Råvare

EXXY

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

 • Avkastning

  Fra
31.12.2013
Til
31.12.2014
Fra
31.12.2014
Til
31.12.2015
Fra
31.12.2015
Til
31.12.2016
Fra
31.12.2016
Til
31.12.2017
Fra
31.12.2017
Til
31.12.2018
Totalavkastning (%) Totalavkastning uttrykkes som en investerings prosentvise endring over et bestemt tidsrom. Den inkluderer netto inntekt tjent på investeringen i form av dividender eller renter i tillegg til eventuell endring i investeringens kapitalverdi.

per 31.des.2018

-6,21 -18,66 15,19 -11,44 -6,62
Referanseindeks (%) Indeks: Bloomberg Commodity℠ (Total Return Index)

per 31.des.2018

-5,50 -16,12 15,16 -10,63 -6,81
  2014 2015 2016 2017 2018
Totalavkastning (%) Totalavkastning uttrykkes som en investerings prosentvise endring over et bestemt tidsrom. Den inkluderer netto inntekt tjent på investeringen i form av dividender eller renter i tillegg til eventuell endring i investeringens kapitalverdi. -6,21 -18,66 15,19 -11,44 -6,62
Referanseindeks (%) Indeks: Bloomberg Commodity℠ (Total Return Index) -5,50 -16,12 15,16 -10,63 -6,81

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.

Andelsklasse og referanseresultat vist i EUR, sikringsfondets referanseresultat vist i EUR.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Resultatdata er basert på netto aktivaverdi (NAV) for en ETF, hvilket nødvendigvis ikke er lik markedsprisen for samme ETF. Den enkelte andelseier kan oppleve avkastninger som er forskjellig fra NAV-resultatet.

Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock.

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Utdelinger

Registreringsdato Ex-dato Total utdeling
Se hele tabellen

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Netto aktiva per 21.feb.2019 EUR 339 872 250
Basisvaluta EUR
Startdato 07.aug.2007
Aktivaklasse Råvare
Løpende gebyrer 0,46%
Domisil (hjemsted) Tyskland
Referanseindeks Bloomberg Commodity℠ (Total Return Index)
ISA-kvalifiserbarhet Nei
SIPP tilgjengelig Ja
UK- distributør-/rapporteringsstatus Yes
Rebalanseringfrekvens Årlig
ISIN DE000A0H0728
WKN A0H072
Bloomberg Ticker DJCOMEX GY
Utstedende selskap BlackRock Asset Management Deutschland AG
Fondsforvalter BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrator State Street Bank GmbH
Depotmottaker State Street Bank GmbH
Bruk av inntekt Uten inntekt
Etableringspris per 21.feb.2019 18,68
Kanselleringspris per 21.feb.2019 18,13

Registered Countries

Registered Countries

 • Chile

 • Danmark

 • Finland

 • Frankrike

 • Italia

 • Mexico

 • Nederland

 • Norge

 • Spania

 • Storbritannia

 • Sveits

 • Sverige

 • Tyskland

 • Østerrike

Beholdning

Beholdning

per 21.feb.2019
Ticker ISIN Navn Navn på utsteder Sektor Land Aktivaklasse SEDOL Nominell Markedsverdi Vekt (%) Pris Børs Valuta Tenkt verdi
Dette er en swapbasert råvarefond, hvor beholdningene representerer benchmark eksponeringen, ikke de fysiske eiendeler som er eid av fonden.
Utsteders ticker Navn Navn på underliggende verdipapir Aktivaklasse Aktivaklasse Børs Vekt (%) Pris # Markedsverdi Tenkt verdi Sektor SEDOL ISIN Land Valuta
Beholdninger kan endre seg.


Noteringer

Børs Ticker Valuta Noteringsdato SEDOL Bloomberg Ticker RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Dristighet Felles kode (EOC) ISIN fir INAV
Xetra EXXY EUR 21.aug.2007 B23QLF0 DJCOMEX GY DJCOMEX.DE DJCOMNAV DJCOMNAV.DE DE000A0H0728 A0H072 2736544 271 224 42 -
Euronext Amsterdam EXXY USD 29.nov.2013 B3DQ889 EXXY NA EXXY.AS IEXXY EXXYINAV.AS DE000A0H0728 - - - -
Borsa Italiana EXXY EUR 26.feb.2008 B2PRR86 DJCOMEX IM DJCOMEX.MI DJCOMNAV DJCOMNAV.DE DE000A0H0728 A0H072 - - -
SIX Swiss Exchange EXXY EUR 12.apr.2016 BYTP0F8 DJCOMEX DJCOMEX.S - - DE000A0H0728 - 2736544 - -

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.