Råvare

EXXY

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Utdelinger

Ex-dato Betalbar dato Total utdeling
Se hele tabellen

Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 10 årene. Det kan hjelpe deg med å vurdere hvordan fondet har vært forvaltet tidligere, og sammenligne det med referanseindeksen.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Totalavkastning (%) -4,4 -13,1 -6,2 -18,7 15,2 -11,4 -6,6 7,4 -12,1 35,6
Referanseindeks (%) -2,6 -13,4 -5,5 -16,1 15,2 -10,6 -6,8 9,7 -11,1 36,7
  Fra
30.09.2017
Til
30.09.2018
Fra
30.09.2018
Til
30.09.2019
Fra
30.09.2019
Til
30.09.2020
Fra
30.09.2020
Til
30.09.2021
Fra
30.09.2021
Til
30.09.2022
Totalavkastning (%)

per 30.sep.2022

3,44 -1,44 -15,55 42,74 31,15
Referanseindeks (%)

per 30.sep.2022

4,43 -0,49 -14,66 44,00 32,23
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
29,09 17,02 9,45 0,17 -0,73
Referanse (%) 30,15 18,11 10,50 1,14 0,31
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 6 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
32,37 1,02 -3,36 -5,77 29,09 60,23 57,03 1,69 -10,51
Referanse (%) 33,29 1,11 -3,27 -5,44 30,15 64,78 64,74 12,00 4,89

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.

Andelsklasse og referanseresultat vist i EUR, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i EUR.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Resultatdata er basert på netto aktivaverdi (NAV) for en ETF, hvilket nødvendigvis ikke er lik markedsprisen for samme ETF. Den enkelte andelseier kan oppleve avkastninger som er forskjellig fra NAV-resultatet.

Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Net Assets of Fund per 30.nov.2022 EUR 346 999 688
Fondsstart 07.aug.2007
Basisvaluta EUR
Aktivaklasse Råvare
Referanseindeks Bloomberg Commodity℠ (Total Return Index)
SFDR-klassifisering Annet
Utestående aksjer per 30.nov.2022 12 075 457
Samlet kostnadsprosent 0,46%
Bruk av inntekt Uten inntekt
Avkastning av verdipapirutlån -
Domisil (hjemsted) Tyskland
Produktstruktur Syntetisk
Rebalanseringfrekvens Årlig
Metode Swap
UCITS Ja
Utstedende selskap BlackRock Asset Management Deutschland AG
Fondsforvalter BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrator State Street Bank GmbH
Depotmottaker State Street Bank GmbH
Regnskapsårets slutt 31 mars
Bloomberg Ticker DJCOMEX GY
ISIN DE000A0H0728
Etableringspris per 30.nov.2022 29,31
Kanselleringspris per 30.nov.2022 28,45

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Referanseindeksnivå per 30.nov.2022 EUR 336,98
Benchmark Ticker BCOMEUTR
Standardavvik 3 år per 31.okt.2022 17,49%
3 års beta per 31.okt.2022 1,00

Klassifiseringer

Registrerte geografiske plasseringer

Registrerte geografiske plasseringer

 • Chile

 • Danmark

 • Finland

 • Frankrike

 • Italia

 • Liechtenstein

 • Luxembourg

 • Mexico

 • Nederland

 • Norge

 • Slovakia (Den slovakske republikk)

 • Spania

 • Storbritannia

 • Sveits

 • Sverige

 • Tsjekkia (den tsjekkiske republikk)

 • Tyskland

 • Østerrike

Beholdning

Beholdning

Utsteders ticker Navn Sektor Aktivaklasse Markedsverdi Vekt (%) Tenkt verdi # ISIN Pris Geografisk plassering Børs Durasjon Avkastning til forfall (%) Forfall Mod. Durasjon Avkastning til innløsning (%) Rente til verste (%) Reell durasjon Reell avkastning til forfall (%) Markedsvaluta holdings.all.issueDate
Dette er en swapbasert råvarefond, hvor beholdningene representerer benchmark eksponeringen, ikke de fysiske eiendeler som er eid av fonden.
Beholdninger kan endre seg.


Noteringer

Noteringer

Børs Ticker Valuta Noteringsdato SEDOL Bloomberg Ticker RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Dristighet Felles kode (EOC) ISIN fir INAV
Xetra EXXY EUR 21.aug.2007 B23QLF0 DJCOMEX GY DJCOMEX.DE DJCOMNAV DJCOMNAV.DE DE000A0H0728 A0H072 2736544 271 224 42 -
Euronext Amsterdam EXXY USD 29.nov.2013 B3DQ889 EXXY NA EXXY.AS IEXXY EXXYINAV.AS DE000A0H0728 - - - -
Berne Stock Exchange DJCOMEX EUR 02.feb.2021 BMT9V64 DJCOMEX BW DJCOMEX.BN - - DE000A0H0728 A0H072 2736544 - -
Borsa Italiana EXXY EUR 26.feb.2008 B2PRR86 DJCOMEX IM DJCOMEX.MI DJCOMNAV DJCOMNAV.DE DE000A0H0728 A0H072 - - -
Nyse Euronext - Euronext Paris CMSE EUR 12.aug.2022 B2Q1SS4 - CMSF.PA - - - A0H072 2736544 - -

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.