Råvare

EXXY

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Utdelinger

Ex-dato Total utdeling
Se hele tabellen
  Fra
30.09.2016
Til
30.09.2017
Fra
30.09.2017
Til
30.09.2018
Fra
30.09.2018
Til
30.09.2019
Fra
30.09.2019
Til
30.09.2020
Fra
30.09.2020
Til
30.09.2021
Totalavkastning (%)

per 30.sep.2021

-6,13 3,44 -1,44 -15,55 42,74
Referanseindeks (%)

per 30.sep.2021

-5,24 4,43 -0,49 -14,66 44,00
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
42,74 5,91 2,90 -2,24 -2,74
Referanse (%)

per 30.sep.2021

44,00 6,94 3,89 -1,23 -1,70
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 6 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
35,45 6,84 8,80 21,94 42,74 18,80 15,35 -20,27 -32,46
Referanse (%)

per 30.sep.2021

36,32 6,93 9,05 22,50 44,00 22,30 21,01 -11,62 -21,54
  2016 2017 2018 2019 2020
Totalavkastning (%) 15,19 -11,44 -6,62 7,44 -12,07
Referanseindeks (%) 15,16 -10,63 -6,81 9,70 -11,11

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.

Andelsklasse og referanseresultat vist i EUR, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i EUR.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Resultatdata er basert på netto aktivaverdi (NAV) for en ETF, hvilket nødvendigvis ikke er lik markedsprisen for samme ETF. Den enkelte andelseier kan oppleve avkastninger som er forskjellig fra NAV-resultatet.

Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Netto aktiva per 14.okt.2021 EUR 477 152 572
Basisvaluta EUR
Startdato 07.aug.2007
Aktivaklasse Råvare
Samlet kostnadsprosent 0,46%
Løpende gebyrer 0,46%
Produktstruktur Syntetisk
Metode Swap
Domisil (hjemsted) Tyskland
UCITS Ja
Referanseindeks Bloomberg Commodity℠ (Total Return Index)
SFDR-klassifisering Annet
Utdelingsfrekvens Ingen
Avkastning av verdipapirutlån -
ISA-kvalifiserbarhet Nei
SIPP tilgjengelig Ja
UK- distributør-/rapporteringsstatus Yes
Rebalanseringfrekvens Årlig
ISIN DE000A0H0728
WKN A0H072
Bloomberg Ticker DJCOMEX GY
Utstedende selskap BlackRock Asset Management Deutschland AG
Fondsforvalter BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrator State Street Bank GmbH
Depotmottaker State Street Bank GmbH
Bruk av inntekt Uten inntekt
Etableringspris per 14.okt.2021 23,26
Kanselleringspris per 14.okt.2021 22,57

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Utestående andeler per 14.okt.2021 20 929 718
Antall beholdninger per 14.okt.2021 0
Referanseindeksnivå per 15.okt.2021 EUR 265,35
Benchmark Ticker BCOMEUTR
Utdelt avkastning per - -
Skatteårets avslutning 31 mars
3 års beta per 30.sep.2021 0,97
Standardavvik 3 år per 30.sep.2021 13,33%

Registrerte geografiske plasseringer

Registrerte geografiske plasseringer

 • Chile

 • Danmark

 • Finland

 • Frankrike

 • Italia

 • Luxembourg

 • Mexico

 • Nederland

 • Norge

 • Spania

 • Storbritannia

 • Sveits

 • Sverige

 • Tyskland

 • Østerrike

Beholdning

Beholdning

per 14.okt.2021
Ticker ISIN Navn Sektor Geografisk plassering Aktivaklasse SEDOL Nominell Markedsverdi Vekt (%) Pris Børs Valuta Tenkt verdi
Dette er en swapbasert råvarefond, hvor beholdningene representerer benchmark eksponeringen, ikke de fysiske eiendeler som er eid av fonden.
Utsteders ticker Navn Aktivaklasse Aktivaklasse Børs Vekt (%) Pris # Markedsverdi Tenkt verdi Sektor SEDOL ISIN Geografisk plassering Valuta
Dette er en swapbasert råvarefond, hvor beholdningene representerer benchmark eksponeringen, ikke de fysiske eiendeler som er eid av fonden.
Beholdninger kan endre seg.


Noteringer

Børs Ticker Valuta Noteringsdato SEDOL Bloomberg Ticker RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Dristighet Felles kode (EOC) ISIN fir INAV
Xetra EXXY EUR 21.aug.2007 B23QLF0 DJCOMEX GY DJCOMEX.DE DJCOMNAV DJCOMNAV.DE DE000A0H0728 A0H072 2736544 271 224 42 -
Euronext Amsterdam EXXY USD 29.nov.2013 B3DQ889 EXXY NA EXXY.AS IEXXY EXXYINAV.AS DE000A0H0728 - - - -
Berne Stock Exchange DJCOMEX EUR 02.feb.2021 BMT9V64 DJCOMEX BW DJCOMEX.BN - - DE000A0H0728 A0H072 2736544 - -
Borsa Italiana EXXY EUR 26.feb.2008 B2PRR86 DJCOMEX IM DJCOMEX.MI DJCOMNAV DJCOMNAV.DE DE000A0H0728 A0H072 - - -

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.