 Index

per 31.mar.2020

-20,78 17,35 25,25 -2,20 -11,45

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.

Andelsklasse og referanseresultat vist i USD, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Resultatdata er basert på netto aktivaverdi (NAV) for en ETF, hvilket nødvendigvis ikke er lik markedsprisen for samme ETF. Den enkelte andelseier kan oppleve avkastninger som er forskjellig fra NAV-resultatet.

Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock.

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Utdelinger

Registreringsdato Ex-dato Total utdeling
Se hele tabellen

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Netto aktiva per 07.apr.2020 USD 475 160 142
Basisvaluta USD
Startdato 21.okt.2004
Aktivaklasse Aksjer
Løpende gebyrer 0,74%
Domisil (hjemsted) Irland
Referanseindeks FTSE China 50 Index
ISA-kvalifiserbarhet Ja
SIPP tilgjengelig Ja
UK- distributør-/rapporteringsstatus Yes/Yes
Rebalanseringfrekvens Kvartalsvis
ISIN IE00B02KXK85
Bloomberg Ticker FXC LN
Utstedende selskap iShares plc
Fondsforvalter BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depotmottaker State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Bruk av inntekt Distribuerende

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Utestående andeler per 07.apr.2020 4 300 000
Antall beholdninger per 07.apr.2020 50
Referanseindeksnivå per 08.apr.2020 USD 29 635,28
Benchmark Ticker TXIN0UNU
Skatteårets avslutning 28 februar

Registrerte geografiske plasseringer

Registrerte geografiske plasseringer

 • Belgia

 • Chile

 • Danmark

 • Finland

 • Frankrike

 • Irland

 • Italia

 • Luxembourg

 • Nederland

 • Norge

 • Portugal

 • Singapore

 • Spania

 • Storbritannia

 • Sveits

 • Sverige

 • Sør-Afrika

 • Tyskland

 • Østerrike

Beholdning

Beholdning

per 07.apr.2020
Ticker ISIN Navn Navn på utsteder Sektor Geografisk plassering Aktivaklasse Nominell Markedsverdi Vekt (%) Pris Børs Markedsvaluta Tenkt verdi
Utsteders ticker Navn Navn på underliggende verdipapir Aktivaklasse Vekt (%) Pris # Markedsverdi Tenkt verdi Sektor ISIN Børs Geografisk plassering Markedsvaluta

Utlån av verdipapirer er en etablert og godt regulert aktivitet i kapitalforvaltningsmarkedet. Det innebærer en overføring av verdipapirer (som f.eks. aksjer eller obligasjoner) fra en utlåner (iShares-fondet) til en tredjepart (låntakeren), som på sin side må stille sikkerhet overfor långiver i form av aksjer, obligasjoner eller kontanter samt å betale utlåneren et gebyr. Dette gebyret er en tilleggsinntekt for fondet og kan dermed bidra til å redusere den totale eierkostnaden ved en ETF.

Hos BlackRock er utlån av verdipapirer en kjernefunksjon i investeringsforvaltning med engasjert trading, forskning og teknologimuligheter. Utlånsprogrammet er utformet til å levere overlegne absolutte utbytter til kunder, samtidig som det sikrer en lav risikoprofil. Fondene som deltar i utlån av verdipapirer, beholder 62.5 % av inntektene, mens BlackRock mottar 37.5 % av inntektene og dekker alle driftskostnadene ved transaksjoner i forbindelse med utlån av verdipapirer.

Sikkerhetsbeholdninger på denne siden vises på dager da fondet som deltar i utlån av verdipapirer hadde et åpent lån.Sum 12 måneders utlån per 31.des.2019~

 • Avkastning fra utlån av verdipapirer*: 0,08
 • Gjennomsnittlig utlånt (% av AUM (aktiva under forvaltning)): 25,14
 • #: 30,36
 • Pantesikring (% av lån): 111,29
per 07.apr.2020
Navn Utsteders ticker ISIN SEDOL Børs Geografisk plassering Aktivaklasse Vekt (%) Tenkt verdi
Informasjonen i pantesikringsbeholdningstabellen er relatert til verdipapirer som er anskaffet i pantesikringskurven under programmet for utlån av verdipapirer for det aktuelle fondet. Informasjonen som finnes i dette materialet er hentet fra egne og eksterne kilder som BlackRock anser å være pålitelige, men omfatter ikke nødvendigvis alt og det gis ingen garanti med hensyn til nøyaktighet. Det er leserens eget ansvar å bedømme riktigheten av denne informasjonen. Den primære risikoen ved utlån av verdipapirer er at en låntaker kan misligholde sin plikt til å levere tilbake lånte verdipapirer, mens verdien av den innløste pantesikringen ikke overstiger kostnadene med å kjøpe tilbake verdipapirene og fondet påføres et tilsvarende tap.

~Informasjonen i tabellen Oppsummering av utlån vises ikke for fond som har vært med i utlån av verdipapirer i mindre enn 12 måneder.

*Annualisert avkastning fra utlån av verdipapirer blir beregnet ved hjelp av ureviderte 12 måneders nettoinntekter til fondet fra utlån av verdipapirer dividert på gjennomsnittlig NAV for fondet i løpet av den samme perioden. 62.5 % av alle inntekter fra utlån av verdipapirer blir betalt direkte inn i fondet, mens BlackRock mottar 37.5 % kompensasjon som dekker alle driftskostnader. BlackRocks policy er å offentliggjøre kvartalsvis avkastningsinformasjon med én måneds forsinkelse. Det betyr at avkastninger fra 01/01/2015 til 31/12/2015 kan offentliggjøres fra 01/02/2016.

+Maksimum utlånstall kan stige eller synke over tid.

** Pantesikringsparametere er avhengige av pantesikringen og lånekombinasjonen. Overpantesikringsnivået kan variere fra 102,5 % til 112 %. I denne sammenhengen betyr overpantesikring at samlet markedsverdi av pantesikringen overstiger den totale utlånte verdien.

Disse pantesikkerhetsparameterne vurderes kontinuerlig og kan endres.
Beholdninger kan endre seg.


Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 07.apr.2020

% av markedskap.

Type Fond
Den geografiske eksponeringen er først og fremst forbundet med stedet der utstederne av verdipapirene i produktet er hjemmehørende, sammenlagt og uttrykt som prosentandel av produktets totale beholdning. I noen tilfeller kan den imidlertid gjenspeile stedet der utstederen av verdipapirene utfører mye av virksomheten sin.
per 07.apr.2020

% av markedskap.

Type Fond
Allokeringer kan bli endret.

Noteringer

Børs Ticker Valuta Noteringsdato SEDOL Bloomberg Ticker RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Dristighet Felles kode (EOC) ISIN fir INAV
London Stock Exchange FXC GBP 21.okt.2004 B02KXK8 FXC LN FXC.L INAVFXCP FXCGBP=INAV IE00B02KXK85 - 1963428 20211121 -
Euronext Amsterdam FXC EUR 15.feb.2005 B068063 FXC NA FXC.AS INAVFXCE FXCEUR=INAV IE00B02KXK85 - - - -
Deutsche Boerse Xetra IQQC EUR 21.okt.2004 B1L3YS0 IQQC GY IQQC.DE INAVFXCE FXCEUR=INAV IE00B02KXK85 A0DK6Z - - -
London Stock Exchange IDFX USD 21.okt.2004 B1CDKD6 IDFX LN IDFX.L INAVFXCU FXCUSD=INAV IE00B02KXK85 - - - -
Bolsa Mexicana De Valores IDFX MXN 11.des.2018 BYWL6V1 IDFXN MM IDFXN.MX - - IE00B02KXK85 - - - -
Borsa Italiana FXC EUR 21.okt.2004 B068WP6 FXC IM FXC.MI INAVFXCE FXCEUR=INAV IE00B02KXK85 - - - -
SIX Swiss Exchange FXC USD 21.okt.2004 B06BTQ5 FXC SW FXC.S INAVFXCU FXCUSD=INAV IE00B02KXK85 - 1963428 - -

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.