Aksjer

iShares Developed World Index Fund (IE)

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Verdien av aksjer og aksjerelaterte verdipapirer kan påvirkes av aksjemarkedets daglige bevegelser. Andre betydelige faktorer omfatter politiske og økonomiske nyheter, selskapsresultater og betydeligere selskapshendelser. Derivater er meget følsomme for endringer i verdien av de aktiva de er basert på og kan øke størrelsen på tap og gevinster, noe som fører til større svingninger i fondets verdi. Virkningen på fondet kan være større når det brukes derivater på en omfattende eller kompleks måte.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Utdelinger

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen
  Fra
30.09.2016
Til
30.09.2017
Fra
30.09.2017
Til
30.09.2018
Fra
30.09.2018
Til
30.09.2019
Fra
30.09.2019
Til
30.09.2020
Fra
30.09.2020
Til
30.09.2021
Totalavkastning (%)

per 30.sep.2021

14,55 14,39 7,75 5,13 23,46
Referanseindeks (%)

per 30.sep.2021

14,41 14,44 7,76 5,24 23,51
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
32,41 15,40 12,78 - 13,34
Referanse (%)

per 31.okt.2021

32,46 15,47 12,81 - 13,39
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
19,07 3,93 5,27 32,41 53,69 82,46 - 178,81
Referanse (%)

per 31.okt.2021

19,11 3,94 5,28 32,46 53,95 82,70 - 179,90

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i GBP, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Netto aktiva per 30.nov.2021 GBP 77 002 120
Net Assets of Fund per 30.nov.2021 USD 15 802 049 047
Basisvaluta USD
Seriens valuta GBP
Fondsstart 15.apr.2010
Startdato 22.aug.2013
12 m følgende avkastning per 30.nov.2021 0,90
Antall beholdninger per 29.okt.2021 1 558
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar Global Large-Cap Blend Equity
Referanseindeks MSCI World Index
SFDR-klassifisering Annet
Domisil (hjemsted) Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock Asset Management Ireland Limited
Løpende gebyrer 0,16%
ISIN IE00B62HNT07
Bloomberg-børskode BGIWGII
Kostnadsprosent 0,15%
Åpningsgebyr 0,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL B62HNT0
Bloomberg-referanse, børskode -
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering GBP 1 000 000,00
Minimum påfølgende investering -
Bruk av inntekt Distribuerende

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

3y Volatility - Benchmark per 31.okt.2021 14,55
3 års beta per 31.okt.2021 1,00
5y Volatility - Benchmark per 31.okt.2021 12,43
5 års beta per 31.okt.2021 1,00

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker hjelper investorer å integrere ikke-finansielle bærekraftsvurderinger i investeringsprosessen. Disse målingene setter investorene i stand til å vurdere fond basert på miljømessige, sosiale og selskapsstyringsrelaterte (ESG) risikoer og muligheter. Denne analysen kan gi innsikt i fondets faktiske forvaltning og langsiktige utsikter.


Beregningene nedenfor er kun presentert av hensyn til åpenhet og for informasjonsmessige formål. En gitt ESG-rating gir ingen indikasjon om hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer vil bli integrert i et fond. Beregningene er basert på MSCI ESG Fund Ratings og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrenser fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI ESG fondsrating (AAA-CCC) per 05.nov.2021 A
MSCI ESG kvalitetsscore (0-10) per 05.nov.2021 6,85
MSCI ESG kvalitetsscore - prosentvis rangering per 05.nov.2021 41,65
MSCI ESG prosentvis dekning per 05.nov.2021 99,35
Fondets Lipper Global-klassifisering per 05.nov.2021 Equity Global
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (tonn CO2E/mill. USD i salg): per 05.nov.2021 132,98
Fond i sammenligningsgruppen per 05.nov.2021 4 509
All informasjon er hentet fra MSCI ESG Fund Ratings fra og med 05.nov.2021, basert på eksisterende beholdninger den 30.jun.2021. Fondets bærekraftskarakteristikker kan derfor avvike fra MSCIs ESG-ratinger fra tid til annen.

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering.

Selskapenes engasjement

Selskapenes engasjement

Måltall på selskapers engasjement kan hjelpe investorer å få et mer omfattende syn på spesifikke virksomheter som et fond kan ha eksponering mot gjennom fondets investeringer.


Beregningene av selskapenes engasjement er ikke indikative for et fonds investeringsmålsetting, og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrense fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI - Kontroversielle våpen per 29.okt.2021 0,50%
MSCI - Selskaper som bryter FNs Global Compact-prinsipper per 29.okt.2021 0,79%
MSCI - Kjernevåpen per 29.okt.2021 0,48%
MSCI - Termisk kull per 29.okt.2021 0,11%
MSCI - Sivile skytevåpen per 29.okt.2021 0,19%
MSCI - Oljesand per 29.okt.2021 0,21%
MSCI - Tobakk per 29.okt.2021 0,59%

Dekning av selskapers engasjement per 29.okt.2021 99,84%
Prosentandel av fondet som ikke er dekket per 29.okt.2021 0,16%
BlackRocks ovenstående oversikt over selskapers engasjement innen termisk kull og oljesand er beregnet og rapportert for selskaper som genererer mer enn 5 % av sine inntekter fra termisk kull eller oljesand, som definert av MSCI ESG Research. For eksponering mot selskaper som genererer inntekter fra termisk kull eller oljesand (ved en inntektsterskel på 0 %), som definert av MSCI ESG Research, gjelder følgende: Termisk kull 0,74% og oljesand 1,89%.

Beregninger av selskapers engasjement kalkuleres ved at BlackRock bruker data fra MSCI ESG Research, som gir en profil av hvert selskaps spesifikke forretningsengasjement. BlackRock bruker denne informasjonen til å gi en oppsummert oversikt på tvers av beholdninger, og oversetter det til et fonds markedsverdieksponering for engasjementsområdene i listen ovenfor.


Beregninger av selskapsengasjement er kun designet for å identifisere selskaper som MSCI har undersøkt og har identifisert som en aktør som er involvert i aktivitetene som er dekket. Derfor er det mulig at ytterligere engasjement i disse dekkede aktivitetene der MSCI ikke har dekning, forekommer. Denne informasjonen skal ikke brukes til å produsere omfattende lister over selskaper uten involvering. Beregninger av selskapers engasjement vises kun hvis minst 1 % av fondets bruttovekt inkluderer verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

4 stars
Samlet Morningstar-klassifisering for iShares Developed World Index Fund (IE) Inst, per 31.okt.2021 vurdert mot 3588 Global Large-Cap Blend Equity fond.

Beholdning

Beholdning

per 29.okt.2021
Navn Vekt (%)
APPLE INC 4,08
MICROSOFT CORP 3,88
AMAZON COM INC 2,50
TESLA INC 1,49
ALPHABET INC CLASS A 1,46
Navn Vekt (%)
ALPHABET INC CLASS C 1,41
FACEBOOK CLASS A INC 1,26
NVIDIA CORP 1,04
JPMORGAN CHASE & CO 0,84
UNITEDHEALTH GROUP INC 0,71
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 29.okt.2021

% av markedskap.

Type Fond
per 29.okt.2021

% av markedskap.

Type Fond
per 29.okt.2021

% av markedskap.

Type Fond
per 29.okt.2021

% av markedskap.

Type Fond
per 29.okt.2021

% av markedskap.

Type Fond

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Inst GBP Kvartalsvis 24,46 -0,38 -1,54 25,20 20,18 24,45 IE00B62HNT07 24,48 -
Inst USD Kvartalsvis 23,84 -0,49 -2,03 24,94 19,85 23,83 IE00B62NX656 23,85 -
Inst EUR Daglig 31,26 -0,61 -1,92 32,51 24,46 31,25 IE00B62NV726 31,29 -
Flex Hedged SGD - 13,06 -0,22 -1,65 13,57 10,53 13,06 IE00BN782T03 13,07 -
Flex GBP Ingen 35,63 -0,43 -1,20 36,58 28,96 35,62 IE00B61BMR49 35,66 -
Flex Hedged EUR - 15,26 -0,26 -1,66 15,86 12,42 15,26 IE00BFZPRS19 15,27 -
Class D Hedged SGD - 9,66 -0,16 -1,66 10,03 9,66 9,66 IE000XUK0R09 9,67 -
Class D EUR Ingen 17,15 -0,28 -1,59 17,78 13,23 17,15 IE00BD0NCM55 17,17 -
Flex USD Daglig 11,87 0,01 0,09 11,87 9,96 11,87 IE00B630W685 11,88 -
Class D USD Ingen 17,75 -0,31 -1,69 18,51 14,58 17,75 IE00BD0NCN62 17,76 -
Flex EUR Kvartalsvis 39,68 -0,64 -1,59 41,12 30,58 39,67 IE00B61D1398 39,71 -
Flex EUR Kvartalsvis 19,60 -0,39 -1,96 20,39 15,31 19,59 IE00B61MGS68 19,61 -
Inst GBP Ingen 34,66 -0,42 -1,20 35,59 28,22 34,65 IE00B62C5H76 34,69 -
Class D GBP Ingen 17,27 -0,21 -1,20 17,73 14,06 17,27 IE00BD0NCL49 17,29 -
Inst USD Kvartalsvis 28,86 -0,50 -1,70 30,10 23,71 28,85 IE00B62WG306 28,88 -
Flex Hedged GBP - 15,33 -0,26 -1,66 15,93 12,42 15,33 IE00BFZPRR02 15,34 -
Flex GBP Daglig 30,83 -0,49 -1,58 31,77 25,44 30,82 IE00B6385520 30,85 -
Inst EUR Kvartalsvis 36,36 -0,59 -1,59 37,69 28,07 36,35 IE00B62WCL09 36,39 -
Inst Hedged EUR - 14,61 -0,25 -1,66 15,19 11,92 14,61 IE00BJ023R69 14,62 -
Class D Hedged GBP - 15,21 -0,31 -2,01 15,87 12,51 15,21 IE00BGL88775 15,22 -
Flex USD Kvartalsvis 35,88 -0,62 -1,69 37,42 29,43 35,87 IE00B616R411 35,91 -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.